دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )
عباس رحمتی

 

 احمدي نژاد را با مهندسي از قبل مشخص شده  دوباره رئيس جمهور کردند و  بعد از اين انتصاب بود كه خشم ملت به نمايش گذاشته شد و دنيا را تكان داد. طرفداران احمدي نژاد باور كرده بودند كه  رئيس جمهور منتسب مي خواهد و مي تواند دنيا را تكان دهد ، سعيد جليلي از ذوب شدگان در ولايت  كه بنا بود ادامه دهند راه دولت امام زمان باشد  با عنوان  از" بشارت بزرگ " احمدي نژاد نام برد او نوشت " دنيا خواهد ديد چگونه او بار ديگر همه را مبهوت سياست و تدبير خويش خواهد كرد " [ ٩] او فكر نمي كرد احمدي نژاد براحتي از جامعه سياسي ايران زدوده شود در همانجا نوشته بود : " كساني كه فكر مي كنند احمدي نژاد، سياسي و زيرك براحتي در حال محو شدن از آسمان سياسي كشور است سخت در اشتباه هستند " جليلي  غافل بود و نمي دانست و شايد هم خوب مي دانست  كه احمدي نژاد يك  معجزه گر نبود و  به قول خودش معبري نورايي بسوي آينده باز نخواهد كرد .  اين در حالي بود كه رهبري ولايت فقيه خود به اشتباهش  پي برد و يقين پيدا كرده بود كه از اين امام زاده  معجزه اي رخ نخواهد داد يكي از آخوندهاي بيت رهبري ( در بار رهبري ) گفته بود كه علي خامنه اي تحت تاثير آمارهاي كذب و غلو آميز دولت ( امام زمان ) بارها به غلط از دولتين نهم و دهم تمجيد كرده " و در حال حاضر به اشتباه خود پي برده است . [١٠]  نوش داروي بعد از بيهوشي است ، اين اشتباهِ عمدي  بود تا آنچه كه ولايت فقيه ميخواست خود با رئيس جمهوري برگزيده اش انجام دهد و همينطور هم شد ، خامنه اي  برگزيدن  دوباره ی دولت امام زمان را بر راي اكثريت مردم  ترجيح داد ، دزديهاي گسترده   و رشد فساد و رشوه در طول دو دوره حاكميت دولت امام زمان  همه نشان دهنده اين بود  كه امام زمان در ايران بهانه اي شده است براي دزديهاي  بيشتر مديران و سردمد اران  رژيم جمهوري اسلامي

، بعد از سي وهفت سال هنوز هم از خرافات و زندگي ساده باوري مردم مي توانند سوء استفاده كنند ،   درست كردن چاه جمكران و وعده  بيرون آمدن امام زمان از اين چاه  در قرن بيست و يكم عصري كه تكنولوژي به سرعت نور در حال حركت است  ساده باوري يك عده را نشان ميدهد كه پولهاي بي زبان خود را براي يك عده اي مفتخور در چاه جمكران ميريزند تا روزي امام زمان را در جمكران ببينند !در عين حال ،  دزديهاي كوچك در جاي جاي ايران و  فرار  روسای  بانکها  مثل خاوري  به كانادا با چمدانهاي پر پول  كه كوچكترينها بود را  نبايد فراموش كرد ،  گم شدن دكل نفتي و دزديدن  ٧٠٠ ميليون  دلار از فروش ٨٠٠ميليارد دلاری توسط احمدي نژاد ، خود ثابت مي كند كه همه چيز توسط نايب بر ناحق امام زمان  مهندسي شده بود . خامنه اي  عامل تمامي اين دزدي ها و نا بسامانی های کشور است كسي كه خود را سرپرست مردم مي داند و در تمامی امورات کشور دخالت می کند از مواد درسی تا نحوی لباس پوشیدن تا مسائل هسته ای فتوی صادر می کند. او  حكومت  را حق خدای شارع به شمار می آورد که به برخی افراد و یک صنف تنفیذ کرده است. در ۲۰ تیر ۱۳۶۹ گفته است: «در اسلام، سرپرستی جامعه، متعلق به خدای متعال است»، بنابراین هرکس ولی و سرپرست مردم شود، ولایت خداوند از سوی او محقق خواهد شد. در ۲۶ آذر ۸۲ گفت:«در اسلام هیچ ولایت و حاکمیتی بر انسانها مقبول نیست، مگر این‌که خدای متعال مشخّص کند». اصل بر عدم ولایت است، مگر آن که شارع آن را تنفیذ کرده باشد. در ۱۴ خرداد ۸۵ گفته است:«آن چیزی که به عنوان مبدأ مشروعیت این نظام محسوب می شود، یعنی ولایت الهی که منتقل می شود به فقیه، مشروط است به پایبندی بر احکام الهی». خامنه اي درست مانند مصباح يزدي مي خواهد بگويد همه كاره  در ايران منم و هيچكس حق راي ندارد نظري به گفته هاي مصباح يزدي  به عنوان علامه و ایدئولوگ اصول گرایان  مي إندازيم ، او در این خصوص سخنان بسیاری گفته که به سه مورد زیر اشاره می کنیم، توجه داشته باشيم ايدئولوگ دولت امام زمان اين افراد هستند وگرنه احمدي نژاد جرأت نمي كرد صندلي امام زمان را در كابينه اش خالي بگذارد.

طراحان و ايدولوگهاي دولت امام زمان :

آیت الله مصباح یزدی در ۱۸ فروردین ۱۳۹۲ گفت :«آن گونه كه بايد مسأله ولايت ‌فقيه را تبيين نكرده ايم كه طبق فرمايش معصومين، مخالفت با ولايت‌فقيه در حد شرك بالله است».آیت الله مصباخ یزدی در ۱۱ اسفند ۱۳۹۳ گفتاگر حاکم جامعه مأذون از طرف خداوند نباشد، حکومتش غیر مشروع است، هرچند همه مردم نیز آن را پذیرفته باشند...بر اساس ادله، حکم نائب امام زمان در واقع حکم امام زمان، و اطاعت از او اطاعت از امام زمان ، و مخالفت با او در حد شرک بالله است».آیت الله مصباح یزدی در ۱۲ مهر ۱۳۹۴ گفت: «توحيد بدون پذيرش ولايت، بی‌فايده خواهد بود. در واقع خداوند متعال، يک دژ دارد و آن دژ توحيد است و مسئله ولايت لازمه توحيد است...قانون پذيری از غير خدا و بدون اذن خداوند، شرک است؛ زيرا اگر کسی در عرض خداوند قرار داده شود، شرک خواهد بود؛ اما اگر اطاعت و قانون پذيری از افراد به اذن خداوند باشد، نه تنها شرک نيست، بلکه آن اطاعت، لازم است». اين باصطلاح آيت الله كسي كه گفته بود مردم حق انتخاب ندارند و ولايت فَقِيه همه كاره است ، درست همان حرفي كه خميني. زده بود همين مضمون را داشت ، خميني گفته بود اگر تمام مردم بگويند آري ، من ميگويم نه ! آیا این حرف در عرض خداوند نیست ؟رئيس دولت امام زمان ،زماني در سازمان ملل گفته بود ، هنگام سخنراني احساس كردم هاله اي مرا أحاطه كرده است ديگر پلك نمي زدم وقتي كه به ايران برگشته بود رفته بود نزد جوادي آملي رفت كه تائيدش كند ، با چنين تفكراتي مي خواست رهبري جهان را در دست داشته باشد! رئيس دولت امام زمان امر برش مشتبه شده بود فكر ميكرد كه در قرن بيست و يكم اين مردم فريبيها او را به خدا نزديكتر ميكند.احمدي نژاد از باپ هم كاتوليك تر شده بود و ميخواست  همچون ولايت فقيه خود را جاي پیامبر  بگذارد که معجزه میکند! او نمي داند كه اختراع ولایت فقیه و ایمان به آن را رکنی اساسی از باور به خدا و توحید قرار دادن، خود عملی مشرکانه است. کمال توحید ، نفی مطلق غیر خداوند است، نه شریک جدیدی به نام فقیهان برای خدا قرار دادن. اگر قانون گذاری آدمیان عملی مشرکانه است، بیش از ۹۵ درصد قوانینی که در جمهوری اسلامی در طول ۳۸ سال گذشته وضع شده، قوانین بشری بوده و در شریعت اسلام اثری از آن‌ها وجود ندارد. پاسخ فقیهان این است که خداوندی که ولی فقیه را نائب امام زمان قرار داده، به او حق قانون گذاری هم داده است.  اما خداوند نه حق حکومت کردن را به یک خانواده( خانواده علی بن ابی طالب) به طور ارثی واگذار کرده است، نه شخصاً یا از طریق آن خاندان حکمرانی سیاسی را «حق ویژه»فقیهان به شمار آورده است. قرآن در این مورد ساکت است و فقط بخشی از شیعیان ۱۲ امامی چنین اعتقادی دارند. فقیهان خود را به مقام خدایی ارتقأ داده و در واقع مقاصد شیطان- به تعبیر قرآن- را دنبال می کنند.[١١] باید پرسید خداوند کجا این ولایت فقیه را داشت این ولایت فقیه را منتظری علم کرد و خودش هم با همین هیولای بر زمین زده شد اینها همه ساختگی دست این تازی های تجاوز گر است که سی و هشت سال بابا این توجیات خط خود را پیش می برند.    

ولايت فَقِيه نه نايب امام زمان كه در رديف خدا:

 با اينكه خامنه اي ،آراي مردم را با يك مهندسي حساب شده توي جيب  احمدي نژاد ريخت رئيس دولت امام زمان هم واقعا فكر مي كرد ،مردم انتخابش كرده اند در حاليكه با اعتراضهاي گسترده مردم  در خيابانها مشخص شد كه راي ها دزديده شده بود ! مردم شعار ميدادند ، "راي مارا دزديده ،باهاش داره پز ميده"  بعد از اين اعتراضات گسترده بود كه هركدام از آيت الله ها، خامنه اي را تا سر حد (مرز)خدا بالا بردند تا قضيه را كمي كم رنگتر كنند ولي مردم به اين تعريف ها هم اعتنائي نكردند . به چند تا از اين تعريف و تمجيد ها توجه كنيد:آیت الله مصباح یزدی در ۵ مهر ۱۳۹۳ گفت: «بينی و بين الله بين نعمت‌هايی که خدا به ما داده است، نعمتی بالاتر از نعمت وجود مقام معظم رهبری سراغ ندارم. کمالات ايشان بر کسی پوشيده نيست و هر روز نيز جلوه‌ای از کمالات ايشان ظاهر می‌شود؛ به گونه‌ای که دوست و دشمن در دنيا اعتراف کرده‌اند که ايشان شخصيتی ممتاز است». در ۲۵ مرداد ۱۳۹۵ گفت:«بحمدالله بعد از امام ، خداوند نسخه بدل ايشان را بر جای ايشان نشاند، و قطعا اين امر ازتأييدات الهی است». در ۱۱ دی ۱۳۹۵ گفت:«امروز بالاترين نعمتی که خداوند به جامعه ايرانی داده است، رهبری فرزانه است».

آیت‌الله محمد یزدی گفته است: «یک شخصی همانند رهبر معظم انقلاب که مسئولیت امت اسلامی را دارد، امام عصر ایشان را کمک می کنند، چون در برخی قضایا کل امت و جامعه ی اسلامی در معرض خطر قرار می گیرد ( مانند اعتراض به انتخابات ٨٨) و مقام معظم رهبری هم مسئولیت حفاظت از این امت را دارد و اگر امام عصر ایشان را تنها بگذارد و در تصمیم گیری اشتباه کند، جامعه اسلامی آسیب می بینند. بنابراین، عنایت خاص امام زمان را من پشت سر همه تدبیرهای مقام معظم رهبری می بینم. به همین دلیل هم گاهی ایشان به قم می آیند و بر می گردند، بدون این که کسی متوجه شود. معتقدم ایشان عالی‌ترین تدبیر را در حوادث دارند، بعد از امام راحل یکی از ذخایر پر قیمتی که خداوند برای این امت و برای شرایط این زمان ذخیره کرده است، آیت الله العظمی خامنه‌ای (حفظه الله) است، که ما وقتی محاسبه می کنیم، اگر قرار بود که در شرایط حساسی مانند امروز کس دیگری غیر از ایشان در مقام رهبری باشد، معلوم نبود چه بر سر این کشور می آم».يكي از عالي ترين تدبيرهايش سركوبهاي گسترده در جريان جنبس سبز بود كه به پير مرد ٧٠ ساله هم رحم نمي كردند او حاضر بود براي حفظ قدرت خود از اوجب واجبات نيز بود ميليونها انسان را از دم تيغ بگذراند.

محمدی گلپایگانی رئیس دفتر خامنه ای:«بارها و بارها این پیام به ما رسیده است از افراد مختلف که در خواب و مکاشفه ؛ امام زمان می فرمایند: ما سید علی را تنها نخواهیم گذاشت».

آيت الله احمد جنتی: «اگر تدبير حکيمانه مقام معظم رهبری[در فتنه سال ۸۸ ] نبود، قطعا دشمنان به خواسته‌های خود می رسيدند». او خطاب به اعضای مجلس خبرگان رهبری گفت:«ولایت فقیه همان ولایت رسول‌الله است و ما عقیده‌مان این است که ولایت فقیه ولایت امام علی است و اگر قبول نشود نظام نمی‌تواند رسالت خود را پیاده کند. بنابراین از شما خواهش می‌کنم در دوره‌ای که ما در خدمت شما هستیم به این نکته توجه کنید و ان‌شاءالله امیدواریم زیر سایه مقام معظم رهبری بتوانیم کاری کنیم که هم خدا، هم مقام معظم رهبری و هم مردم از ما راضی باشند».یعنی بیشتر بگیریم و بیشتر بکشیم تا رهبری راضی باشد!

صادق لاریجانی در ۶ دی ۹۱ درباره نقش آیت‌الله خامنه‌ای در مدیریت سرکوب جنبش سبز گفته است:

«در جریان فتنه ۸۸ دشمنان نظام اسلامی به دنبال ایجاد غائله بودند و عده‌ای نیز از درون کشور آب به ‌آسیاب دشمن ریختند... نقش مقام معظم رهبری در برخورد با فتنه سال ۸۸ بی‌بدیل بود.‌مقام معظم رهبری در برخورد با این فتنه بسیار صبوری کردند و آن گاه که به این نتیجه رسیدند که فتنه‌گران به دنبال حق و حقوق قانونی نبوده بلکه می‌خواهند با نظام برخورد کنند، به خوبی به ارشاد مردم و بیدار کردن بصیرت مردم پرداختند که موجب برخورد انقلابی با فتنه‌گران و خلق حماسه نهم دی‌ماه شد».

این تعریفها از آیت اللههایشان عبور کرد و سردارشان رسید بطوری که سرلشکر فيروزآبادی درباره ی چفيه ی آیت الله خامنه‌ای گفته است: «مقام معظم رهبری خورشيدی است که قافله انقلاب از نور ولايت ايشان راه را از بيراهه تشخيص می‌دهد؛ ايشان گاهی از روی محبت دست روی سر فردی می‌کشند؛ گاهی انگشتر خود را می‌بخشند و گاهی چفيه‌ای که بر شانه‌هايشان دارند را به طالب آن چفيه هديه می‌دهند. چفيه‌آقا مثل يک راز جذاب است که شايد هنوز کسی نتوانسته به آن راز دست پيدا کند و هر کسی زرنگ‌تر باشد، می‌تواند در مجلسی که آقا حضور دارند، چفيه ايشان را به عنوان تبرک بگيرد و تا آخر عمر آن را بر گردن خود بيندازد و با افتخار به همه بگويد که اين چفيه از روی شانه‌های آقا برداشته شده و به دست من رسيده است. کسانی که تا به حال به محضر آقا شرفياب شده‌اند، شاهد بوده‌اند که هر بار که کسی چفيه آقا را طلب کرده، ايشان با رضايت کامل به يکی از همراهان ‌‌فرمودند "اين چفيه را از شانه من برداريد و بدهيد به ايشان».

 سعیدی امام جمعه قم پا را فراتر گذاشته و اعلام کرد که در وقت زاده شدن علی خامنه ای، او «یا علی» گفته و زاده شده است. همه به یاد دارند که در فروردین سال ۱۳۹۰ صدیقی در مراسم بیت رهبری، در حضور علی خامنه ای، کلیه سران نظام و مردم گفت :«امسال مقام معظم رهبری به ديدارامام زمان نائل آمد».براي همين بود كه نيازمند يك دولتي بود كه به امام زمان نزديكتر باشد لذا احمدي نژاد از هر كس ديگر به او نزديكتر بود که از میان کاندیدها او را برگزید. خامنه ای  حتا دوست چندين ساله اش رفسنجاني كه او را  يك شبه آيت ا... كرده و به رهبري رسانده بود را دیگری خودی نمی دانست .  تفكرات احمدي نژاد هم از اين  دست تفكرات مي باشد منتها در این اواخر او  خود را به امام زمان نزدیکتر میدید با نگاه پوپوليستي براى امام زمان در هيئت دولتش،  صندلي امام زمان را خالي مي گذاشت و ميخواست بگويد( به مردم  ) كه همه دستورها را از امام زمان ميگيرد ونه ولایت فقیه ولی فکر نمی کرد که رهبری ،او را چنین از عرشه به زیر بکشد و کاندیدای مورد نظرش را اجازه حضور ندهد.  اخيرا  احمدی نژاد با يكي از مقامات دولتي ملاقاتي داشته است كه او  بهش ميگه شما چه جوري رفتي در خانه نشسته ايد؟ احمدي نژاد هم مي گويد : من اجازه گرفته ام ، گفت از كي اجازه گرفتي ؟ گفت : از خود امام زمان !! [١٢]با چنين تفكراتی اعتقاد داشت مي تواند دنيا را تغيير دهد. با اين تفكرات بود كه كشور را در آستانه انزواي كامل فرو برد، تفكرات امام زماني ! در شماره بعد تفكرات اقتصادي دولت امام زمان را مورد برسي قرار ميدهيم. 

______________________________________________________________________________

[٩] سايت  رايحه ظهور اين سايت توسط سازندگان  مستند بسيار جنجالي " ظهور نزديك است " اداره ميشود . 

[١٠ ] ديگر بان  ، نقل از سعيدي 

[١١] از مقاله خدا شاه ، ميهن ،  خدا ولي فَقِيه ،سپاه ، اكبر گنجي از ذوب شدگان سابق درولايت  

[١٢] از مصاجبه هاي حسين دهباشي با اضعر زاده از دانشجويان اشغالگر سفارت آمريكا  در تهران ، خط امام ي خُلص که روزی از دیوار سفارت بالا رفت و حالا  پشیمان است.

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*نانو چيپ براي كنترلِ كرونا، تا رديابي اطلاعات درجهان؟!  [2020 May] 
*جنگ بيولوژيك ( بيوتروريسم) با نام كرونا؟! [2020 May] 
*اتحادیه اروپا تحت فشار چین گزارش خود در مورد کرونا را تغییر داد [2020 Apr] 
*نگراني جهان از شيوع ويروس ديگر در آينده!  [2020 Apr] 
*جن و أنس و رهبري ولايت فقيه  [2020 Apr] 
*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]