شباهت پیامدهای دو کودتا در ایران
پرویز داورپناه

بجز کشتن و بستنت چاره نیست
که زنگی تر از مرگ پتیاره نیست
( فردوسی )

۵۷ سال از کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲، و ۱۴ماه از کودتای مفتضح ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ می گذرد. دو کودتایی که علیه ملت آزادیخواه و صلح طلب ایران در نیم قرن گذشته انجام گرفته است. تفاوت نمی کند بیگانگان در ایران دست به کودتا بزنند و یا بدست عوامل بومی آنان و بسیج و سپاه انجام گیرد. پیامد های کودتا همیشه با یکدیگر تشابه دارند. گرچه نیم قرن پیش، کودتا علیه مردم ایران و حکومت قانونی دکتر مصدق، به صحنه گردانی آمریکا و انگلیس و نوکرانشان، شاه و اشرف و زاهدی و سکوت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی انجام گرفت، اما، در ۲۲ خرداد، کودتایی بدست خامنه ای و احمدی نژاد و سپاه و بسیج ـ و تحمل روسیه، آمریکا و انگلیس و متحدانشان ـ ، با ادعای حکومت عدل علی و دموکراسی، با کوشش های ناعادلانه و متقلبانه دربرگذاری و نتیجه انتخابات ساختگی ریاست جمهوری، انجام گرفت. و گامی در مسیری گذارده شد که نتیجه آن مانند پیامدهای کودتای ۲۸ مرداد چیزی جز بسط استبداد و بگیر و ببند آزادیخواهان نبوده و نیست. و این آغاز راه همه مستبدان بد فرجام تاریخ جهان است.
در روز ۲۸ مرداد ماه ۱۳۳۲ دولتهای آمريکا و انگليس با اجراي نقشه دقيقي دست به کودتا عليه دولت ملي دکتر مصدق زدند که باعث سقوط دولت مصدق گشت. در اين روز سازمان سيا با خريدن فتواي برخي از روحانيون و همچنين دادن پول به ارتشيان، اراذل و اوباش تهران آنها را به خيابانها کشانيد. بدليل خيانت رئيس شهرباني و بي توجهي رئيس ستاد ارتش دولت مصدق، کودتاچيان توانستند به آساني خود را به خانه دکتر مصدق برسانند و پس از چندين ساعت نبرد خونين، گارد محافظ نخست وزيري را نابود کنند و خانه وي را پس از غارت کردن به آتش بکشانند. ولي دکتر مصدق موفق شد به همراه ياران خود از نردبان استفاده کند و به خانه همسايه پناه برد. شايان ذکر است که اعضاي حزب توده که در روزهاي ۲۶ و ۲۷ مرداد به بهانه هواداري از دکتر مصدق دست به اغتشاشات مي زدند، در روز ۲۸ مرداد هيچ عملي بر ضد کودتاي امپریالیسم آمريکا! انجام ندادند. در روز ۲۹ مرداد دکتر مصدق و يارانش خود را به حکومت کودتا به رهبري سرلشگر زاهدي تسليم کردند.
در دادگاهي نظامي، دکتر مصدق با برملا کردن اسرار کودتاي ۲۵ و ۲۸ مرداد چهره کودتاچيان را نزد جهانيان رسوا ساخت. در یک دادگاه نظامی وي را به ۳ سال زندان محکوم کردند و پس از گذراندن ۳ سال زندان، دکتر مصدق به احمد آباد تبعيد گشت و تا آخر عمر تحت نظارت شديد بود.
بعد از کوتای ۲۸ مرداد یاران مصدق از جمله دکتر حسین فاطمی وزیر امو خارجه و کريمپور شيرازی، شاعر و مدير شجاع و مبارز روزنامه ی شورش دستگیر و روانه زندان شدند. دکتر حسین فاطمی را اعدام کردند و کریم پور شیرازی را به دستور اشرف پهلوی در آتش سوزاندند. فعالیت جبهه ملی و احزاب دیگر ممنوع گردید و افسران و اعضای حزب توده از جمله خسرو روزبه و مرتضی کیوان اعدام شدند.
بعد از کودتای۲۲ خرداد، ندا و سهراب و دهها جوان دیگر، در خیابانها و زندانها کشته شدند و معاون رئیس جمهوری پیشین و وزراء و مقامات دولتی سابق و رهبران احزاب و گروههای سیاسی مخالف را دستگیر کرده و به حبسهای طویل المدت محکوم کردند. این اقدامات از ویژگیهای یک کودتا است و در ممالکی که حکومتها با انتخابات آزاد سر کار می آیند، اتفاق نمی افتد.
با نگاهي اجمالي به گذشته و مقايسه دو کودتای ۲۲ خرداد ۱۳۸۸ و کودتاي ۲۸ مرداد ۳۲ وجوه تشابهي را مي توان يافت که در هر دو سناريو در پيش از کودتا و هنگام کودتا بشرح زير بوده است:
ـ تزلزل پايه هاي دولت دمکراتيک دکتر مصدق در ۲۸ مرداد و تقلب در برگذاری یک انتخابات آزاد در ۲۲ خرداد
ـ تبليغات و عمليات مخرب غيرقانوني توسط شبه نظامیهای منسوب به حکومت و نفوذيهاي خارجي در هر دو کودتا
ـ در هر دو کودتا يک بازوي نظامي-امنيتي تندرو و یک عده لومپن (لباس شخصی) آماده توسل به زور وجود داشتند.
پس از کودتا وقايع مشابه زير را مي توان يافت:
ـ دستگیری طرفداران و مسئولان دولتی که تا دیروز بر مسند حکومت بودند و ناگهان خائن و فتنه گرقلمداد شدند.
ـ فدغن کردن احزاب سياسي و یا انحلال آنها و زندانی کردن رهبران احزاب و مخالفان
ـ زندانی کردن فعالان سیاسی و دستگیری زنان و دانشجویان و مخالفان، حمله به دانشگاه و کشتن دانشجویان در ۱۶
آذر۱۳۳۲ و حمله به کوی دانشجویان و کشتن آنان در ۲۵ خرداد ۱۳۸۸
ـ اداره امور مملکت در قالب استبداد فردی (شاهنشاهی ـ ولایت فقیه) و تک حزبی .
ـ عدم رعایت نيازهاي جامعه اعم از فرهنگي و اقتصادي.
ـ از دست رفتن کنترل منابع و ثروتهاي ملي
ـ تقويت نيروهاي پليسی و بسیجی و سازمانهای امنیتی (ساواک و ساواما)
ـ ممانعت مردم از شرکت در فعاليت های سياسي مخالف دولت وتهدید و ارعاب مردم و ضرب و شتم در تظاهرات خیابانی.
پس از کودتای ۲۸ مرداد، شاه مستبد با تهديد و کشتار و دروغ بر روي مردمي که بدون ترس از وحشت و هراس ساواک مبارزه می کردند، آتش گشود و حتي در آخرين ماه هاي پاياني سلطنت خود با تشکيل دولت نظامي به نخست وزيري ارتشبد ازهاري به رعب و وحشت در بین مردم پرداخت. امروز نیز فیروز آبادی ها و رادان ها به دستور خامنه ای با نیروهای بسج و سپاه و لباس شخصی، همان ظلم و شقاوتي را در حمايت از احمدی نژاد و جمهوری اسلامی اعمال مي کنند که ساواکي های نظام شاهنشاهي به هموطنان ما مي کردند. هموطنانی که هدفي جز آزادي و استقلال و عدالت اجتماعی در ایران ندارند.
کودتاچیان اسلامی نیز همچون کودتاچیان شاهنشاهی رفتنی هستند به شرطی که ما هرجا که هستيم چه در ايران و چه در خارج، با وجود همه اختلاف عقيده ها و سليقه ها بر سر دفاع از آزادی و استقلال ایران در برابر کودتا گران، به اتحاد و مبارزه با کودتاچیان ادامه دهیم و کوتاه نیاییم. در اين لحظه های حساس تاريخ ايران ما مخالفان کودتا از هر گروه و عقيده ای در به شکست کشاندن رژيم کودتا منافع مشترک داريم.و همراه هستيم. اعتراضات شجاعانه و گسترده ملت ایران، حکومت کودتا را از درون و برون متلاشی و منزوی ساخته وسران دول کشورهای آزاد را به فاصله گرفتن از آن ناچار می سازد.
کودتا گران، اعم از آمران و مباشران دستکاری در آرای مردم و پیامد های فاجعه بار آن باید بدانند که به عنوان سوء استفاده کنندگان از مقامات دولتی و جنایات و آدمکشی هایشان در حکومت مردمی آینده مورد تعقیب قرار گرفته و به طور علنی در دادگاه محاکمه خواهند شد.
دکتر پرویز داورپناه
۲۵ مردادماه ۱۳۸۹ برابر ۱۶ اوت ۲۰۱۰

منبع:پژواک ایران


پرویز داورپناه

فهرست مطالب پرویز داورپناه در سایت پژواک ایران 

* پرویز داورپناه سخنی با تصاحب کنندگان «مهستان»  [2018 Sep] 
*داستان «هموندی» که رئیس شد!  [2018 Jun] 
*داستان «هموندی» که رئیس شد!  [2018 Jun] 
*چرا پوزش خواهی؟  [2017 Dec] 
*لجن پراکنی پیرامون قتل معصومه مصدق، نوه زنده یاد دکتر محمد مصدق  [2017 Nov] 
*دفتر هنر، ویژه ی محمد مصدق [2017 Oct] 
*چه نباید کرد؟ انتقاد سازنده آری، تحقیر کوبنده نه ! [2017 Sep] 
*حراج «نشان مصدق» در آلمان ‏ [2017 Jun] 
*پرویز داورپناه ‏ کتاب دیگری از شیرین سمیعی به نام شاهنشاه ‏ [2016 Dec] 
*‏ معرفی تارنمای رسمی جبهه ملی ایران ــ تهران ‏ [2016 Oct] 
*مشرف شدن یک تجزیه طلب سکولار به خانه خدا ‏  [2016 Sep] 
* از رهبران کارگران و معلمان زندانی حمایت کنیم [2016 May] 
*«انتخابات» آینده و دوزیست های سیاسی  [2015 Dec] 
*یادی از دکتر حسین فاطمی [2015 Nov] 
*دست آورد فرانکفورت: قطع امید از سازمانها سیاسی؛ عاقبت کوه موش زایید [2015 Jul] 
*در سوگ خسرو شاکری زند [2015 Jul] 
*خسرو شاکری زند؛ در غم دوست شفیق [2015 Jul] 
*سروده هایی از شاعران میهن دوستِ نامی برای پیرمحمّدِ احمدآبادی(مصدق) [2015 Feb] 
*افشاء منبع خبر به نفع کیست؟  [2015 Jan] 
*کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ [2014 Dec] 
*یادی از دکتر فاطمی که به دیکتاتور نه گفت و به مردم آری [2014 Nov] 
*دراویش را تنها نگذاریم [2014 Oct] 
*اسماعیل نوری علا چه کسی را می خواهد فریب دهد [2013 Sep] 
*دانسته ها و پرسش ها در کار سیزدهمین رئیس جمهوری اسلامی [2013 Jul] 
*قیام ملی ۳۰ تیر، انگیزه های مذهبی و دینی نداشت [2013 Jul] 
*نگذاریم خانه و مقبره دکتر مصدق در احمد آباد ویران شود [2013 May] 
*اعتراض به زندانی شدن چهارمین فعال سیاسی ملی گرا [2013 Apr] 
*مهندس هوتن دولتی را فوراً آزاد کنید [2013 Apr] 
*سیاست موازنهً منفی مصدق، چرا وصیت او اجرا نشد؟ [2013 Mar] 
*دوستان و دشمنان کنفدراسیون جهانی  [2013 Jan] 
*دیپلماسی فیس‌بوک جانشین دیپلماسی پینگ پنگ می شود! [2012 Dec] 
*داریوش و پروانه فروهر هرگز نخواهند مرد! [2012 Nov] 
*از «حجاب اجباری» جهان پهلوان تختی تا یک ادعای واهی! [2012 Nov] 
*جان بيماران ايرانی در خطر است [2012 Oct] 
*سکوت معنی دار رفسنجانی در برابر حمله‌ تند روها [2012 Sep] 
* نگاهی کوتاه بر نقش دکتر مصدق در تاریخ نهضت ملی ایران* [2012 Sep] 
*همه ی کارگران زندانی را فوراً و بدون قيد وشرط آزاد کنید [2012 Jun] 
*سروده هایی از شاعران میهن دوستِ نامی برای پیر محمّدِ احمدآبادی (مصدق) [2012 May] 
*پیروزی تاریخی وعبرت انگیز یک زن مصمم در میانمار [2012 Apr] 
*نرگس محمدی را آسوده بگذارید! [2012 Mar] 
*یک نکته ی تاریخی  [2012 Mar] 
*"ای مصدق هزار مردی تو"* [2012 Mar] 
*نوع برخورد دکتر مصدق با انتحابات [2012 Feb] 
*عدالت خواهد آمد، درست در زمانی که همه امید را ازدست داده اند [2012 Jan] 
*به یاد دکتر حسین فاطمی، مردی به استواری کوه [2011 Nov] 
*نگاهی به زندگی هنری مرضيه، چهره شهير و دوست‌داشتنی [2011 Oct] 
*اشرف علیخانی، ستاره ی شبهای تار اوین را آزاد کنید  [2011 Jun] 
*ایران با فرزاد کمانگر است [2011 May] 
*سال ۱۳۹۰، سال برکناری دیکتاتورهاست  [2011 Apr] 
*خطر توطئه اسب تروا هنوز بر طرف نشده است [2011 Feb] 
*ملت ایران تاکنون چنین «دولتمردان» آدمکشی را بخود ندیده است [2011 Jan] 
*یادی از حسین فاطمی یار وفادار مصدق  [2010 Nov] 
*شباهت پیامدهای دو کودتا در ایران [2010 Aug] 
*به سرگردانی و بلاتکلیفی محمد مصطفایی، وکیل محرومان ایرانی پایان دهید [2010 Aug] 
*رهبری مصدق در قیام ملی سی تیر و کشتی بی سکان جنبش سبز [2010 Jul] 
*مقام رفیع دکتر غلامحسین صدیقی در نهضت ملی ایران [2010 Jun] 
*جبهه ملی ایران و کتمان حقیقت [2010 Apr] 
*فیس بوک قابل اعتماد نیست [2010 Apr] 
*«ما را حتی امان گریه ندادند» [2010 Mar] 
*دستگیری ریگی و ادامه دسیسه های مشکوک! [2010 Feb] 
*تجاوز به حریم خانواده ها توسط مدعیان حکومت عدل علی  [2010 Feb] 
*نگرانی دو چندان از وضعیت دکتر حسین موسویان [2010 Jan] 
*وضعیت وخیم حقوق بشر در ایران در آستانهً سال نو میلادی  [2010 Jan] 
*تکرار قتل های زنجیره ای جدی است  [2009 Nov] 
*اعدام دکترحسین فاطمی [2009 Nov] 
*کودتاچیان و رکن چهارم دموکراسی [2009 Nov] 
*کمتر معلمی است که شرمنده ی خانواده اش نباشد  [2009 Oct] 
*دستگیری خانواده های زندانیان سیاسی  [2009 Oct] 
*حکومت وحشت خامنه ای و ايرانيان ذلت ناپذير  [2009 Sep] 
*صد رحمت به دیوان بلخ! [2009 Sep] 
*روز پنجشنبه با شعار«جمهوری ایرانی» مردم از اصلاح طلبان عبور کردند [2009 Aug] 
*درسهای قیام ملی سی تیر و قیام مردمی پس از کودتای انتخاباتی ۲۲ خرداد [2009 Jul] 
*تشکبل «دولت سایه» در جمهوری اسلامی مبارک! [2009 Jun] 
*ائتلاف شخصیت های کاذب ایرانی و گروه «کنت تیمرمن» از لابیگران اسرائیل [2009 May] 
*طبل توخالی اپوزیسیون يا نقدی بر معنی و واقعیت اپوزیسیون [2009 May] 
*مصدق و کارگران ایران [2009 May] 
*جشن اول ماه مه، مصدق و کارگران ایران [2008 Apr] 
*کـُدام انتخابات آزاد با نظارت استصوابی شورای نگهبان؟!  [2007 Dec]