جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)
عباس رحمتی

اول ، به حساب تان نمی آورند ، بعد، شما را مسخره می کنند ، بعد، شما را سرکوب میکنند ، ولی ، آخر تسلیم شما خواهند شد.

                                                                                                  " گاندی "             

جنبش سبز، حرکت بزرگی است که در طول تاریخ مبارزاتی  ایران ، هرگز اتفاق نیافتاده است ،حرکتی که در ابتدا خود جوش بود و خواسته اش ، پس گرفتن  رای مردم بود ولی بعد ، مردم خواستار انتخابات مجدد شدند ، بعد از چهار ماه  ،سرکوب  های وحشیانه  رژیم فاشیستی مذهبی  نه تنها جوابی نداد که ، توهین  به مردم را  هم روا داشته ، در نتیجه حرکت های مردم شدت گرفته و سازمان یافته تر به راه خود ادامه می دهد،  رژیم  با تشکیل  دادگاه های  فرمایشی  نتوانسته است کاری را از پیش ببرد حال می خواهد با حکم های سنگین برای زندانیان و کشتارها یی که شروع کرده  است ، وارد فاز دیگری از جنایت شود ، بجای اینکه به خواسته های  مردم  ارج گذارد روی به تجاوز و جنایت  و سرکوب بیشتر آورده است و آنچه در خورجین خیانت و اندیشه پلید شان داشتنن، را در مدت کوتاهی رو کرده و به  این راه ضد انسانی ادامه  داده و خواهند داد، با وجود اینکه جهانیان ،  از این جنایت خبر داشتند لب رو بستند و کلامی نگفتند و به قراردادهای ننگین خود، با این رژیم ، ادامه دادند . درست است که رژیم  در طول این 30 سال هر بار به شکلی ،جنایت خود را ادامه داده است ولی این بار بوی گند و تعفن حکومتی (رژیم ) ، از ایران به سوی  آسیا  ، اروپا و آمریکا و کل جهان کشیده شده است ، همان ماهیت پلیدی که در این سال ها  پیش از صد هزار نفر از بهترین فرزندان ( انسانهای تحصیل کرده و آگاه )  ایران زمین را بلعید ، در آن زمان بعضی از گروه ها و شخصیت ها  می گفتند مجاهدین باعث این کشتار شده اند ، آنها باعث شدند که رژیم  ، به چنین  کشتاری دست بزنند ، حال باید پرسید، در انتخابات دوره دهم هم ، مجاهدین و یا  گروه ها ی فعال   دیگر رژیم را وادار کردند تا به چنین  جنایاتی دست بزند ؟ این بار مردم  ، دیگر فریب آخوند ها را نخواهند خورد ، مردم خوب درکی  از آخوندها کرده اند , آنها ،آخوند ها را یک طایفه اشغالگر می دانند و این ، از خصوصیات جنبش سبز است « می میریم ، می میریم ، ایران را پس می گیریم »

جامعه ایران توسعه اجتماعی  و رشد سیاسی پیدا کرده است، دیگر به هیچ وجه نمی خواهند ساکت باشند و به غارت و  تجاوز  و کشتارها اعتراض نکنند ، موسوی هم این " بعد " قضیه را خوب ( فهمیده ) گرفته است و واقعا درست می گوید : من بدنبال مردم هستم  ، این مردم را نمی توانند ساکت کنند ، در ملاقات با کروبی گفته است : مردم باید به اعتراضات خود ادامه دهند . « راه حل این بحران – رفراندوم این نظام »

ماهیت جنبش سبز :

جنبش سبز، مردمی  بودن ، خود را ثابت کرده   ،  به هیچ گروه و کشور و یا دولتی  ، وابستگی ندارد در داخل خبر هایی وجود دارد که " عیار " این جنبش را مشخص تر می کند . ناصر زرافشان[1]که سالها در زندانهای رژیم بوده است و در حال حاضر در ایران زندگی می کند می گوید : مردم اصلا اعتقادی به موسوی  و کروبی  ندارند و بسیاری از جوانان که در این جریانات اخیر ایران در تظاهرات ها و راهپیمایی ها شرکت کرده اند فقط نامی از آنها شنیده اند ، آنها برای عوض کردن کل نظام پا در این کارزار گذاشته اند و این مسئله از تلفن ها و پیامهای شان به رادیو تلویزیون های خارجی کاملا روشن است ، جوانان  می گویند " اگر بنا بود که از این بادها بلرزیم  اصلا  وارد این کارزار نمی شدیم ، تا آزادی را به مملکت نیاوریم از پای نخواهیم نشست ، حالا، همه را بگیرید ، هر چه شکنجه و تجاوز کنید اثری  ندارد « شکنجه ، تجاوز، دیگر اثر ندارد » و در روحیه ما اثر نخواهد گذاشت .

ریشه تاریخی جنبش سبز :

این حرکتی است که در ایران ، ریشه عمیقی دارد ریشه های این جنبش ، به انقلاب مشروطه بر می گردد ، با این بگیر و ببند ها کسی  عقب نشینی نخواهد کرد ، هر چقدر سرکوب را بیشتر کنند مردم به ماهیت  کثیف رژیم بیشتر پی خواهند برد ، کما اینکه این مسئله در این 4 ماه روشن تر شده است ، مردم می دانند که آخوند ها با هرگونه آزادی مخالفند با شادی مردم با شاد پوشیدن مردم،  با خندیدن و ... مردم می دانند که  اینگونه برخوردها ریشه در تفکر  آنها دارد ، آنها ریشه  این تفکرات  را در طالبانی  بودن آن  می دانند « مرگ بر طالبان ، چه کابل  چه تهران » همانطور که گفتیم ، این جنبش ریشه ی  تاریخی دارد ، در جنبش( انقلاب ) تاریخی مشروطه ریشه دارد ، مردم تاریخ  کشور را هرگز فراموش نمی کنند ، اکثر جوانان کشور در این مورد مطالعات عمیق دارند و ریشه های تاریخی انقلاب  مشروطه را بخوبی  می شناسند مردم ایران می دانند که در انقلاب  مشروطه ایران هم " شیخ فضل اله نوری " با علم کردن جریان مشروعه ،چوب لای چرخ انقلاب  می گذاشت تا از جریان اصلی انقلاب که مشروطیت خواهی  و قانون مداری بود را منحرف کند .مشروعه خواهی از جریاناتی است که غربی ها بیشتر با آن سازگاری  دارند تا مشروطه خواهی ! بدنبال  همین سیاست،  بقایای همان جریان در " جنبش ملی شدن صنعت نفت ایران " در زمان " مصدق " کبیر بود که " آیت الله  ابوالقاسم  کاشانی  " بعد از مدتی  همراهی با دکتر مصدق  از خط اصلی جنبش  منحرف شد و در مقابل وی ایستاد تا اینکه با کمک  آمریکاییها مصدق  و دولت ش را از ادامه راه باز داشتند .غربی ها ، بار  دیگر در حمایت  از خمینی  ، این سازش  را به روشنی نشان داد ند و( در حال حاضر هم )  30 سال حکومت  ارتجاعی و مماشات  غرب با این رژیم  فاشیستی مذهبی  نشان از این واقعیت  دارد .

مردم همچنان ایستاده اند و رژیم به کشتار و شکنجه و تجاوز  روی آورده است تا جایی که کودکان 12 -15  ساله را در خیابان ها ، در مقابل پدران و مادران به قتل میرسانند ، در  زندانها تجاوزات و در خیابانها  رعب و وحشتی  که ایجاد کرده است نتوانسته اند این جنبش را متوقف کنند.، همین استمرار جنبش  است  که اخیرا ، خامنه ای به "محسنی  اژه ای " دادستان کل کشور گفته است : چرا کار این جنبش را تمام نمی کنید ؟ و چرا این اوضاع ادامه دارد ؟ اژه ا ی  یک لیست  300 نفری نشان خامنه ای می دهد  و می گوید:  باید این ها را دستگیر کنیم ، باید کروبی و موسوی را دستگیر یا خانه نشین کنیم  تا ساکت شود، ولی خامنه ای می گوید زره / زره  ... به همین خاطر بود که " اژه ای "  اخیرا اعلام کرده است «  با کروبی و موسوی  برخورد خواهد شد » . مردم فریاد می زدند " کروبی دستگیری بشه ، ایران قیامت میشه  " [2]

  جنبش سبز ژرف می شود :

خصوصیات  جنبش سبز باعث شده است که هر روز  ژرف تر و استوارتر به  پیش رود یکی از خصوصیات یا ویژگی اش ، در هم  شکستن تابوی رهبری است (ولایت فقیه ) دوم : حاکمیت را در همه ابعاد مورد تهاجم قرارداده است بویژه دیکتاتوری و سرکوب  را . سوم : تضادهای رژیم را   بارز تر کرده  و هر روز این تضادها بیشتر می شود  در نتیجه ریزش از درون بیشتر می شود . چهارم :  در درون خود جنبش  استحکام بیشتری ایجاد کرده است  و سازمان یافته تر شده است .

پنجم : یکدست شدن این جنبش  از خصوصیات دیگر است بعنوان مثال  رو شدن برخوردهای دو پهلوی رفسنجانی است که وجه بارز اوست . و برعکس رادیکال شدن  خاتمی است که اخیرا رژیم را با صفت فاشیستی / توتالیتری نام برده است ! و نامه ای که " کروبی "  اخیرا به " رفسنجانی "  نوشته است از ادامه پا فشاری وی بر ادامه حرکت است ، که قابل بررسی است . ششم  : موضع گیری های موسوی و کروبی، یکی از علائم ژرف شدن جنبش است موسوی در اطلاعیه شماره 11خود به راههایی برای تغییر قانون اساسی  اشاره کرده است . هفتم :  جنبش به جایی رسیده که خواهان متوقف شدن غنی سازی اورانیوم  و بمب اتمی شده است ، در حالیکه وی (موسوی ) قبلا  در جریان انتخابات  به غنی سازی  اشاره کرده بود . هشتم : جنبش در ابتدا ،  در یک فضای  ملی / مذهبی  سیر می کرد در حرکت های بعدی   رنگ مذهبی کمتر و هویت  ملی  آن بیشتر  شد . « استقلال  / آزادی / حکومت ایرانی » .خود اصلاح طلبان هم در همین مورد ظرفیت خود را بالا برده اند .  ( اطلاعیه شماره 11 موسوی ) .

رشد فرهنگی و انتقاد پذیری  یکی از دستاوردهای جنبش است ، بطوری که در ابتدا چنین نبود ، فرهنگ انتقاد پذیری پایه های دموکراسی را می سازد . ترویج فرهنگ مهر و محبت  و زدودن فرهنگ خشونت از طرف جنبش و برعکس خشونت و تجاوز و... از طرف رژیم  سرکوب گر.

تفاوت راه سبز امید و جنبش سبز :

برخی از تحلیلگران ، از رهبری  واحد برای جنبش اعتراضی (سبز ) سخن گفتند ، در واقع این مسئله هنوز وجود دارد و باید  به آن پاسخ داده شود در بیانیه شماره 11  موسوی اشاراتی به این مسئله شده است ولی همه اینها در مرحله تئوری است و تا عملی شدن آن فاصله زیادی است موسوی هنوز از "  راه سبز "  سخن به میان می آورد ، شاید وی فکر کرده است که مردم بخاطر رهنمود های گذشته امام راحل  در " روز قدس "  1388  شرکت کردند و یا اینکه حمایت  از فلسطین ! در حالیکه مردم با شعار " نه غزه نه لبنان  ، جانم فدای ایران  " مواضع روشن خود را نشان دادند مردم نشان دادن  که قیام ملی تنها  راه نجات  از دیکتاتوری است ، همه چیز برای دمکراسی از این راه  می گذرد و این سر فصل دیگری برای جنبش بود و این تفاوت اولیه بین "  جنبش سبز " و " راه امید " است که در آینده ی نه چندان دور تفاوتها بارز تر خواهد شد  . موسوی  « راه » را نشانه  ادامه  و دوام جنبش « سبز » را اسلامیت آن و «امید » را برآمده از هویت ایرانی « راه سبز امید » توصیف کرده است ، بهر حال  ، هرچه  فاصله این تفاوتها به سمت جنبش سبز حل و یا   کمتر شود،  به نفع مردم است  و مسئله و مشکل  رهبری راحت تر حل خواهد شد ، به نظر نگارنده  چه حال  و چه  در آینده  ،  باید رهبری بصورت شورایی (مثلا حول نجات ملی ) باشد و باید  از نخبه گان داخل و خارج  استفاده  شود  که ائتلاف اپوزسیون  خارج کشور را هم در بر می گیرد.

اپوزسیون و جنبش سبز :

چه در داخل و چه در خارج ، اپوزسیون رژیم ج.ا در این مقطع حساس  باید تصمیم جدی اتخاذ کند ، اکنون جای درنگ نیست  جای انتقاد از جنبش سبز و چوب لای چرخ گذاشتند نیست ، زیر سوال بردن جنبشی  که در  طول تاریخ  ایران بی نظیر است  ، جنین بر خوردهایی در مقطع کنونی ، آب در هاون کوبیدن است ، باید از نقطه نظرات خصلتی گذشت و به نقاط مشترک با جنبش سبز رسید .

- اپوزسیون خارج از کشور باید با یک ائتلاف سراسری با نیروهای سرنگون طلب به حمایت و راه های خود ادامه دهد . با یک پلاتفرم  اعلام کند و حمایت همه جانبه خود را در این مقطع از جنبش اعلام دارد ، شرایط حساس است و آلترناتیو رژیم با ید برنامه های خود را اعلام دارد و چشم اندازی روشن به مردم ارائه دهد .      

- اپوزسیون باید ضمن حمایت از جنبش داخل ایران، دولت ائتلافی (موقت ) خود را به جامعه بین المللی  ارائه دهد. [3]یکی از موردی که تا کنون ،  جامعه بین المللی از مردم و اپوزسیون حمایت نکرده است عدم انسجام و وحدتی است که  در بین نیروها و شخصیت های سیاسی ایران وجود دارد .از طرفی دولت  ها هم بخاطر قراردادهای شان، تن به حمایت از این جنبش نمی دهند و این کار دیگر اپوزسیون است ، تلاش برای حمایت دولت ها از مردم .  

-اپوزسیون خارج کشور باید از موقعیتی که در اختیار دارند،  با تمامی سازمانهای حقوق بشری ، نیروهای سیاسی و هنرمندان و...  تماس برقرار کنند و خواست های جنبش را جهانی کنند . لازم است یاد آوری کنیم که تعدادی از هنرمندان توانسته اند  پیام جنبش رابه گوش جهانیان برسانند که تاثیرات  مفیدی در  این رابطه گذاشته  است . [4]

- یکی از نکات مهمی که سازمانهای سیاسی باید به آن بهای زیادی تری بدهند ، انتقال تجربیات مبارزاتی است ،  باید تمامی تجربیات در اختیار جوانان گذاشته شود، با چنین روشهایی، ضعف های جنبش رفته رفته کمتر و باروری آن   غنی تر و نتایج آن بهتر و سریع تر خواهد شد . رژیم فاشیستی  مذهبی ولایت فقیه و رئیس جمهوری  کودتاچی اش رفتنی است ، باور کنید . در شماره بعد به مسائل بین المللی  و برخورد دولت ها می پردازیم .

 

       

[1] در مصاحبه با رادیو صدای آمریکا

[2] شایعاتی که حول و حوش این دو تن "کروبی و موسوی " وجود دارد ، احتمال اینکه رژیم آنها را مثل منتظری       حصر خانگی  کند وجود دارد .

 [3]در این بین فقط  سازمان مجاهدین خلق ، کمیسیون هایی  را برای تشکیل دولت موقت ارائه داده است

 [4] هنرمندان با ساختن فیلمهای تظاهرات مردم  و نمایش جنایات رژیم  انگیزه های زیادی به مردم داده اند ، جون تنها صدای ملت همین اطلاع رسانی های  خارج کشور است که بسیار  ارزشمند است .

       

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*نانو چيپ براي كنترلِ كرونا، تا رديابي اطلاعات درجهان؟!  [2020 May] 
*جنگ بيولوژيك ( بيوتروريسم) با نام كرونا؟! [2020 May] 
*اتحادیه اروپا تحت فشار چین گزارش خود در مورد کرونا را تغییر داد [2020 Apr] 
*نگراني جهان از شيوع ويروس ديگر در آينده!  [2020 Apr] 
*جن و أنس و رهبري ولايت فقيه  [2020 Apr] 
*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]