در فقد آیت الله منتطری
محمد شوری

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز
مرده آن است که نامش به نکویی نبرند

۲۹ آذر ٨٨، سالمرگ آیت الله منتظری ست،او فردی ست که وجهی از آیت الله (نشانه ی خدا) بودن را هم در عمل و هم در کلام نشان داد.

همه ی موجودات (اعم از نباتات،جمادات وحیوانات) آیات و نشانه های خداوند هستند. اما وقتی این القاب (آیت الله) به فردی الصاق شود، باید درعمل صفات خداوند مثل رحمان بودن، عدالت داشتن و رحیم بودن هم را در او جاری دید؛ و لیکن با تاسیس نظام جمهوری اسلامی ما با سرهنگانی روبرو شده ایم که درجه ی آیت الله الهی گرفته اند!!

اگر القابی چون حجت الاسلام و آیت الله مراتب درس خواندن در حوزه است، همچنانکه که نظامیان با تحصیل فنون نظامی چنین درجاتی می گیرند، که هیچ, ولی چنانچه در نظامی که پایه اش را خدا و معنویت و اخلاق قرار می دهد، آیت الله هایش باید مجسمه ی صفات خدایی درعمل باشندکه تجربه ی ٣۷ سال حاکمیت ولایت فقیه و روجانیت،عکس موضوع را نشان داده واخلاق ومعنویت گمشده ی جامعه ی ایرانی ست که گفته اند: «الناس علی دین ملوکهم»!

آیت الله منتظری هرچند واضح و شارح «ولایت فقیه»بود، ولی از «گوساله»ی سامری ای که توسط حاکمیت ج.ا.،ساخته شد، تبری جست و بر خود لرزید و چون ابراهیم پیامبر تبر برداشت و این بت را شکست؛ برای آن نیز تاوان سختی داد. حیف که عمرش کفاف نداد.

ولایت فقیه، مدینه ی فاضله و ایده آل رویایی برای روحانیون شیعه است. مدینه ای که اکنون در اسارت قدرت فقیه، ویرانه شده است.

آیت الله منتظری بدلیل دیدگاه های خاص و نیز زندگی در ایران، میان مردم و روشنفکران (با افکار متضاد) حضور فیزیکی در زندانها و تبعیدهای مختلف، از او شخصیتی ممتایز ساخت. تنها مرجع تقلید و روحانی بلندپایه ی حوزه از نسل گذشته است که دیدگاههایش سبب حسادت و کینه ی همقطارانش (چه قبل و چه بعد از انقلاب) شد؛ حتی درمیان باصطلاح حامیانش.

او بطور طبیعی، قائم مقام رهبری بود و هیچ نیازی به هیچ آرایی نداشت؛ هر چند خود نمی خواست و سرانجام هم از این بلیّه ی زمینی رهایی جُست و عاقبت بخیر شد، آنچنانکه اکنون، دشمن و دوست و تاریخ به نیکی از او یاد می کند. اما در این میان از همان سالهای نخست انقلاب، کسانی بودند که نمی خواستند او قدرت را بعد از رهبری خمینی برعهده بگیرد ولذا زمینه چینی ها از همان سالها آغاز شده بود!

هاشمی رفسنجانی درسال ۶۲ در پاسخ به اظهارات طاهری اصفهانی (امام جمعه اصفهان) که گفته بود مردم نظر به آیت الله منتظری دارند، درتائید وی، ولی با اما و تبصره ای که بعدها مصداق عملی پیدا کرد و در انتخاب خامنه ای به کرسی نشست، می گوید:

«به نظر من مردم در میان علما توجه بیشتری به ‫‏آیت الله العظمی منتظری دارند. البته باید تقلید را با رهبری از هم جدا کنیم(!)، یعنی ممکن است کسانی باشند که بعد از امام در تقلید به گونه ای دیگر فکر کنند ولی از نظر سیاسی به آیت الله العظمی ‫‏منتظری توجه کنند. گرچه ممکن است اکثریت مقلد ایشان باشند. البته من بنا ندارم در این مسایل این گونه اظهار نظر کنم و اگر فرضا مردم روی آیت الله العظمی منتظری باشد، ‫‏مجلس خبرگان دیگر کاری نخواهد داشت». (۲ آذر ۱٣۶۱،‫ روزنامه اطلاعات)

و این مردم هنوز همان مردمی هستندکه عکس امام را در ماه می بینند و هنوز آبدیده نشده اند و افراد و جریان های سیاسی را نمی شناسند و... آگاهی های آنها توسط آشپزهای ویژه ساپورت می شود!

ساختار حکمرانی در جمهوری اسلامی، حکایت قصه ی ملانصرالدین است که برای سر کار گذاشتن همسایه ها الکی فریاد می زند آنجا آش می دهند، و همه ظرف بدست برای گرفتن آش در محل موردنظر حضور یافته و صفی بسته می شود!

قضایایی مثل تسخیر سفارت آمریکا در تهران مصداق روشن این شیوه است.

آشپزهای نظام جمهوری اسلامی اول سوژه را ترتیب می دهند و سپس فریاد می زنند آنجا آش می دهند و اینگونه افکار عمومی را به سمت مورد دلخواه جلب و سپس بدلیل خواست مردم، احکام خاص را هم صادر و برنامه های بعدی خود را اجرایی می کنند؛ دلیل آنرا هم حمایت مردم می دانند!

درمورد آیت الله منتظری، فردی که از سوی استادش (خمینی) فقیه عالیقدر و خلاصه شده ی او معرفی شده بود؛ یکباره در جنگ قدرت، وی را فاسق و منحرف و ساده لوح معرفی می کنند و برای آن نیز به شکل روش فوق حمایت های مردمی را هم می گیرند...

درسال ۱٣۶۴، خبرگان رهبری، تعیین می کند که ایشان بعد از فوت خمینی جانشین وی خواهد شد. حمایت های روحانیون و شخصیت ها و.... اینجا و آنجا در رسانه ها منتشر می شود.

اینجانب (راقم این سطور)، در همان سال با یکی از روحانیون مصاحبه ای در همین زمینه انجام داد، که بخشی از آن در روزنامه کیهان ۱۶ بهمن ۱٣۶۴، به چاپ رسید. در قسمتی از آن مصاحبه ،روحانی مورد نظر در پاسخ به پرسش من می گوید:

«...به هرحال یکوقت است که یک رهبری مدیون عامه مردم و فداکاری های عمومی مردم است. اینها دست رهبر را نمی بندد، اصلا رهبر همین است که خواست شرعی مسلمانان را برآوردن و در مقابل فداکاری های آنها از خود انعطاف نشان دادن و حرکت کردن در راه آنها. اما اگر رهبر مدیون افراد یا بخش های مشخصی باشد، نعوذبالله دست و بالش بسته خواهد بود، با توجه به اینکه هوای نفس ها و اینها هم بلی دیگر، در جماعت ما طلبه ها بعضی وقت ها غلبه پیدا می کند نسبت به بقیه اقشار مردم، اینهم یک انگیزه بود. و شما می دانید پیغمبر اکرم (ص) با آیه قرآن و ازطرف جبرئیل مامورابلاغ نیابت وامامت حضرت علی شدو بارها هم ازحضرت علی بالصراحت باعبارات رسائی تعریف کرد. ومساله بیعت که درهمان روزغدیرشد ومسلمانها چندروزی توقف کردندوآمدندبیعت نمودند.بااین همه این حرفها شاید سه ماه طول نکشیدکه بنابربربعضی ازتواریخ دوماه ونیم از قضیه گذشته بودکه پیامبر فوت کرد. شمابروید جزئیات آنرا پیدا کنید که مسائل آموزنده ای است. پیامبربا آنهمه تعریف هایی که ازحضرت علی کرد و از طرفی هم هیچ نوع وسائل تبلیغاتی که الآن مانند کتاب و روزنامه وغیره است اینهادرآنزمان هیچکدام نبود.یک طابقه وجماعتی پیداشدندوخیلی راحت اذهان مردم را تغییر دادندوتمام حرفهای پیامبر اکرم فراموش شدوآنهمه تعریف هایی که ازحضرت علی از پیامبر شنیده شده بودندوآنهمه فداکاریهایی که از خودحضرت علی دیده بودند همه اینها بایک جوسازی تمام شد وحضرت علی خانه نشین شد.بنابراین برادران احساس کردند که چنین مسائلی ممکن است پیش بیاید ویک علائمی را هم دیده بودند که به این نتیجه رسبدند که باید این کار صورت بگیرد».

مشروح این مصاحبه و اسامی شخصیت های روحانی وغیر روحانی و امضاهای طوماری که به حمایت از ایشان شده است رامی توانید در کتابی که با عنوان «بیعت یاحماسه قرن» چاپ شده است، بخوانید.

در هر صورت این پیش بینی درست از کار درآمد و همان خواسته ی «هاشمی رفسنجانی» در سخن فوق الذکر که بحث مرجعیت و تقلید را در سال ۱٣۶۲ مطرح می کند، عملی شد و رهبر آینده نه مرجع تقلید بود و نه مقلدی داشت و بقول آیت الله منتظری مرجع تقلید هم بچه بازی شد!

و هم چنین همان شد که روحانی فوق الذکر در این مصاحبه گفت: رهبری باید مدیون مردم باشد، و نه افراد خاص». دیدیم که رهبری مدیون افراد خاص شد. همچنان که هم ایشان (هاشمی رفسنجانی) درصدد است اینک نیز همچون جریان سازی های خاص خودش در انتخاب شدن خامنه ای به جانشینی خمینی، فرد موردنظر دیگری را برای بعد از خامنه ای در افکار عمومی جا اندازی کند. دعوای حیدری – نعمتی پیرامون حسن خمینی بخشی از سنایوریی ست که برای بعد از خامنه ای در حال مدیریت است!

محمد شوری (نویسنده و روزنامه نگار)

منبع:پژواک ایران


محمد شوری

فهرست مطالب محمد شوری در سایت پژواک ایران 

*انتشارکتاب؛همه راه ها به کارشناس امنیتی ختم می شود!  [2020 Jul] 
*نامه سر گشاده به...! [2020 May] 
*[کرونا]ی ولایت فقیه!  [2020 Mar] 
*صدور انقلاب؛کالایی که مرجوع شد!  [2020 Feb] 
*۴۱سالگی؛مردم در انقلاب ۵۷ قد نکشیدند!  [2020 Feb] 
*کشته شدن قاسم سلیمانی و نوشیدن جام زهر دوم توسط ولی فقیه سوم! [2020 Jan] 
*آیت الله منتظری؛قائم مقام مردمی،نه رهبری!  [2019 Dec] 
*چه کسانی ازتخریب اموال عمومی دراعتراضات مردمی سود می برند؟ [2019 Nov] 
* روح الله زم [پادوی «دولت سایه»] قربانی شد برای پاسداران گمنام! [2019 Oct] 
*انقلاب یا اصلاح؟ چه باید کرد؟ از کجاآغاز کنیم؟  [2019 Aug] 
*مذاکره و رابطه با آمریکا بقای ولی فقیه بعدی!  [2019 May] 
*آیت الله منتظری آبروی بربادرفته روحانیت!  [2019 May] 
*در فرمالیسم حجاریان سخنی از ولایت فقیه نیست!  [2019 Apr] 
* بازی تام وجری سپاه ایران و حزب جمهوریخواه آمریکا [2019 Apr] 
*هرچه فریاد دارید بر سر ولایت فقیه بکشید! [2019 Apr] 
*سرنظام(ولایت فقیه) برتن آن (جمهوریت) باهزارمن سریش نمی چسبد!  [2019 Mar] 
*«زم نیوز» پادویی از «پادو»های دولت سایه!  [2019 Mar] 
*۱۱ اسفند ۱۳۵۷ ورودگوشت یخ زده ممنوع! [2019 Mar] 
*ازدواج سفید،همان ازدواج موقت در دوران مدرنیته است!  [2019 Mar] 
*مثلث اتحاد درپشت پرده دو نامه معروف خمینی به منتظری [2019 Feb] 
*مصلحت کثیف در چهل سالگی انقلاب!  [2019 Feb] 
* شکنجه و تو چه می دانی شکنجه چیست؟  [2019 Jan] 
*جمهوری اسلامی مواد مخدر است!  [2019 Jan] 
* ایدئولوژی تحریم!  [2018 Nov] 
*سید محمد خاتمی چرخ تیوبلس نظام!  [2018 Nov] 
*دِل و دُماغ اصلاحات در ایران [2018 Sep] 
*مستند قائم مقام؛غش در معامله!  [2018 Aug] 
*اصلاحات اقتصادی در گرو اصلاحات سیاسی ست! [2018 Aug] 
*براندازی مصلحانه؟!  [2018 Jun] 
*چهار راه اصلاحات در بن بست ولایت فقیه! [2018 May] 
*در سرزمین سوخته قحط الرجال نیست! [2018 Apr] 
*همیشه پای یک روحانی درمیان است!  [2018 Mar] 
*گفت و گوی ملی؛ فریبی دیگر!  [2018 Mar] 
* پروپاگاندای احمدی نژاد [2018 Feb] 
* سرویس بهداشتی جاسوسان [2018 Feb] 
*فریب رفراندوم [2018 Feb] 
*انقلابی سزارینی!  [2018 Jan] 
*اگرخامنه ای فوت کند...اگرخاتمی رهبرشود!  [2018 Jan] 
*مشکل خامنه ای بحران رهبری ست!  [2018 Jan] 
*جمهوری ایران!  [2018 Jan] 
*قلب حقیقت درماجرای مک فارلین! [2017 Nov] 
*چندسال پیش(۸شهریور۱۳۶۰؛انفجارکاخ نخست وزیری(شهیدسوم! [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پایانی(پایان جمهوری) [2017 Aug] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت هفتم(تدارکاتچی ولایت فقیه)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت ششم(آتش تهیه)  [2017 Jul] 
*وقاحت هم حدی داردآقای فلاحیان! [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر) قسمت پنجم(چهره اسناد) [2017 Jul] 
*چندسال پیش(قسمت چهارم)ویژه ابوالحسن بنی صدر(خمینی پاریسی)  [2017 Jul] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت سوم(قطب فقط قطب ولایت فقیه) [2017 Jun] 
*چندسال پیش(ویژه ابوالحسن بنی صدر)قسمت دوم(هاشمی،هاشمی،ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*چندسال پیش (ویژه ابوالحسن بنی صدر) - قسمت اول (دادستان،دادستان، ابوالحسن درنره!) [2017 Jun] 
*عامل تغییرنظام شناسایی شد! [2017 May] 
*به مناسبت آغازبکار سی‌‌‌امین نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران، در شهرآفتاب [2017 May] 
*استبداد نامرئی [2017 Apr] 
*تحریم؛ رفراندوم انتخاباتی [2017 Apr] 
*احمدی نژاد،کوتوله ای که غول شد! [2017 Apr] 
*بهمن۵۷؛انقلاب گیوتین  [2017 Feb] 
*هاشمی رفسنجانی؛انحصارطلبی اصلاح طلب!  [2017 Jan] 
*در پاسخ به بیانیه ی دادگاه ویژه روحانیت به احمد منتظری؛ من یکی ازاعضای باند سیدمهدی هاشمی هستم!  [2016 Dec] 
*فتح سفارت آمریکا در13 آبان 1358رابطه های بی رابطه؛ تدابیر بی تدبیر!  [2016 Nov] 
*دین را زمینی کنیم!  [2016 Oct] 
*مشکل جهان اسلام متولی آن است! [2016 Oct] 
*دو روی سکه ی بحران سوریه [2016 Oct] 
*نفوذی انقلابی زیرعبای من!؟ [2016 Aug] 
*فقدان رهبری درپساخامنه ای  [2016 Jul] 
*مبارزه بافساد؛ نمایشی کمدی درام مبارزه بافساد در جمهوری اسلامی [2016 Jul] 
* روزشمارمن و روزنامه سلام [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7تیر1360 (قمست پایانی) [2016 Jul] 
*چندسال پیش (44) محمدمنتظری، وفات7 تیر 1360(قسمت چهارم) [2016 Jun] 
*چندسال پیش (44) محمد منتظری، وفات 7تیر 1360 (قسمت سوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش(44)محمدمنتظری،وفات7تیر1360(قسمت دوم)  [2016 Jun] 
*چندسال پیش (۴۴) - محمدمنتظری، وفات ۷ تیر ۱۳۶۰ (قسمت اول) کاسه داغ تر از آش [2016 Jun] 
*جهان بینی حقوق بشری جهان وطنی! [2016 Jun] 
*سروش سلمان رشدی!  [2016 May] 
*اجتهاد در مقابل نص؛اساس جمهوری اسلامی ایران [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش دوم [2016 May] 
*چندسال پیش(42)پیغام امروز به آیندگان(13اردیبهشت،روزجهانی آزادی مطبوعات) بخش اول  [2016 May] 
*توبه نصوح،حق الناس و ج.ا.ا  [2016 Apr] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)تیترخبر [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)من ساواکی نیستم  [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)زندانی وخانواده های زندانیان [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلا57)احزاب وگروه هاوسازمانها [2016 Feb] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)حرفهای تلفنی مردم [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های نظامیان، افراد حکومتی و سیاستمداران [2016 Jan] 
*چند سال پیش(ویژه انقلاب57)روحانیت وحکومت اسلامی [2016 Jan] 
* چند سال پیش(ویژه انقلاب57)حرف های روشنفکران [2016 Jan] 
*چندسال پیش(ویژه انقلاب57)عکس امام در ماه [2016 Jan] 
* سخنی که طنز ومحضکه عام وخاص شد! [2016 Jan] 
*دمکراسی سلبی [2016 Jan] 
*در فقد آیت الله منتطری [2015 Dec] 
*اگر حصرکروبی ومیرحسین موسوی برداشته شود چه می شود؟ [2015 Nov] 
*مصاحبه ای منتشر نشده ای با خانواده جید شریف [2015 Nov] 
*آیا هاشمی رفسنجانی عوض شده است؟ [2015 Nov] 
*چرخه قدرت در مطبوعات در حال کما! [2015 Nov] 
*جامعه مدنی و جامعه زدنی(مجموعه اول) [2015 Nov] 
*اسلام را از مسیراصلی منحرف کردیم! [2015 Oct] 
*من ماله می کشم پس هستم! [2015 Sep] 
*دمکراسی دینی! [2015 Sep] 
*پارادوکس نفاق [2015 Aug] 
*حزب اصلاحات حق مسلم ماست! [2015 Aug] 
*«علامه» بجای «آیت الله»! [2015 Aug] 
*فرهنگ اقتصاد،سیاست فرهنگی [2015 Aug] 
*انقلابی که آنرا به مرگ گرفتند وبه تب راضی شد! [2015 Jul] 
*سرباز گمنام در انواع مختلف/این یک داستان واقعی ست [2015 Jun] 
*مملکت همش واس ماس؛ این یک داستان واقعی ست [2015 May] 
*قول سیاست،غول اقتصاد [2015 Apr] 
*حفظ نظامه،مگه چیه؟ [2015 Apr] 
*تفاوت اپوزیسیون در گذشته و حال؟ [2015 Mar] 
* دولت سایه ای که من می دانم قسمت ا تا ده [2015 Mar] 
*ولایت فقیه خوب/ولایت فقیه بد [2015 Feb] 
*۳۶ سال سلطنت فقیه [2015 Feb] 
* شرکت سهامی خاص ج.ا.ا.با مشغولیت نامحدود! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه دوم) [2015 Jan] 
*هارمونی علی مطهری! [2015 Jan] 
*سیاست قربانی سیاست(مجموعه اول) [2014 Dec] 
*تاوان 444 روز [2014 Nov] 
*داعش دشمن فرضی صهیونیزم،غرب وآمریکا [2014 Oct] 
*آمریکا منجی بشریت! [2014 Aug] 
*این یک داستان واقعی ست [2014 Apr] 
*نیمه پر، نیمه خالی [2014 Jan] 
*خط قرمز ماست! [2013 Nov] 
*نقشه پیش فرض در دست های آلوده [2013 Oct] 
*شنود چی های «واجا»ونوچه شیپورچی های مطبوعات چی! [2013 Sep] 
*روزخبرنگار، انجمن صنفی روزنامه نگاران و خودم [2013 Aug] 
*کتاب، نمایشگاه، یک گزارش [2013 May] 
*34سالگی انقلاب بهمن 57 [2013 Jan] 
*قرآن رمل و اسطرلاب نیست [2013 Jan] 
*احمدی نژاد اصلاح طلب می شود [2013 Jan] 
*گیرِ مردم [2013 Jan] 
*تفاوت منتظری و خمینی [2012 Dec] 
*قانون اساسی با سرویس پوپولیسم! [2012 Dec] 
*سکولاریزم دینی! [2012 Nov] 
*دلار رازی است [2012 Nov] 
*خاتمی خامنه ای را نجات می دهد! [2012 Nov] 
*حفظ نظام یا انقلاب؟ [2012 Oct] 
*هاشمی شویی [2012 Oct] 
*بدویت سیاسی [2012 Sep] 
*آگاهی ایزوله شده [2012 Sep] 
*رضاخجسته رحیمی،سعید حجاریان؛ پرسش هایی که نشد،حرفهایی که نزد! [2012 Sep] 
*آیاترورهای هسته ای کاروزارت اطلاعات است؟! [2012 Aug] 
*اقتصادمقاربتی؛واقعیت این است! [2012 Jul] 
*تغییر کاربری در حکومت [2012 Jul] 
*هوس زور آزمایی با اسرائیل [2012 Jun] 
*روشنفکری شریعتی [2012 Jun] 
*نظارت حراستی! [2012 Jun] 
*اصلاحات فقط با تغییر قانون اساسی میسور است [2012 Jun] 
*ما بی شرف ها مانده ایم [2012 Apr] 
*نفتی که ملی نشد،ملتی که نفتی شد! [2012 Mar] 
*جدایی نان از سیاست [2012 Mar] 
*مردم جن زده مفتون شیدایی سیاستمداران! [2012 Jan] 
*پهلوی رضا پهلوی، آینه چو عیب تو بنمود راست/خود شکن آینه شکستن خطاست [2012 Jan] 
*دور زدن دمکراسی!  [2011 Oct] 
*احمدی نژاد این روزها یک توپ بسکتبال شده است! [2011 Oct] 
*بورژوا کُمپرادُرهای مسلمان! [2011 Sep] 
*«واجا» [2011 Aug] 
*سوتک و سکوت [2011 Jan]