کشتار و قتل عام روز اول سپتامبر‎
مهدی گرمرودی

کشتار و قتل عام اول سپتامبر در اردوگاه اشرف توسط مزدوران بار دیگر اوج قساوت جمهوری اسلامی را به نمایش گذاشت و جامعه ایرانیان را درغم و اندوه و بهت و ناباوری فرو برد. این کشتار و قتل عام باعث برانگیختگی ایرانیان و محکومیت تمام و کمال را به همراه داشت...از ‌آنجا که هنوز رهبری سازمان بر ادامه سیاست های گذشته همچنان ماندن در عراق را دنبال می کنند، متاسفانه چند روزیست سایت ashrafmassacre
 
که توسط اعضا و هواداران مجاهدین راه اندازی شده و حامی همین خط هستند بدون اجازه اینجانب اسم مرا در لیست این سایت قرار داده اند. و از انجا که به نظر من اصلی ترین گام این مرحله خروج از عراق است از مسولین این سایت تقاضا دارم  اسم مرا از این لیست حذف نمایند.
 
مهدی گرمرودی - زندانی سیاسی سابق  - از بازماندگان قتل عام سال ۶۷

منبع:پژواک ایران


مهدی گرمرودی

فهرست مطالب مهدی گرمرودی در سایت پژواک ایران