اعدام ۹ نفر در زندان رجایی شهر

سحرگاه امروز، دوازده نفر در زندان رجایی شهر جهت اجرای حکم اعدام اعزام شده اند که فقط سه نفر از آنها از جمله محمد کوهی، با عدم اجرای حکم به بند خودشان بازگشته اند، و بقیه اعدام شده اند، که اسامی ۴ نفر از اعدام شده گان به شرح زیر میباشد:
۱-سعید تیموری
۲-ابوذر علیجانی
۳-رضا نقی زاده
۴-سیامک شفیعی

اسامی بقیه اعدام شده گان بعلت اینکه از بندهای مختلف زندان بوده اند، هنوز محرز نشده است.
منبع خبر: کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی در ایران
از وب سایت کمیته مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی دیدن نمایید
http://fa.cfppiran.com
‎به کانال تلگرام کمیته بپیوندید :
https://telegram.me /CFPPI
‎فیس بوک کمیته :
https://www.facebook.com/zendani.sias

منبع:پژواک ایران