نقدی بر قصیده
محمدرضا نویدپور

 

برای خواندن مقاله  لینک زیر را کلیک کنید

نقدی بر قصیده "العقل و عقال" یکی دیگر از آثار شاهکار و بی نظیر استاد محمود سراجی "م.س.شاهد"

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران