هاشمی شویی
محمد شوری

به نظرمی رسد پروژه هاشمی شویی (مثل پول شویی) کلید خورده است.
در پروسه پول شویی، پول کثیف (یعنی پول هایی که از راه غیرقانونی و معاملات خلاف مثل موادمخدر کسب می شود) در یک مسیر قانونی و حساب شده تبدیل به پول پاک می شود.
با این وجود پروژه هاشمی شویی هم روی تطهیرکردن و هم روی از دور خارج کردن را دارد.
وجه اول ممکن است سناریویی از سوی خودش باشد. چون صاحب نفوذ و قدرت است. قصد دارد ثابت شود که هیچ خدشه ای در کارنامه اش نیست و همچنان مرد بحران هاست و اوست که می تواند کشور را با سیاست های خود نجات دهد.
اما وجه منفی آن -که می تواند از سوی مخالفان هدایت شود- سعی دارد، وی را برای همیشه (آن هم به شکل افتضاح سیاسی) از مدیریت و اداره کشور کنار بگذارد.
همه می دانند و همه می دانیم، در انتخاب آقای خامنه ای به رهبری، هاشمی رفسنجانی نقش کلیدی را داشت. و بنابر این قدرت کنونی رهبرج.ا.ا.، تا حدودی مدیون وی است. و از طرفی امام گفته بود تا زمانی که این دو باهم هستند ج.ا.ا. آسیبی نخواهد دید و هست!
رهبری (البته باهدایت مشاورین سیاسی و اطلاعاتی خود) نمی خواهد و بهتر است بگوئیم نمی تواند مستقیما رو در روی هاشمی رفسنجانی قرار بگیرد.
او البته توانسته است تا حدودی توسط دیگران در این سال ها وی را به حاشیه ببرد و باصطلاح در صحنه سیاسی کشور، وی را بی اعتبار سازد.
هاشمی رفسنجانی هم نمی تواند علنا وارد مخالفت با رهبری شود. او همیشه با یکی به نعل و یکی به میخ و به اصطلاح عدم تفریط و افراط،خواسته است جلوی تکرار پروسه آیت الله منتظری را برای خودش بگیرد. او می داند این شتری است که در خانه اش خواهد خوابید، لذا دارد پیشگیری می کند. و نمی خواهد به این آسانی و به این شکل خود را بازنشسته سیاسی کند.
او هر چند می داند بیت رهبری دارد پنبه اش را می زند،اما پشتوانه قدرت وی در این سالها، به اومی گوید در بازی سیاست این اوست که حرف آخر را می زند و برگ برنده در اختیار اوست.
بیت رهبری، و هاشمی رفسنجانی و نیز براندازان نظام ج.ا.ا می دانند پایان رهبری نزدیک است. بنابر این بیت می خواهد، هاشمی هم به سرنوشت منتظری دچار و هاشمی هم می خواهد، در این آشفته بازار سیاسی که کهنه ها دارند مقدس و نو و قحط الرجالی دارد آگاهی رسانی می شود، به عنوان مرد بحران ها و نجات دهنده و منجی ایران مطرح شود.
البته در این سوی مبارزه سیاسی، هم براندازان با طیف های متفاوت و متضاد وجود دارند و هم کسانی که برای حفظ آرمان های انقلاب بهمن ۵۷ (و نه حفظ نظام ج.ا.ا.) تلاش دارند.
با این وجود در کشور ما پروسه جانشینی هیچگاه دمکراتیک نبوده و مردم بر اساس آگاهی درست دست به انتخاب نزده اند. بلکه با شیوه های جنگ روانی،و تطمیع و قدرت اضافه داشتن برخی افراد و گروه ها در عرصه رقابت، تغییر صورت پذیرفته است.
پروسه پروژه هاشمی شویی در همین امتداد و مسیر قرار دارد.
پروژه دستگیری و زندانی کردن مهدی و فائزه و الفاظ رکیک به آنها در مجامع عمومی، می تواند بخشی از پروسه مشترک هر دو وجه «هاشمی شویی» باشد!
و همین بس که برای مصرف عوام وی (هاشمی رفسنجانی) گفت: «فرزندان من هم مثل بچه های مردم»!
اما مسلم است که هیچکس این حرف را جدی نمی گیرد. حقیقت این است که زندان آن ها مثل زندان ما و بچه های مردم نیست.
وقتی من (نویسنده یادداشت) یک روز پس از تعطیلی روزنامه سلام بدلیل نوشتن در مطبوعات دوره آقای خاتمی! بازداشت شدم و به زندان توحید (موزه عبرت فعلی!!) رفتم،دیدم در راهروی زندان به جای دو عکس رسمی آقای خامنه ای (به عنوان رهبر و محمد خاتمی (به عنوان رئیس جمهوری) عکس های هاشمی رفسنجانی و امام خمینی بر روی دیوار نصب شده است! این یعنی چه؟! و چه مفهومی می توانست داشته باشد؟!
یا مثلا آیا مهدی هاشمی نیز مثل (سید) مهدی هاشمی (از بستگان آیت الله منتظری) که زندان رفت و به اجبار آنهم فقط برای رضایت امام، مصاحبه ای با فریب از او گرفتند تا فقط امام ببیند، ولی آنرا برای مردم پخش کردند، و یا به اقرار «محمدی ری شهری» (اولین وزیر اطلاعات کشور) در کتاب خاطرات سیاسی (چاپ سوم) خود صفحه ۹۵ که نوشت: «او (منظور سید مهدی هاشمی) به جرم اخیر از سوی قوه قضائیه به تحمیل هفتاد ضربه شلاق محکوم شد. متهم، پیش از اجرای کامل حکم، برای افشای حقیقت اعلام آمادگی کرد. لذا از اجرای بقیه حکم خودداری شد». آیا مهدی هاشمی فرزند هاشمی رفسنجانی هم مثل بچه های مردم، چنین مصاحبه ای خواهد کرد (برای رضای رهبری؟) و از او اقاریر به نام تعزیر با ضربات شلاق خواهند گرفت؟! مثل بچه های مردم!!؟!
نه...بعید است؛ الان در شرایط و زمان فعلی برای بعضی ها (تاکید می کنم فقط برای بعضی ها) زندان واقعا هتل و پرستیژ و رانت است! و برخی به کمک همان رانتی که سالها بدست آورده اند، به کمک تبلیغات سعی دارند از این نمد برای آینده خود کلاه بسازند!
آیا مهدی هاشمی (فرزند هاشمی رفسنجانی) مثل بچه های مردم نیز زندانی اش اینگونه خواهد بود؟! و مثل خودم (نویسنده این یادداشت) ماه های متمادی از هواخوری و آفتاب و کتاب و حتی بازجویی محروم و ٨ ماه (سال ۱٣۶۵) را در یک سلول انفرادی تنگ و نمناک و تاریک خواهد گذراند؟! و نیز مثل من پس از زندان (سال ۱٣۷٨) از همه چیز (کار،بیمه و مانند آن) و حقوق اولیه یک زندگی معمولی محروم خواهد شد!؟
یا این که نه، زندانی شدن آنها پروسه ای است برای «هاشمی شویی» که توافقش پیشاپیش از سوی ارباب قدرت تنظیم شده است؟
آقای خامنه ای و هاشمی رفسنجانی هر دو می دانند، پایان دوره رهبری نزدیک است. هر دو برای پس از این در تلاش هستند تا قدرت آینده را در اختیار داشته باشند.
آقای خامنه ای در این پروسه با کمک سپاه و نیروهای اطلاعاتی و امنیتی و تسلط آنها بر همه ارکان اداره کشور و حتی با شنود زندگی خصوصی شخصیت ها و مدیران کشور و علی الخصوص مجلس خبرگان رهبری، سعی دارد، این تسلط همچنان حفظ شود که در این میان برخی هم به قیمت عدم رسوایی شان و قطع نشدن پول بی حساب و کتاب بیت المال که به جیب شان واریز می شود، سکوت می کنند.
در پروسه هاشمی شویی، هاشمی رفسنجانی بی میل نیست بتواند از سوابق و قدرت و ذی نفوذ بودنش، از موضع یک رهبر فراگیر و جامع- که چتر خود را بر سر همه پهن خواهد کرد- سکان اداره کشور را بگیرد.
واز طرفی هدایت کنندگان بیت رهبری (نه صرفا فقط خود رهبری، که شاید خودش هم مطلع نباشد) دوست ندارند، پس ازایشان هاشمی رفسنجانی پر و بال داشته باشد، چون به هر حال هاشمی رفسنجانی به طریق اولی تفاوت های فاحش با آقای خامنه ای دارد و اعتبار سیاسی وی در زمان حیات امام و قدرت و تسلط وی، از او یک سیاستمدار برجسته ساخته است.
از طرفی وضعیت فعلی کشور، آنچنان شده است که احتمال وحدت و بوجود آمدن یک دولت آشتی ملی به رهبری هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان و منتقدین داخلی برای حفظ نظام هست، که برخی نشانه ها را در گرایش ها و حرفهای سیاسی محمد خاتمی می توان دید. و این البته به پروسه پروژه هاشمی شویی بستگی دارد.

محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)
۱۲ مهر ۱٣۹۱

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]