رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد!
محمد شوری

به گواهی موافق و مخالف،مهم ترین دوره تاریخی انقلاب بهمن 57-که تمامی حوادث بعدی را رقم زد-سالهای1365تا1368است.
درابتدای سال 1365،امام خمینی یکدفعه تا ایست کامل قلب،مرگ را حس و سه سال بعد،درخرداد1368،برای همیشه رفت.و همه رویدادهاو وقایع اتفاقیه مهم در این فاصله انجام شد.
دراین فاصله،جنگ تمام شد،آیت الله منتظری از قائم مقام رهبری استعفاء داد،جامعه روحانیت،به روحانیون مبارز با گرایش چپ و روحانیتی با گرایش راست،تقسیم شد،اعدام های فله ای درسال 67 بوقوع پیوست،سیدمهدی هاشمی وافرادش دستگیر،و ورود مک فارلین به ایران فاش شد.
درمصاحبه خیلی خوب و حرفه ای رضاخجسته(سر دبیر دوماهنامه اندیشه پویا) با سعید حجاریان،پرسش هایی نشد،حرفهایی نزد؛شاید هم بقول «عزیز نسین» نویسنده معروف تُرک درکتاب«نابغه باهوش»در داستان سعید(شروع به صحبت) «بله»!
می خواستم درسالگرد انفجار کاخ نخست وزیری(8شهریور60)،یادداشتی با عنوان «کلاهی که کشمیری بر سرانقلاب گذاشت»بنویسم،دیدم برخی حرفهادر حد یک فرضیه است و فقط یک تحلیل؛ماهم که دستمان ازماه بهتران واسناد و ناگفته های رانتی!کوتاه است،تاآنکه این مصاحبه رادیدم که درآن«سعیدحجاریان»به  این مورد اشاره ای کرده است:«سازمان(منظورارنوع مجاهدخلقش)درمقطع زدن سران نظام بود،و هرچه نفوذی داشت عمل کردند.مثل کلاهی،درحزب،یاقدیری،عباس زریباف در سپاه،فکرکردند کارنظام تمام است و همه نفودی هایشان را رو کردند».
بنابراین بهتر دیدم به بهانه این مصاحبه علاوه بر نقد،پرسش هایی که نشد و حرفهایی که نزد را برای پویایی تاریخ،مروری کنیم.چون این روزهای انقلاب،روزهایی است که بخاطر سر در لاک بودن  و فراموشی مردم-که سابقه تاریخی هم دارد-کهنه ها «نو» شده اند و قس علیهذا...
آقاسعید(که خداوندشفای کاملش دهد)،به اقرارخودش علاوه برآنکه جزو بنیانگذاران تأسیس وزارت اطلاعات بوده و جزوات آموزشی هم نوشته،تاسال 1368،یعنی بعد از رفتن«ری شهری،وزیراسبق»دراین وزارت مأمور به خدمت  توانایی آنرا داشته که بتواند از عمق رویدادها و علت ها با خبر باشد.تاآنجاکه خود گفته است بامشاوره وزارت با او،جان یک اعدامی حتمی وقطعی(سعیدشاهسوندی)رانجات داده است!
لذادیدم بهتر است  از وزارت اطلاعات که از همان سال نخست پیروزی انقلاب،با انفجاربمب در مرکز شورای امنیتش آنهم توسط دبیرش،وارد فازاختلافات وتسویه حسابهای سیاسی شد،شروع شود.
به نظرنگارنده(وشاید خیلی ها)از ابتدای آغاز پیروزی انقلاب و تأسیس ج.ا.ا.،رد پای وزارت اطلاعات را می توان در همه مسائل دید.منتهااین وزارت از همان سالی که تأسیس شد،همزاد خودش را هم -که اطلاعات موازی باشد-ساخت.یعنی دو قلو بود!
به استنادسخنان آقاسعیددراین مصاحبه و گواه تاریخ وفعالین عامل،ریشه اختلافات زندان سرمنشاء تقابل و مبارزه و بدنبالش حذف و تسویه حساب های بعدی پس از پیروزی شد.
همان سالی(1365)که خودم زندان بودم بازجوبا اشاره به دستگیری احمد کاشانی (فرزندآیت الله کاشانی)به من گفت:فکرنکنی که مااین طرفی هستیم؛دلیلش این است که احمدکاشانی راهم دستگیرکرده ایم!؟!...در حالیکه او سر و ته پیاز هم نبود(سمپاتی حزب زحمتکشان بقایی)ودر دایره راست وچپ قرارنداشت!
سازمان مجاهدین خلق(به گواه تاریخ)مهم ترین سازمان چریکی ومذهبی بود که بیشترین زندانی و اعدامی را هم داشت،اماتفکرات و تمایلات و تغییر ایدئولوژی، روحانیون سنتی و مبارز را به مقابله و ترس از آنها واداشت.
در همان سال های  آخر پایانی رژیم پهلوی،چند گروه چریکی مسلمان که تفکراتی غیراز اندیشه سازمان مجاهدین خلق داشتند،مثل:فجر اسلام،منصورون وموحدین تاسیس شده بود.
مذهبی هایی که تمایل به روحانیت سنتی و البته انقلابی  داشتند.آنها پس از پیروزی،فعالیت7تشکل چریکی خود را با نام«سازمان مجاهدین انقلاب»آغازکردند، که حتی بخاطرنامش مورد اعتراض «مجاهدین خلق»قرارگرفت.اما همین سازمان که بقول آقاسعید اندازه اش یک«مینی بوس»است،همچنان مینی بوسی باقی ماند و حتی حزب مشارکت را(باتمامی ید و بیضایی که سعی دارد وانمود کند که هست)به سمپاتی خودش واداشته است.می توان گفت،این حزب شاخه سیاسی و استادیومی سازمان است.یک دلیلش این است که  درهیچ جاسراغ  نداریدیک فرد(مصطفی تاج زاده)جزو کادر اصلی این دو حزب و سازمان باشد،و سخنگوی هر دوی آنهادرخارج از ایران یک فرد(رجبعلی مزروعی)باشد.و همینطور تعاملات و بازی آنها باشاخه چپ روحانیت،یعنی مجمع روحانیون مبارز درراستای هدایت آنان در اداره کشور!همین وجه شدیدترش هم برای جناح راست روحانیت متصوراست.
ازنظرنویسنده وزارت اطلاعات موازی،که«دولت سایه»نام دارد،همان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است.منتها نیروهایش هم اعضای جناح راست سازمان،که بعد از جدایی شان از سازمان  بدلیل انقراض آن توسل«آیت الله راستی کاشانی»،دیگر در قالب رسمی این سازمان  فعالیت ندارند و یا بانام های دیگر و بی نام وارد شده ودراین سالهاهمه شان دررأس نهادهای مهم امنیتی واطلاعاتی قرارداشته اند،مثل محسن رضایی؛و هم جناج چپ سازمان هستند.
وزارت اطلاعات بربنیاد فکری و عملی اعضای سازمان(اعم از راست و چپ)درست شده است.سازمانی که در سال های نخست همه جا حضور فعال داشت.بااین وجود این پذیرفتنی نیست که فکر کنیم الان که مثلا«علی فلاحیان»که دیگر وزیر نیست،دارد یک مؤسسه خیریه را اداره می کند!
و یا همینطور هرنیرو و کارمند دیگر این وزارتخانه؛چه آنهاکه هنوز که هنوز هست هستند و چه آنهایی که در اصطلاح نیستند.بی تردید آنها بازنشسته نمی شوند... اگر گفته شده است توسط دو «سعید»اداره می شود،شاید منظور همین است!و اطلاعات موازی هم یعنی این.
می تواند گفت اطلاعات موازی یک سکه دو روست که یک رویش جناح راست سازمان و روی دیگرش جناج چپ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی است.
آنها توسط یار گیری و یار داشتن در وزارت اطلاعات رسمی،و جاهای دیگر،درهمه جااثرگذارند،دخالت دارندو عامل هستند و در قالب احزاب و یا امور دیگر،فعالیت های خود را چون یک دولت سایه به کرسی می نشانند!
ودرمورد«تقی محمدی»(عضووکادرسازمان مجاهدین انقلاب)که گفته شدخودکُشی کرده است،و سعیدامامی(باآن پیشینه نسبی و سابقه اش)که در راس مهم ترین اداره وزارت اطلاعات قرارداشت،دردومقطع حساس تاریخی هردوخودکُشی میکنند. خودکشی هم دراسلام گناه کبیره است که هرچقدرطرف آدم صالح و خوبی هم که باشد،باخودکشی اش زحماتش هدرمی رود!جالب است که هردوجناح(راست و چپ)بشدت ازاین دودفاع وآن هارافردی مومن،متعهدوگاه شهید می دانند.و گاه اعتقادشان براین است که این دو در اصل کشته شده اند تا آنکه خودکشی کرده باشند؟!
ودرموردتصرف عدوانی سفارت آمریکا،هدایت آن بدست جریان راست و چپ سازمان بود.هرچندعنوانش را«دانشجویان پیروخط امام»گذاشته بودند.
ازطرفی دیگر طبق شواهدواخبارمندرج،اعضای سفارت آمادگی آنراداشتندکه مورد هجوم انقلابیون قرار گیرند.بی تردیداسنادمهم رایامعدوم ویاقبل ازتصرف جابجا   کرده اند.و تنها اسنادی روشدکه علیه دولت موقت و اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی و امثالهم بود.دشمنانی که امروزبه تآسّی:«دشمن دشمن مادوست ماست»،باهم دریک جبهه متحد قرارگرفته اند.
ویامسائل دیگری که آنموقع زبانزدویابعداروشد؛مثل ماجراهای کمیته پشت سفارت(ماشاءالله قصاب)وخانم دانشجویی که ازگروگان آمریکایی خود،باردارمیشود!
دراین سالهاتنها«آیت الله منتظری»است که گفت:«تسخیرسفارت اشتباه محض بود».
هنوزعاملین راست و چپ از آن دفاع و یا آنرا توجیه می کنند.این درحالی است که ازهمان لحظه تصرف سفارت آمریکا درتهران تا امروز،جنگ سردی بیهوده،خانمان برانداز،بی حاصل و بی نتیجه که منشاء تحمیل تاکتیک ها واستراتژی هایی  در اداره کشورشد،ادامه دارد.جنگی غیرحضوری و غیرلجستیک که ما را به یاد دوران جنگ سرد شوروی سابق و آمریکا می اندازد که نتیجه اش را همه می دانند.
دراین موارد پرسش هایی که می بایدمی شدونشد،وحرف هایی که می بایست در این مصاحبه می زد،خواننده نشد!
سعیدحجاریان در این مصاحبه  ازقول آقای هاشمی رفسنجانی خطاب به خودش می گوید:که مرکزتحقیقات استراتژیک ریاست جمهوری روزنامه سلام شده است.
این حرف رئیس مجمع تشخیص مصلحت دور از حقیقت نیست.همانطور که روزنامه سلام هم بخشی ازسازمان مجاهدین انقلاب،و نیروهای بیرونی و درونی وزارت اطلاعات(اعم ازنگهبانهای زندان اطلاعات وبازجووغیره)شده بود.هرچندآیت الله خوئینی هابارهامی گفت که من وآقای مؤمنی(رئیس آبدارخانه)می توانیم به تنهایی روزنامه رادرآوریم،امادرواقع این فقط یک تصوروبه شوخی شباهت داشت. برخی همان زمان آقای خوئینی هارادر همان روزنامه دورزدند!که درآن ردپای وزارت اطلاعات مشهودبود.وحتی وقتی سندی(که اگر محرمانه هم نباشد)توسط   یارگیری های اطلاعاتی برخی از اعضای سلام،ازسعید امامی در روزنامه چاپ و موجب تعطیلی شد،می بینید شاکی روزنامه،وزارت نیست،بلکه این دادگاه ویژه روحانیت(رقیب راست)اوست که وارد بازی می شودو آنرا تعطیل می کند!
به استنادسخنان آقاسعیددراین مصاحبه،خیلی ازکسانی که دررأس نهادهای مهم پس از پیروزی انقلاب قرار گرفته اند،مجموعه افرادی بوده اندکه به نوعی یادرقالب گروه و یا درقالب جمع های دوستانه(که بعدازانقلاب به باندمعروف شده)قبل از پیروزی فعالیت هایی داشته اند.برای همین هم است که سعید حجاریان25ساله که سربازفراری بوده،می توانددرراس نهادهای اطلاعاتی وامنیتی قراربگیرد.به همین سادگی!
انقلابی که سریع به پیروزی رسیدومردمی که تاالان هم  که 34سال ازآن می گذرد این مجموعه افرادها را کاملا نمی شناسند و فقط آنقدر مجذوب رأس آن،یعنی امام خمینی شده بودند،که بشودبرخی دراین فاصله بتوانندفرصت یابندواز«کاریزما»یی امام نهایت بهره را ببرند و تا الان هم جاخوش کنندو سایه دولت شان برسرمردم مدام مستدام  باشد!
با این رویکرد،بدیهی است هر نا آشنا به سیاست(و با توجه به همان اختلافات  و   کینه های قدیمی در زندان)می تواند بفهمد که مجالس برآمده ازانتخابات نمی تواند وزیر اطلاعات را سین جین و یا توبیخ و برکنارکند.
وقتی ولایت فقیه در رأس است نمی شود وزیر مهم ترین نهاد کشور را دراختیار معدود نماینده  گذاشت.همانطور که علی فلاحیان گفت:«من بارئیسم(هاشمی رفسنجانی)می آیم!...و رفسنجانی هم که محل استیضاح و پرسش نیست...
ازهمان سال نخست و تاالان،وزیر اطلاعات رئیسش ولایت فقیه بوده ومجلس در رأس امور قرارنگرفته و به حسابش نیاورده اند...
وزیرش هم در اختیار مدیران ارشد و افراد خاص وزارت قرار داشته و مطیع آنها بوده. وزیری که بقول آیت الله منتظری فقط ماشین امضاء است.
همانطورکه دراین سالها و در دادگاه های دهه 60 وبعد،قاضی محکمه(آنهم در سن 19سالگی و 20سالگی  اش که حکم اعدام می داد)فقط به استنادمطالب بازجوها،احکام صادرمی کرد!
وقتی کتاب خاطرات سیاسی اولین وزیر در جریان نحوه دستگیری سیدمهدی هاشمی و باصطلاح باندش را بخوانید،جهت دهی و القای آقای وزیر به امام کاملا مشهود است.القایی که البته خود وزیر از مدیرانش بدست آورده بود.(که حتی تا آن زمان بقول خودش از پرونده سیدمهدی هم خبرنداشت).
درحالیکه آقای منتظری به امام نوشت:شما حتی یکبار هم خود سیدمهدی را نخواستید که بیایدنزدتان وحرفهایش راحضوری و رو در رو بزند!سیدمهدی هاشمی کسی است که قبل وبعداز انقلاب رویش«ان قلت»های فراوانی بود...وتاثیرهمین القارا در حکم  امام به وزارت در دستگیری افرادمنصوب به سیدمهدی  هاشمی آشکار است:امام در آن نامه،حکم قضایی خود را صریحا اعلام کرده است.مابقی قضایادیگر فرمالیته بود...
بی گمان آقای سعید حجاریان ریشه تمایلات فکری خودش در تئوری نخبگرایی در حکومت را نخواسته  است فاش سازد.
برای آنها یک ولایت فقیه(خوب)از نوع«سیدمحمدخاتمی»حکم کیمیادارد.
اگر انتخابات به شکل غرب پیش می رفت و برود،دیگر افراد 34سال دردستگاه های امنیتی و دولتی و غیره سایه شان نمی توانست  مستدام باشد.
درست است  که توسعه سیاسی مسیر توسعه اقتصادی است.اما تئوری توسعه سیاسی ایشان و دوستانش،مبتنی برهمان سایه ولایت فقیه که البته از راه آنهاوارد شود،می باشد.
 برای همین هم هست که هنوز که هنوز است ازموضع اجرای بلامنازع قانون اساسی فعلی سخن می گویند.
اصلا جمهوری اسلامی یعنی:اصل ولایت فقیه.اصل ولایت فیقه که حذف شود،  می شود:«جمهوری»!که  باید با یک سری قوانین که مستخرج از توسعه سیاسی و انتخابات آزاد است اداره می شود.
آقا سعیداز اول می دانست که دراین ساختارهیچ وزیری در سازمان اطلاعاتی و امنیتی کشور از مجلس تبعیت نخواهدکرد.
لذا وقتی پای نفوذی ها و اتفاقاتی مثل قتلهای زنجیره ای(که وزارت مسئولیت آنرا برعهده گرفت)به میان می آید فورا و با ضرس قاطع از دو سوی جریان راست وچپ عنوان می شود که آنها عوامل موساد و سیا هستند و یا به بهانه«تئوری توطئه»، تمایلات درونی تحمیل می شود!
اگر این چنین باشدکه تف سربالاست!یعنی سالهای سال مملکت توسط موساد و سیا و غیره اداره شده است.و چه رژیمی  برای غرب و آمریکا واسرائیل بهتر از نظام و وضعیت فعلی که اداره کنندگان اصلی اش موسادی وسیایی باشند!چون با نان قرض دادن،بازار مصرف خود(و از جمله فروش اسلحه)راگسترش می دهند.برای آنها که حکومت«زید و عمرو»مهم نیست.منافع ملی تعریف شده خودشان اهمیت دارد.
و اما اگر نه،اینها عوامل موسادوسیا نباشند.پس چگونه است که این وزارتخانه آدم می کشد،آدمکش استخدام می کندو دربازجویی از متهمان از رکیک ترین الفاظ و القاب استفاده می برد و شکنجه جسمی و روحی می دهد.اینجاست که باید مثلا از وزیر در مجلس سوال شود.ونمی شود!وهکدالخ...
هم چنین پرسش کننده از پاسخ دهنده در مورد قتلهای 67 هیچ نمی پرسد.یا در موردآثار استفاده از روانگردانهاکه ازهمان سالها(دردوره بازداشت نورالدین کیانوری و اعضای حزب توده و نیز سیدمهدی هاشمی و افرادش)مطرح بود،حرفی به میان نمی آید.واین موضوع ازپیچیده ترین زوایای پنهان فعالیت های این وزارتخانه  است که هنوز هم مبهم باقی مانده.
روزنامه کیهان درسال67ودرتاریخ21خردادبه شماره 13342در یک مصاحبه مطبوعاتی باعده ای ازمدیران وزارت اطلاعات به نامهای حجت الاسلام احمدی،دکتر صلواتی، دکترنجابت،مهندس متقی وعبادیان و به نقل از علی فلاحیان نوشت:
«نکته دیگراینکه چگونه می شودافرادی مثل احسان طبری،و یاسایر کادرهای بالای گروهکهامی آیندودرزندانهای ماتوبه می کنندومصاحبه می نمایندومطالبی ارائه   می دهند.حتی در جامعه شایعه می کنند که یکنوع دارویی به اینها می دهند و با خوردن این دارو آنها این حرفها را می زنند.طبیعی است که این مطالب درست نیست و اگر چنین دارویی وجود داشت طاغوت استفاده می کرد و به بزرگان ما می داد تا بیایند در رادیو و تلویزیون حرفهایی بزنند.».
این روزنامه هم چنین اضافه می کند:«درباره استفاده از داروهایی شیمایی برای گرفتن اعترافات از سال 1362 تا سال 1366در  بخشی از نشریات شما وگروههای وابسته در اروپای غربی این شعار تکرار می شود که گویا اعترافاتی را که رهبران و مسئولین گذشته حزب توده ایران پس از بازداشت در زندان کرده اند، زیر تأثیر تزریق داروهای شیمیایی ویژه بوده است.مثلا در هفته نامه راه توده 27خرداد 1362 این طورنوشته شده است:«دژخیمان ساواک جدید،در یکی دوسال اخیر در سازمان جاسوسی امریکا و انگلستان و اسرائیل بامدرنترین دستگاهها و اشکال شکنجه های جسمی وروحی و دارویی آشنا شده بودند. تیغ خود را برای جان بهترین فرزندان خلق تیز کرده اند. این ادعا در تاریخ 16/2/1362 با استناد به گفته دو پزشک مترقی فرانسوی که در باره ساختن اینگونه داروها در ایالات متحده امریکا و مراکز تهیه آنها صحبت کرده اند، تکراری شده است».
و بازدراین سالها حرفهایی در تائید این مدعا زده شد.و مشخص شده شرکتی در آلمان از سال 1987 در این پروسه فعالیت داشته است.[I]
 
و برمبنای برخی از همین شواهد است که  آیت الله منتظری در نامه خود به امام،می نویسد:
«شنيده شد فرموده ايد:فلانی مرا شاه و اطلاعات مرا ساواك شاه فرض می كند. البته حضرتعالی را شاه فرض نمی كنم ولی جنايات اطلاعات شما در زندانهای شما روی شاه و ساواك شاه را سفيد كرده است. من اين جمله را با اطلاعات دقيق می گويم».
والاسلام.
محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)
8شهریور91
 

[I] -گمرک آلمان درمارس ۲۰۱۲   از صادرات ۵/ ۲ کیلو داروی اعتراف‌گیری «تیوپنتال» که توسط یک شرکت آلمانی به ایران صادرمی شد، جلوگیری کرد. این محموله که تحت عنوان دارو راهی ایران می‌شد، از جمله می توانست در بازجویی و اعتراف‌گیری مورد استفاده قرار گیرد.بنا به گفته ادراه مرکزی گمرک محموله‌ تیوپنتال (Thiopental) در قالب ۵ هزار شیشه کوچک دارویی آماده‌ ارسال به ایران شده بود.در گزارشی که یکی از روزنامه های آلمانی در مورد این شرکت متهم نوشته، خبر ازتحقیق اداره گمرک شهر آخن درباره اتهامات این شرکت داد.
این شرکت مظنون است که با قصد فروش داروی اعتراف گیری تیوپنتال به ایران، علیه بخشنامه مقابله با شکنجه آلمان عمل کرده است.روزنامه «بیلد ام زونتاگ»در این باره می‌نویسد:شرکت بزرگ معاملاتی دارویی زیگبورگر شمینوویس را که متهم است به اینکه در ماه مارس ۲۰۱۲ درصدد ارسال محموله‌ای حاوی ۵۰۰۰ آمپول تیوپنتال به ایران بوده است. در ماه مارس خبر جلوگیری از ارسال محموله ۲ و نیم کیلوگرمی تیوپنتال و ضبط آن توسط گمرک آلمان در شهر بن منتشر شده بود. اما در آن هنگام خبری در این مورد که چه شخصی عامل ارسال محموله بوده در دست نبود.به گزارش دویچه وله فارسی ،طبق قوانین آلمان، فروش ماده مخدر تیوپنتال به کشورهای دیگر به مجوز ویژه اداره فدرال آلمان در امور اقتصاد و کنترل صادرات نیاز دارد. یک سخنگوی اداره گمرک آلمان در مورد جلوگیری از صادرات تیوپنتال به ایران، به «بیلد ام زونتاگ» گفت: «کالا بخاطر آن ضبط شد که مجوز صادرات نداشت.» بخشنامه مقابله با شکنجه در آلمان صادرات کالاهایی را ممنوع یا مشروط به صدور مجوزهای ویژه می‌کند که برای اجرای حکم اعدام، شکنجه یا اعمال دیگر مجازات‌های غیرانسانی، تحقیرآمیز یا وحشیانه مورد استفاده قرار می‌گیرند.سخنگوی اداره گمرک آلمان به «بیلد ام زونتاگ گفته است: «قرار است وزارت اقتصاد آلمان تصمیم بگیرد که قضیه چگونه دنبال شود.» چون به نوشته این روزنامه آلمانی، صادرات تیوپنتال تنها در صورتی ممنوع است که تردیدی در این مورد وجود داشته باشد که قرار است از این ماده در عرصه‌ای به جز بیهوشی استفاده شود.اما به نوشته «بیلد ام زونتاگ»، این تردید در مورد «زیگبورگر شمینوویس» وجود دارد. «بیلد ام زونتاگ» بیش از هر چیز سابقه جنایی صاحب شرکت «زیگبورگر شمینوویس» را دلیل این تردید می‌داند.طبق تحقیقات این روزنامه، مدیر شرکت «زیگبورگر شمینوویس» ویکتوریا والاشک نام دارد که همسر پتر والاشک است. پتر والاشک برای اولین بار ۲۵ سال پیش، در ماه مارس ۱۹۸۷، مورد پیگرد اداره گمرک آمریکا قرار گرفت. او در آن موقع ۹۰ تن «تیو دی گلیکول» از شرکت آمریکایی «الکولاک» خریداری کره بوده است. این ماده شیمیایی برای تولید «گاز خردل» به کار گرفته می‌شود.پتر والاشک متهم بوده که در زمان جنگ ایران و عراق این ماده شیمیایی را از راه سنگاپور به بندر عباس رسانده است. ماموران دولت ایالات متحده او را سرانجام پس از اینکه سه بار کشتی‌های حاوی ماده مرگ‌آور را به ایران فرستاده بود، در شهر بالتیمور آمریکا دستگیر کردند.والاشک توانست با سپردن وثیقه آزاد شود و در دسامبر ۱۹۸۸ به آلمان بگریزد. پلیس فدرال آمریکا دستور پیگرد بین‌المللی او را داشت.پتر والاشک پس از بازگشت به آلمان در ایالت نوردراین وستفالن دستگاه عظیمی برای فروش مواد دارویی و شیمیایی تاسیس کرد و هم اکنون صاحب چند شرکت فعال در این زمینه‌هاست.به گزارش «بیلد ام زونتاگ»، اسناد داخلی اداره جنایی آلمان فدرال نشان می‌دهد که پتر والاشک از نام‌های مستعار پتر لوییمی، جان فارمر و جان استوارت بوردمان استفاده می‌کرده است. طبق این اسناد داخلی، پرونده‌هایی علیه وی با اتهام‌هایی چون کلاهبرداری و جعل اسناد موجود است.این ماده‌ دارویی مشمول بخشنامه «مقابله با شکنجه» در آلمان می‌شود و فروش آن به کشورهای خارجی به مجوز ویژه‌ی اداره‌ی فدرال آلمان در امور اقتصاد و کنترل صادرات نیاز دارد.بخشنامه‌ی مقابله با شکنجه در آلمان صادرات کالاهایی را ممنوع یا مشروط به صدور مجوزهای ویژه می‌کند که برای اجرای حکم اعدام، شکنجه یا دیگر صورت‌های رفتار یا مجازات غیرانسانی، تحقیرآمیز یا وحشیانه مورد استفاده قرار می‌گیرند. در کشورهایی با نظام‌های استبدادی استفاده از این ماده مخدر برای اعتراف‌گیری از زندانیان رایج است.تیوپنتال داروی حقیقت‌گویی یا «سرم اعتراف‌گیری» به ماده مخدری اطلاق می‌شود که به منظور گرفتن اطلاعات از فردی به کار گرفته می‌شود که حاضر به اعتراف بدان نیست. گمان می‌رود که سرویس‌های مخفی و اطلاعاتی یکی از استفاده‌کنندگان از این دارو باشند. در آلمان و اتریش کاربرد این ماده در بازجویی ممنوع است.از جمله تأثیرات تیوپنتال این است که به محض تزریق این سرم، فرد به طور معمول بسیار اهل گفت‌وگو و مراوده می‌شود و بدون تأمل افکارش را بیان می‌کند. این ماده در واقع توان داوری و قدرت تمرکز فرد قربانی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و کارشناس بازجویی را قادر می‌کند تا فرد قربانی را به سوی اعتراف در زمینه‌ی اطلاعات مطلوب بازجو هدایت کند.یک برداشت گمراه‌کننده‌ رایج این است که کاربرد «سرم حقیقت‌گویی» به طور خودکار قربانی را به سمت بیان حقیقت هدایت می‌کند. در حالی که فردی که تحت تأثیر این ماده‌ی مخدر قرار گرفته، قادر است همچون قبل دروغ بگوید، ولی نسبت به تلقین‌هایی که به او می‌شود آسیب‌پذیرتر است.حاکمیت ایران در طول ۳۳ سال حیات خود بارها به استفاده از مواد و داروهای روان‌گردان در بازجویی از زندانیان سیاسی متهم شده است. این اتهام‌ها و بحث «شکنجه سفید» به ویژه از سال ۱۳۸۰ و از زمان بازداشت گروهی چهره‌های ملی‌مذهبی و افراد نزدیک به نهضت آزادی ایران بالا گرفت.در بازداشت‌های گسترده فعالان سیاسی در تابستان سال ۱۳۸۸ نیز استفاده از داروهای ویژه بازجویی‌ها در زندان‌های ایران بار دیگر به نگرانی‌ها افزود.در ۲۴ مرداد ۱۳۸۸ جمعی از خانواده‌های بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری در بیانیه‌ای که در بسیاری از وبسایت‌های خبری فارسی‌زیان منتشر شد به «استفاده از دارو برای درهم‌شکستن و اعتراف‌گیری از بازداشت‌شدگان اشاره کرده‌اند.»در این بیانیه نوشته شده بود: «اجبار زندانیان به استعمال داروهایی که اثرات جسمی و روانی فراوان بر روی مصرف کننده آن دارد، همه خانواده‌ها را نگران کرده و با توجه به این که اعتراف‌گیری تحت فشار و آزار و در شرایط غیرعادی، از جمله استعمال داروهای خاص، برای تدارک‌دیدگان سناریوی انقلاب مخملی واجد اهمیت فراوان است و هرگونه افشای حقیقت در این زمینه برای آنان هزینه‌های گزاف دارد، تلاش زیادی برای مستور ماندن این اقدامات غیرانسانی در زندان‌ها می‌شود.».

همچین روجوع شود به یادداشت«پیچ توبه»ازهمین نویسنده:

http://mahkame2.wordpress.com/2009/08/02/%D9%BE%DB%8C%DA%86-%D8%AA%D9%88%D8%A8%D9%87/

 

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*نامه سر گشاده به...! [2020 May] 
*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]