خط قرمز ماست!
محمد شوری

این یک داستان واقعی ست.

شاه که رفت تازه انقلاب نوشته شد؛نوشته های آتشین که می خواست مدیریت کنه،مانیفست هایی با خط قرمز.

هرکه ازراه رسید،یه تابلوی نئون بزرگ به رنگ بنفش وسبزوارغوانی ساخت و روش نوشت:

این خط قرمز ماست!

احدی هم حق نداره وارد حریمش بشه!

همه چیزخط قرمز داشت الاهمین حریم خصوصی؛که عینهولُنگ حموم مدام دور یه کمر بسته می شد وبعد بادی هم به غبغب می انداخت  و رسا می گفت:

این خط قرمزماست،واردش نشید!

برگردیم به عقب.

حزب جمهوری اسلامی-که همون جمهوری اسلامی ایران وجمهوری اسلامی ایران هم که همون حزب جمهوری اسلامی باشه،تاسیس شد.

جمهوریش رو همون اول  دادن اجاره؛بعدش فروختنش تا باش ارانیوم غنی شده 20درصدرتولیدکنن تابگن غنی سازی خط قرمزماست!

اسلامش موند تا منهای روحانیت نشه.

روحانیت( یونیت)کارش این شد که عوام رو به چپ و راس خودشون آشناکنه،و دین رو ببره به خونه ها.

بواسطه خونه سازی دین توسط مجموعه«یونیت»،تعداد زیادی خانه های یونونیتی ساخته شد و رفت بالا:

خانه احزاب،خانه تیمی،خانه فساد،خانه یاس،خانه سبز،خانه امید،خانه های سکس، خانه امن و زندان خانه.

خانه احزاب از اول  این اسمش نبود؛اسمش عام بود،بعدخاص شد!

اول یه قلعه بود پرازخانه های زیاد؛مثل هشتی زندان کمیته ضدخرابکاری شاه پهلوی،و بعدکه ولایت فقیه خمینی اومد،اسمش شد توحید.

این قلعه خط قرمز زیاد داشت.هر اتاقی که خونه یک حزب بود برای خودش کلی خظ قرمز داشت.

اونیکه خط قرمزش به خون رنگی شد،موند!

اونایی موندن که گفتن دو خط موازی همدیگر رو قطع نمی کنن مگه اینکه آقا بگه!و روزقیامت هم برپا نمیشه مگر به اذن آقا!وحاضرن برای جلب اعتماد آقا نسبت به خود، هرنوع لابی گری هم انجام بدن...

اینطور شد که  اهالی این قلعه یکی یکی رفتن تو توحید و یه خونه اونجا برای خودشون رهن واجاره کردن،برخی هم به خونه قبلی خودشون برگشته بودن،خانه زاد بودن!

اونجاکه پر و کامل وقدیمی و فرسوده  شد،موزه اش کردن تا همه ازش «عبرت» بگیرن.نامش رو هم گذاشتن«موزه عبرت»تا برن ببینن و دیگه کسی هوس انقلاب کردن به سرش نزنه وگرنه انقلاب اون هارو می کنه.

برای تخلیه خانه زادهاهم  از موزه،اونها رو از یه پیچ تاریخی عبورشون دادن ومهمون اوینشون کردن.برای رسیدن به اوین باید از یه پیچ تاریخی می گذشتی؛معروف است  به «پیچ توبه»!

تو این سالها برخی عمودی رفتن،افقی ازدرش بیرون اومدن!

با اینکه خط سه هم را افتاد،باز خط قرمز کسی رو سوار نکرد.بخاطر پلاکشون. فقط آقازاده وخانوم زاده سوارش میشد،خط قرمزشون بود،ناموس انقلاب که بامترو واتوبوس نمیره!

تنها خط خوب، خط  11 بود.همه سوارش می شدن؛با این خط 35 ساله که داریم دور انقلاب رو رایگان می چرخیم اما به بخاطر چراغ قرمزهای مسیر به آزادی هرگز نرسیدیم!

 آزادی حریم خصوصیه خط قرمز بود.

حزب جمهوری اسلامی خلق مسلمان در رقابت با همنام خود ناکام ماند ورفت جایی که عرب نی انداخت.

حزب خلق مسلمان  عرب هم همینطور راهی که  رفت به ترکستان ختم می شد.

سازمان چریک های فدایی خلق  دردعوای خانگی،اقلیتش  قهر کرد واکثریت  ذوب در  رهبر معنوی ش،حزب توده شد.

حزب توده خودش توسط نماینده رهبری «ولادیمیرکوزیچکین»(افسرک.گ.ب)که نمایندگی  MI6 را هم داشت، هدایت می شد،تا دررقابت باآمریکایی ها ودر راستای  خط امام کودتای نوژه رو نوره  بکشه،ترتیب سفارتش درتهرون رو بده وبا خط انجمن حجتیه هم درافته.می خواست از خط امام به خط متروی مسکو یه نقب بزنه که سر از لندن دراورد! 

سازمان مجاهدین خلق خط قرمزش بردار مسعودبود.او بین همه خطوط موجود،خط  ولایت فقیه اونهم مُطلَّقه اش رو برگزید،تا همه درش ذوب شن. وی همچون حسن خان صباغ قلعه ای  در اشرف ساخت و همه نسوان رو مطلقه کرد و به عقد دائم وموقت خود درآورد تا از آن موسایی بیرون نرود که بخواهد خیابان زندگی اش رو خط خطی کند. برای همین هرکه نق نقو شد فرستاد تا با عملیات های انتحاری ذوب شدن خودشو در ولایت ثابت کنه. دم آخری هم  یکجا  پیاده نظام صدامشون کرد تا بنام خدا وخلق  برن کرمانشاه واز اونجا بلیط یکسره خط تهران رو خریداری کنن و خلق  مسلمان  رو مدیریت.ولی در راه اتوبوس به دره سقوط کردو نرسید و یک جا خیال برادر مسعود رو هم راحت.اخیرا هم به کمک 7 تا از نسوان  کلی رقیب عشقی رو ازدم، تیغ کشید،7سامورایی که  که معلوم نشد تو خط بردار مسعودن یا توخط بردارسردار!

سازمان مجاهدین انقلاب که تاسیس شد،مورد اعتراض سازمان مجاهدین خلق قرار گرفت که چرا اومدی توخط ما؟اسم ما رو تقلب کردی؟!

اوناکه 7 تا وصله نا جور بودن و افتتاحشون  باسخنان بردار ابوالحسن خان هویت پیداکرد و افتضاحشون بابرادرسیدعلی تموم،در پاسخ به همنام عرض کردن:

ما میخایم انقلاب رو نذاریم به دست نااهلش برسه برای همین عهد کردیم و بین خودمون یک شرکت سهامی خاص تاسیس.تاگاهی دست راست ما و زمانی دست چپ مون رو برای خلق الله تکون بدیم وبگیم ماشاالله ماشالله چه مردم همیشه درصحنه ای،همیشه وسط میدونن!

 از همون زمان تاسیس دائم زیرآبی میرفتن؛با شناسنامه های جعلی کلی گروه وسازمان تاسیس کردن تا تونستن خانه احزاب رو بسازن؛ازسازمان پیشمرگان کرد مسلمان بگیر تا این آخری که حزب مشارکت باشه!

بااین حال  سالهای ساله  که کسی نمی تونه وارد خط قرمز شون بشه و بخواد سهام انقلاب رو ازشون بخره فقط بین خوداشون خریدوفروش میشه،هیچ غیر خودی رو را نمی دن.حتی حالا که منحل شده  باز میتونن مثل آب خوردن راحت  از توزندون مخصوص خودشون-که غیر رو هم را نمی دن وکسی هم نمی بینه شون-فرمان و بیانیه وسخنرانی و کنفرانس مطبوعاتی هم داشته باشن،تا باز نذارن انقلاب بدست نااهلش بیفته!

اخیرا به این فکر افتاده ان که یه حزب جدید دیگه بسازن، یه حزب مقاربتی،نامش هم بذارن«حزب مقاربت ملی»اینطوری اون ملی ها و اون مذهبی هایی هم که بااونایند و نه براونا،میوتنن جذب خودشون کنن! بر اوناش میرن اونجا...

حاضرن بخاطرش از راهی  هم که شده  چانه زنی کنن:ازبالابه پائین،یاازپائبن به بالا؛زیر بغل و دمرو،لب تولب هم انجام می دن! بالاخره شوخی که نیست،حفظ نظامه اوجب واجباته،نکنه یه وقت این نیم سکه پهلوی بخواد دوباره آفتابی شه، یا این جوجه فکلی های روشنفکر انتلکتوئل منورالفکرتکنوکرات خارج نشین که تازه اخبار تحلیلا شون هم  از آدمای ما(تو همون رسانه ها)می گیرن،و بخوردمخاطبان  رادیو بی بی سی و فردا وصدای آمریکا و این صدا و اون صدا میدن...

35 سال گذشت...همه غیرخودی ها رفتن تو خونه تیمی خودشون؛بعدش هم که کارشون کسادشد وبی مشتری،دیدن صرف تو ساختن خونه  های دیگس.اما اونجاهم راشون ندادن،اون خونه ها هم مثل خانه احزاب فقط مال خودی ها  بود،نخودی توش رانداشت.

فقط اونایی می تونستن از این خونه های مهر بسازن و به آدما خونه امید بدن و بطور موقت ودائم و اجتماعی خانه داشته باشن!  که پیرو ولایت مطلقه فقیه باشن.

ولایت مطلقه فقیه ناموس و تنها خط قرمزی بود که کسی نبایستی واردش بشه؛  هرکاری که خواستی بکن ،آدم بکش،از دیوار مردم بالا برو،از تو حرم خدا(کعبه)با اس مخ بزن،شنود واستراق سمع بکن،صدها میلیارد بالا بکش برو کانادا عشق وحال کن، هرکار هر کار که در طول و نه درعرض ولایت آقا باشه انجام بده، بی خیال،ظوری نیست.خط قرمز ما  فقط آقاست!

جستجو کردم از واژه »خط قرمز ماست»اینها آمد:

ظریف: غنی‌سازی خط قرمز ماست

عباس عراقچی: ادامه غنی سازی در ایران خط قرمز ماست

روحانی: غنی‌سازی در خاک ایران خط قرمز ماست

روحانی: حقوق ملت و منافع ملی خط قرمز ماست

جمهور - ناموس خط قرمز ماست

امام، شهدا و رهبری تنها خط قرمز مداحان

امام جمعه صوفیان: انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای خط قرمز ماست 

آیت‌الله مکارم: اعتقادات خط قرمز ماست

 رئيس جديد سازمان هواپيمايي کشوري : ايمني ، خط قرمز ماست 

بروجردی:رابطه با آمریکا خط قرمز ماست

 خروج اورانیوم غنی شده از کشور خط قرمز ماست 

کیفیت آب خوردن خط قرمز ماست 

 احمدی نژاد : کابینه خط قرمز ماست

بهترین دات کام- “شرع و قانون”در تبلیغات، خط قرمز ماست

محدوده مصوب سال 45 خط قرمز ماست 

رئیس پلیس دبی: خلیج فارس خط قرمز ماست!

ولایتی: بشار اسد خط قرمز ماست 

قوم لر - انتقال آب از سرشاخه های کارون خط قرمز ماست

تعرض به حرم حضرت زینب (سلام الله علیها) خط قرمز ماست -

نردبام: کلاه‌قرمزی خط قرمز ماست

هر برنامه‌ای مخل کاندریاچه ارومیه خط قرمز ماست 

ون خانواده باشد خط قرمز ماست!

"شرع و قانون"در تبلیغات،خط قرمز ماست.

تاسیسات فردو خط قرمز ماست.

00000000000000000000

- - - - - - -- - - - - - - - - -

خسته شدم.ولش کردم زیاد بود...  لذا در اصطلاح  منطقیون و اهل منطق و فلسفه،یک خط  بطلان(اونهم قرمز)کشیدم روش!

این خط قرمز ماست

محمدشوری(نویسنده و روزنامه نگار)

آذر92

وب:assize.blogspot.com

فیس:https://www.facebook.com/mohammad.shorijeze

صفحه فیس: https://www.facebook.com/assize.mahkame

درحاشیه:

در روزنامه سلام  یک گزارش نوشتم با تیتر«خط قرمز»

فردای آن روز در پاسخ به سوال یک خواننده الوسلام روزنامه مدیرمسئول(موسوی خوئینی)مرا ممنوع القلم کرد ونوشت ایشان(یعنی بنده)از نوشتن در سلام بخاطر نوشتن این گزارش محروم شد!

چون تنها خط قرمز روزنامه من بودم!

روزنامه سلام:20آبان77

 

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*اسلام ولایت فقیه؛ بدعتی که این آقا را بیزار کرده، ولی نمی گوید! [2021 Jan] 
*اعدام زم؛ تسویه حساب برای پسا خامنه ای! [2020 Dec] 
*سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کودتا و نئو ولایت فقیه!  [2020 Nov] 
*تصریح عباس عبدی به حفظ نظام که اوجب واجبات است!  [2020 Oct] 
*قوه قضائیه مستقل نیست؛از کوزه همان برون تراود که در اوست!  [2020 Oct] 
*عقلانیت یعنی عقل کل خامنه ای!  [2020 Oct] 
*سراب اصلاحات در لابی ولایت فقیه برای بقای جمهوریت!  [2020 Sep] 
*مرفهین با درد، خریداران پیش فروش نفت ملت! [2020 Aug] 
*بدون ولایت فقیه!  [2020 Aug] 
*انتشارکتاب؛همه راه ها به کارشناس امنیتی ختم می شود!  [2020 Jul] 
*نامه سر گشاده به...! [2020 May] 
*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]