ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی
مژگان پورمحسن

 

دولت بریتانیای کبیر به عنوان آقای بلامنازع دنیا تولید کنندهٔ سیاستها و سیاست مدارانی است که نمی بایست دراستراتژیهای پیروزمندانهٔ کشورلُردها و لُژها درسراسرجهان و حتی برای آینده اشتباه کنند. یکی ازاصلی ترین

روشها برای خطا نکردن شناخت است و سیاست آنها منجمله هنر دقیق و همه جانبهٔ شناختن مردمان، فرهنگها،

مذاهب، سیاست مدارانِ محلّی و عواملِ نفوذ پذیردر این جوامع می باشد. ما ایرانیان در برابر اینهمه دست خالی بوده ایم و قرنهاست که به عنوان قدرت منطقه ای نیز مطرح نبوده ایم هر چند بزرگترین مرد ملّی سیاسی قرن بیستم و محترم ترین شخصیّت سیاسی یعنی مصدّق کبیر را داشته ایم. 

در رابطه با ایرانیان، خدمت گذارانِ آقای دنیا فرموده اند برای بزیر کشیدنشان البته باید بین ایرانیان نیز تفرقه انداخت امّا با توجه به دو محور فرهنگی شان که غیرت ملّی است و عاطفهٔ ایرانی. آقایان پی برده اند که ما ایرانیان در فرهنگمان زائده ای داریم بنام مذهب شیعه که می تواند همچون شمشیر سَرِ غیرت ملی و عاطفهٔ ایرانی را بِبُرد بدون اینکه ایرانیان خود متوجّه گردند وحتی برعکس ایرانیان به رهبری آخوندهای شیعه خود در از دست دادن آب و خاک شان و مُثله نمودن هموطنانشان که مخالفت و اعتراضی کنند با هم مسابقه برای بردن ثوابهای دنیوی و اخروی هم میگذارند و قادرند با هموطنشان آن کنند که خارجی از انجام آن شرم دارد.

غیرت ملّی ما همان است که برای حفظ وجب به وجب خاک مان  مرد و زنمان، پیر و جوانمان، شهری و روستایی مان، با سواد و بی سوادمان حاضریم بمیریم که « چو ایران نباشد تنِ من مباد

و عاطفهٔ ایرانی همان چسبِ ملّی است که باعث میشود بخاطر زنده ماندن هموطن دیگر هر کدام حاضریم بمیریم، خواه آن هموطن از خانواده و فامیلمان باشد خواه نباشد، خواه همزبان باشد خواه نباشد، خواه هم دینمان باشد خواه نباشد زیرا من و او همدل و همخون وهمنَفَس هستیم زیرا هموطنیم.

خدمتتان نوشتم زائده ای بنام مذهب شیعه، چرا؟ ابتدا با اجازهٔ شما سی و چند سالی به عقب برمیگردم. روزی با مرحوم مادربزرگ مادری ام که بقول خودشان پنج شاه در طول زندگیشان دیده بودند رویِ موضوعی اسلامی صحبت میکردیم. ایشان که تا آقای بروجردی زده بودند مقلّد ایشان بودند نظر فقهی آقای بروجردی را گفتند، منهم نظر چند نفر مرجع تقلید دیگر و نکاتی از اسلام شناسانِ ایرانی و غیر ایرانی و آخرِسر هم آیهٔ قرآن را آوردم و به ایشان گفتم میبینید که هیچ کدام ازاین پاسخها نمی تواند پاسخ خداوند به بشر باشد. مادر بزرگم مقداری تأمل کردند و گفتند

« دخترم شما با سواد و کتابخوانی، به چند زبان میخوانی بعد مقایسه می کنی، تو مدرسهٔ خارجی رفته ای، از آنها یاد گرفته ای( تحقیق کنی) امّا ما هر چه شنیدیم از آخوند شنیدیم. »

دوستان گرامی خواهش می کنم این یک جملهٔ یک خانم بسیار باهوش و پیر سرد و گرم چشیدهٔ هموطن را هرگز فراموش نفرمایید که « ما هر چه شنیدیم از آخوند شنیدیم

می گویید این آخوندها چطور انقلابِ مردم ما را دزدیدند؟ کدام دزدی؟ مردمی که میلیونی در سراسر کشور به گفتهٔ آخوندها به خیابانها می ریزند و اردوگاهشان مساجد است و با شعار « روح منی خمینی، سد شکنی خمینی

جانشان را در کف خیابانها و بخاطر آخوند و بفرمان آخوند از دست میدهند آیا احتیاج به دزدی انقلابشان توسط آخوندها دارند؟ مگر ذهن و روحِ ما را آخوندها طی قرونِ متوالی نساخته اند و مگر بجز آنها که شبانه روز مردم را در این جهان و زمینهای مرغوب بهشت که در آن پری کاشته اند را به قیمت گزافی که هرگز قابل شمردن نیست از قریبِ هزارو چهار صد سال پیش بمن و شمای ایرانی نفروخته اند وکماکان  نمی فروشند؟

ما، از موافق و مخالف رژیم، مگر مقلّد «آقا» نیستیم؟ مهم نیست کدام آقا، مهم این است که به یک « آقایی » در این دنیای مادی و بی ارزش، مال و جان، فکر و ایمان و جسم و روحمان را در کمال خجالت زدگی واحساس گناه بخاطرکَمی و بی قابل بودن این ها بدهیم تا این « آقا » که بهشت نشین تشریف دارند و در واقع مُنشی مخصوصِ خداوند می باشند ما را در برزخ و نزدیکِ درب جهنّم ول نکنند و دست پُر پینهٔ ما را در دست سفید و

هرگز کار نکردهٔ خود قرار داده و از درب میهمانانِ مخصوص بهشت وارد کنند و بلاخره ما بعد از عمری محرومیت و زجر و گرسنگی و خود داری از لذائذ گمراه کننده بر روی زمین وارد هتل ده ستاره ای میشویم که

همه چیز آن تا ابد برایمان مجانیست حتی پریان و غلمانها. آخر کدام آدم عاقلیست که چهار روز دنیا را به چنین

ابدیّتی نفروشد البتّه بجز« آقایان»  که به علّت بزرگی روح و هیچ نخواهی به همین زندگی بی ارزش این جهان و

همین پریان و غلمانهای موقتی زمینی رضایت می دهند.

عزیزان، « آقایِ » شما کیست؟ « ولیِ امر» شما کیست؟ ولایت پذیرید یا نه؟

مژگان پورمحسن

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]