آیت‌الله العظمی وحید خراسانی: تقدم خلقت حضرت فاطمه (س) بر خلقت عالم

مردم باید بفهمند صدیقه کبری چه کسی بود. نه کسی او را شناخت، نه کسی می‌ شناسد، نه می‌‌تواند بشناسد. فقط یکنفر شناخت؛ آن هم کسی بود که وقتی امانت را رد کرد، گفت: ای کاش علی مرده بود همچو روزی را نمی‌‌ دید. این چه گوهری بود؟! اول چه بود؟! آخر چه خواهد بود؟!
روایاتی که هست، بهت انگیز است.
کسانی که اهل مطلب اند [توجه نمایند]:
زمان، نه اولش پیداست، نه آخرش. این زمان است که بر زمانیات می‌ گذرد. مرحله دوم دهر است. هل أتی علی الإنسان حین من الدهر. دهر بحث عمیقی دارد. این گوهر چه گوهری است؟ نص روایت این است: فاطمه زهرا، هزار دهر - نه یک دهر، هزار دهر- قبل از خلقت عالم خلق شد. این اول اوست. اما آخر او گفتنی نیست. معرّف باید اجلا باشد از معرّف یا مساوی.
شیخ صدوق -اعلی الله مقامه- روایتی را نقل می‌کند. شماها که عمری زحمت کشیدید در مبانی فقه و اصول، به این حدیث دقت کنید، هم خودتان آشنا بشوید، هم مردم را آشنا کنید. متن روایت مهم است؛ افسوس که وقت شرح و فقه حدیث نیست اما نفس کلام خاتم، حجت بالغه است.

چند منقبت اختصاصی حضرت فاطمه سلام الله علیها
قال: وأما ابنتي فاطمة فإنها سیدة نساء العالمین من الأولین والآخرین. این جمله اولی.
جمله بعد: وهي بضعة مني. این جمله دوم. فاطمه پاره ای از من است. عقل کل، علم کل، هدایت کلیه، اصطفای کل، عبادت کل، منشق شده: یک قسمت شده این گوهر.
جمله سوم: وهي نور عیني. این کلمات عقل را مبهوت می‌کند. هي نور عیني؛ اگر او نباشد من نابینایم. این است غوغای عالم. وهي نور عیني.
جمله چهارم: وهي ثمرة فؤادي. کسی که وجود او ثمره تمام عالم و آدم است، او می‌‌گوید: میوه وجود من فاطمه است
منبع مطالب سایت معظم له

منبع:انتخاب

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی