شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی!
محمد شوری

شنودچی های«واجا»به کمک پیشرفته ترین وسایل استراق سمع،توسط نوچه ها و عوامل  رده بندی شده خود،برای بقای بیشتروالبته عدم پذیرش مسئولیت در فعالیتهای عملیاتی،درحوزه نشرنیزبا همان نوچه شیپورچی های مطبوعاتی خود برای کنترل اوضاع وفریب عوام حاضرندبه هرحشیشی تشبُّث کنندکه گفته:«الغریق یتشبِّث بالحشیش».

دربازی فوتبال لیدروبوق چی هاتوسط مافیای ورزشی گزینش تاسفارشی در بوق بدمند؛مطبوعات ماهم به همین وضعیت مبتلا شده و عرصه عده ای خاص.

مطبوعات ایران چه دردوره پهلوی(که تعدادمحدودبود)وچه درنظام ج.ا.ا(که به شمارش بسیار ودرمحتواحداقل )همیشه تحت سیطره حکومت،نهادهای امنیتی و قدرت درحوزه اقتصادوتجارت بوده است؛حتی باانتشاربرخی مطالب،این برچسب، ناچسب نمی شود!برای آن دلایل متعددی هست که دراین مقال میسورنیست.

پس ازانقلاب بهمن 57،نشریات متعددی در دکه های مطبوعاتی مشاهده شدکه زیرساخت وهیات مدیره ومدیرمسئول وبرخی ازاعضای اصلیش وابسته به نهادهای حکومتی وامنیتی  هستندکه عرصه را برای روزنامه نگاران و خبرنگاران مستقل تنگ کرده اند.آنهامی توانند فلفور مجوز بگیرند،برایش وام بگیرند وقس علیهذا...

روزنامه نگاروخبرنگارمستقل(که خودم راجزو آنهامی دانم و نوشته هاو وضعیت فعلی ام گواهی آن است)هم برای معیشت وهم بدلیل علاقمندی به این شغل می بایست در چنین فضایی فعالیت داشته باشند.

دراین میان برخی بقول معروف آهسته می روندوآهسته می آیندکه گربه شاخشان نزندتابتوانندعلاوه برحفظ حریَّت،بقاداشته باشند.وبرخی هم فشار،سانسورو تحقیر پشت تحقیر راتحمل نکرده وبواسطه بایکوت ومحرومیت ازسوی رانت قدرت در مطبوعات،یابه شغل دیگری روی آورده ویا خانه نشین شده اند؛ازجمله خودم که مدتهامسافرکشی کردم وفعلابدلیل محرومیت وساخت وپاخت ازحرفه وحقوق  اولیه ام محروم هستم.

درعوض رانت قدرت درمطبوعات تاتوانست نوچه پرورش دادتابه امر وسفارش واشاره آنهابه تولیدخبروانتشاریادداشت وگزارش بپردازند.چپ واصلاح طلبانه،راست و اصولگرایانه اش هم تفاوتی ندارد.بستگی به کثرت وقلت نیروهایشان درحوزه امنیت و قدرت درنهادهادارد...

خودم سال های سال بابرخی شان در روزنامه سلام برخوردداشته ام.برخی که براساس تعامل(!)پس از تعطیلی سهم برده ویا به وطن مالوف بازگشته اند!؟

من دریادداشت هایی پیرامون «واجا»برخی مطالب را آنجاعرض کرده ام:

اینجا: «واجا» http://mahkame2.wordpress.com/2011/08/30

اینجا:«شنود»http://mahkame2.wordpress.com/2011/08/18

اینجا:«کانالیزه شدن کاریزماتیک های آنالیزشده» http://mahkame2.wordpress.com/2011/12/17 

لینک«حاج آقا»را هم دنبال کنیدhttp://mahkame2.wordpress.com/2009/08/13/

واینجا: https://www.tribunezamaneh.com/archives/21806

در یادداشت«ادب از که آموختی،گفت:ازوزارت اطلاعات»به موضوع شنود اشاره شده است.

مدتی است مطالب اخوی بنده به نام(محمود)که کارشناس«مرکز تحقیقات استراتژیک»است،علیرغم تذکرم،بنام من«محمدشوری»چاپ می شود؛آخرینش درروزنامه بهاربود؛که برای باردوم اتفاق افتاد،پنچ شنبه 21شهریور92ص3این لینک:

http://baharnewspaper.com/News/92/06/21/18946.html                          باعنوان«فرصت حضوردراجلاس شانگهای»که باعکس«محمود»وبه اسم«محمد» چاپ شد.

چیزی شبیه همان اقدامی که قبلا سایت«جرس»درمورد یادداشت بنده باعنوان «وزیر اطلاعاتی که نقش وزیر   بازی می کند»که آنرا ابتدابانام«محمد شورجه»چاپ کرد.اینجا:« http://www.rahesabz.net/story/35946/»البته بعدکه بااعتراض من روبروشد،ظاهراتصحیح کرد.

شباهت این اتفاق در روزنامه«بهار»وسایت«جرس»هم چنین نشان از این داردکه  نفوذنیروهای امنیتی درچنین سایت هایی -که غالباخانوادگی توسط اپوزبسیون حکومتی و باکمک و هزینه رانتی تاسیس شده-مشهود است.

پیشترهم چندین باردرروزنامه های قانون،مردم سالاری وجاهای دیگربه همین منوال مطالب ایشان(اخوی من) به نام«محمد»چاپ شده است.

تکراراین فعل نمی تواندهمینطوری وسرخودوسهوی باشد.باتوجه به اینکه من چندین  بار تذکر داده بودم.حالا چرا به چنین حشیشی هی تشبث می شود نمی دانم. فقط می دانم اگرجایی شان می سوزد به گفته رئیس جمهورسابقشان آب بریزند آنجایی که می سوزد!

من درآخرین نوشته خودباعنوان«روزخبرنگار،انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم» اینجا: http://assize.blogspot.com/2013/08/blog-post.htmنوشتم:

«آخرین مطلبی که در مطبوعات از من چاپ شد یادداشتی با عنوان«فقدان امنیت»بود که در روزنامه مردم سالاری به چاپ رسید.واواک(واجا) باکمک گرفتن از نوچه هایش در مطبوعات و همیاری برخی و فشاربر برخی سعی داشته ودارد تا بدون قبول مسئولیت مانع حضورم درمطبوعات شود.حالا که عمله آنها نشده ایم،ما را ازحیِّز انتفاع بیاندازد...»

بسم الله الرحمن الرحیم.قل اعوذ برب الفلق من شرماخلق ومن شر فاسق اذا وقب ومن شرحاسد اذاحسد

محمد شوری(نویسنده و روزنامه نگار)

25 شهریور92

 

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*نامه سر گشاده به...! [2020 May] 
*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]