عیاران
مژگان پورمحسن

مادر صونا قهرمان، سپهر نازنین، خانواده محترم رحیمی،
 
ضایعه از دست دادن فرزند رشید و پدر دلاور و مهربان و برادر بی همتایتان را صمیمانه تسلیت می گویم. خانواده شما هم برای ما هم نسلانشان و هم برای نسل جوان امروز وطن سمبل و آموزگاران آزادیخواهی، فداکاری و وفای بعهد با خلق در زنجیرشان هستند‌. آنطور که من فهمیدم آخرین شهید خانواده شما اما در فرازی والاترـ از عیاران ‌ـ بوده است. سوختم،سوختم، وای که عیاری بر تخت بیمارستان و در آخرین دم‌ آرزویش را بیان می دارد و در جواب‌ این سنگ شدگان، مدفوعات مزاج رهبری عقیدتی، عصارهٔ سی سال ترهات رجوی را روانهٔ سایت هایشان کردند تا حتی به ایرانیانی که هیچ توجهی به اینها ندارند ماهیت انقلاب ایدئولوژیک زوج رجوی و دستاورد های بی نظیرش را بصورت کاملا واضح و هویدا نشان دهند. بیچاره ها  به چه سرنوشت رقت انگیزی دچار شدند. در حالیکه شما و سرو شمشاد شما حالا در تمام جهان و در جان و قلب بی شمار هموطنانتان باز هم قد کشیدید.
 
عزیزان‌ ، مادر نازنین و سپهر جان، نورچشم همهٔ مبارزان وطن
 
ایکاش در کنارتان بودم و دست و رویتان را می بوسیدم، شرمسارم که نیستم تا در برابر « عباس آقا » این دریادل عیارسر تعظیم فرود آورم. 
 
رژیم ضد ایرانی و ضد بشری آخوندی نابود باد. 
قلبهای همهٔ هموطنان ضد رژیم جهل و جنایت با شماست.
 
مژگان پورمحسن
 

منبع:پژواک ایران

اگر عضو یکی از شبکه‌های زیر هستید می‌توانید این مطلب را به شبکه‌ی خود ارسال کنید:

facebook Yahoo Google Twitter Delicious دنباله بالاترین

   نسخه‌ی چاپی  

فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی
*عیاران
*جنگ مردم با رژیم آخوندی
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی !
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ )
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد
*اسراييل جنایتکارو یهودیان
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها
*هشدار!
*سؤال وجواب
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم )
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر)
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم)
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم )
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل)
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید!
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم
*ما ایرانیان و سیاست
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم**
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم
*ولایت ناپذیری گناه ماست
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید