جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه
عباس رحمتی

 

  ١٦ آذر سال ١٣٣٢ بعد از كودتاي ٢٨ مرداد ، همزمان با شكل گيري دوباره رابطه ايران و بريتانيا و ورود "ريچارد نيكسون "  معاون رياست جمهوري آمريكا ، دانشجويان با اعتراضات خود، رژيم پهلوي  را وادار به عقب نشيني ميكنند در درگيري ها سه تن از دانشجويان  بنامهاي، مصطفا بزرگ نيا و احمد قندچي هواداران حزب توده و مهدي شريعت رضوي از جبهه ملي ايران در دانشگاه تهران كشته ميشوند، از آن زمان اين روز را روز دانشجو ناميدند و روز ١٨ تير ١٣٧٨  دانشجويان بعد از سالها اختناق و سكوت در دانشگاهها ، بخاطر بسته شدن روزنامه سلام ( متعلق به موسوي خوئينيها )دوباره استارت اعتراضات را روش كردند ولي اين بار  پاسداران و اطلاعاتي ها بدستور شوراي امنيت  خامنه اي به كوي دانشگاه حمله كردند و دانشجويان را از پنجره خوابگاه به پايين پرتاب كردند و از آن زمان  سركوب دانشجويان عريانتر از گذشته شد و جنبش دانشجويي شكل سياسي تري به خود گرفت رژيم فاشيستي مذهبي هم بهتر مي داند كه مرکز مبارزات در دانشگاه و كارخانه ها است  لذا بيشترين نيروهاي سركوب را بنامهاي مختلف در اين مكانها مستقر كرده است كه پيچيدگي خاص خود را مي طلبد. در مقابله اين چنين رژيمي بايد روش مبارزاتي را عوض كرد، به ياد داشته باشيم ، با وجود چنین رژیمی ،امروز نحوه مبارزه پيچيده تَر از گذشته است .

شانزده آذر و هيجده تير ، روز دانشجو ، نام گرفتند با شانزده آذر شاید مشکلی  نداشتهیاشند ولي در رابطه با دومي ، هر ساله با فشارها و سركوب عرياني كه رژيم فاشيستي مذهبي ايران به دانشجويان مياورد ،  اجازه برگزاري اين روز و روزهاي تاريخي ديگر را به دانشجويان نمي دهد ، اما نمی دانند  جنبش دانشجويي همچون آتشي است كه بالقوه زير خاكستر وجود دارد و هر لحظه با تًٓرك بر داشتن اختناق به حركتي بالفعل تبديل خواهد شد در واقع اين ، دانشجويان هستند كه بايد ارتباط مستمر  خود را با جامعه برقرار كنند. امروز دانشجويان وظيفه بسيار مهمي  بر دوش دارند تا مردم را از جناياتي كه در ايران صورت مي گيرد آگاه كنند. رژيم با فشارهاي اقتصادي كه بر جامعه آورده است قصد دارد كه باسياستهاي ضد مردمي ( مغولي ) چنگيزوار مردم را بدنبال أمرار و معاش روزانه بكشاند كه تا كنون هم موفق بوده است ، از طرفي با ميدان دادن به رانتخواران اقتصادي از صدر تا ذيل  اجازه هر گونه فسادي را داده است تا جايي كه مي توانند از سرمايه و منابع ايران  هم ببرند و  هم بخورند، از سوي ديگر در صورت اعتراض مردم را تحت فشار قرار ميدهد ولی  دست سركوبگرانش را تا بينهايت باز گذاشتهاست  ، نمونه بارز آن ، اعتراض مالباختگاني است كه اين روزها چنگ در چنگ با رژيمند و ميخواهند پولهاي خود را از بانكها (مثل  كاسپين )بيرون بياورند كه با سركوب پاسداران  مواجه ميشوند و خامنه اي هم لام تا كام  سخني نمي گويد، كه خود نشان از شراكت با بانكها دارد. جنبش  دانشجويي ، امروز وظيفه دارد اين حركتهاي اجتماعي را سياسي كرده و مردم مالباخته  را سازماندهي كند ، همين حركتهاست كه به يك جنبش بزرگ سياسي تبديل میشود.   جنبش دانشجويي ايران بايد ريشه اي تر از گذشته  فكر و عمل كنند تا با برنامه ريزي هاي مدون حركتهاي دانشجويي  را به ميان مردم بكشاند، براي مقابله با سركوب رژيم تا بن دندان مسلح  سازماندهي لازم است، متاسفانه بايد اعتراف كرد در طول اين سالها دانشجويان نه تنها به سازماندهي نپرداخته اند كه جنبش از حركت بازنايستد بلکه گاهی به مدت طولانی هم جنبش ،متوقف شده  و بر اثر شدت سركوب رژيم نتوانسته اند حركتهاي چشمگيري  داشته باشند. دانشجویان می توانستند از همرزمان  و دانشجوياني كه در سالهاي ١٣٧٨ و ٨٨   كه بعد از دستگیری ، سالها  مفقودالاثر شده اند خبري گيرند، ولی این کار را هم انجام ندادند  با خانواده هاي اين عزيزان همكاري هاي لازم را نكرده اند ، براي مثال ، سپاه پاسداران ، سعيد زينالي و دهها دانشجوي ديگر را سالهاست كه ربوده است و كسي خبري از آنها در دست ندارد . دانشجوياني كه مي بايد از" تز "دكتراي خود دفاع ميكردند، در حال حاضر معلوم نيست اين دانشجويان  كجا هستند آيا در زندانهاي رژيم ولايي اند و يااينكه اعدام شده اند ؟  هیچ سازمان بین المللی هم  قضیه را دنبال نمی کند ،درحاليكه خميني قبل از به قدرت رسيدنش مي گفت دانشگاه مركز فعاليت هاي دانشجويي است بعد از به قدرت رسيدن او با انديشه هاي ضد دانشگاهي اش ، با شتاب و با كمك افرادي مانند "لاجوردي جلاد( اسدالله) ،دهها  هزار نَفَر از دانشجويان را به جوخه هاي اعدام سپردند. يكي از وظايف كنوني ِجنبش دانشجويي پيگيري و كمك به خانواده  اين دانشجويان است، بيش از شصت سال است كه   جنبش دانشجويي ، نسل به نسل  به مسئوليت خطير خود عمل كرده  و در مقاطع مختلف  و در سرفصلهاي گذشته خ این  وظايف سنگین را بر زمین نگداشته است ،  در طول دوران حاكميت فَقِيه اين وظيفه سنگين تر و چندين برابر شده است ، چرا كه رهبري كاريسماتيك نظام ولايي به طرز هيستريكي با دانشگاه و دانشجو مخالف بوده و هست . خميني مي گفت ؛ "دانشگاه از يك بمب براي ما خطرناكتر است!" ،بخاطر همين بود كه درهاي دانشگاهها را بيش از چهار سال بنام انقلاب فرهنگی( آفتضاء) به روي دانشجو و استادان بست و هزاران دانشجو و استاد را از مركز علم و  مبارزه و اقتصاد و سياست اخراج و يا پاكسازي كرد، با همين پاكسازي ها بود كه خميني و اعوان و انصارش توانستند بر جامعه حاكم شوند و سركوب را در ايران نهادينه كنند. پس از آن  رفسنجاني ادامه اين راه رابه يارو قار خود خامنه اي سپرد . ولي دانشجو، و جنبش دانشجويي راه خود را طَي كرد،ولی امروز، بايد شيوه هاي ديگري اتخاذ كرد تا در مقابل هيولاي ولايت فَقِيه ايستاد.  اگر دانشجويان و كارگران و معلمان كه پرچمدار مبارزه در ايران هستند به موقع عمل نكنند ، هيولاي ولايت مطلقه فَقِيه خاك ايران را هم توبره خواهد كرد.امروز خوشبختانه اين جنبش دانشجويي است كه در طبقات مختلف فكري (دانشجويان ) ريشه دوانيده است و با وجود فشارها توسط بسیج و حراست ( گاردی های دانشگاه ) بازهم مبارزات ادامه دارد. اما امروز  برای مباره با اصل ولایت فقیه روشهای دیگری را باید اتخاد کرد!  

جنبش دانشجويي بايد نحوي حركت خود را تغيير دهد و دلخوش به آن نباشد كه هر از چندي به مناسبتهايي دور هم جمع شوند و مراسمي را تشكيل دهند .در نبود اپوزيسيون  قوي در داخل ،  جنبش دانشجويي  بايد همچون يك اپوزيسيون عمل كند، در شرايط كنوني  داشتن يك تشكيلات  قوي از ضروريات جنبش است تا ايران  را به ساحل نجات برساند. تشكيل هسته هاي مقاومت در كنار مطالعات و فعاليتهاي سياسي و اجتماعي و ارتباط دانشگاهها و دانشكده ها مي تواند مقاومت را به درون جامعه بكشاند . در شرايطي كه جامعه ظرفيتهاي زيادي براي حركت هاي اجتماعي را داراست جنبش دانشجويي مي تواند اين حركتهاي مردم را سازماندهي كند علاوه بر آن نارصايتي هاي مختلفي كه هر از چندي سر باز مي كند نيازمند سازماندهي است ،وظيفه  دانشجويان ومعلمان و كارگران  است كه ديگر  أقشار مختلف را به صحنه  بيآورند. در شرايطي كه رئيس جمهور ايران اعلام مي كند ما بوديم كه كليد  أنبار أسلحه  را به عراقي ها داديم ، اين وظيفه تمامي مردم است كه با حضورشان در خيابانها از روحاني  بپرسند  شما كه مي گفتيد ما فقط مستشار به  عراق مي فرستاديم ؟ بپرسند حال كه بيشتر مردم زير خط فقر زندگي مي كنند و عده زيادي از دختران  براي امرارمعاش تن فروشي مي كنند ،چرا بايد ايران به جنگهاي منطقه اي  دامن بزند؟ اينها از وظايف خطير جنبش دانشجويي است كه مردم را آگاهي بدهند و به صحنه بياورند. امروز نقش دانشجويان  در رابطه با جامعه مثل گذشته نيست ، چون ايران گرفتار هيولايي بنام ولايت فَقِيه است و با رژيمهاي گذشته  فرق مي كند در هيچ جاي دنيا شمارهبري را پيدا نمي كنيد كه به سفر كردن دانشجويان هم كار داشته باشد، در اين جهان پهناور   نظامي را پيدا نمي كنيد كه رهبري آن به  رشته هاي تحصيلي  و حتا انتخاب رشته  دانشجو كار داشته باشد از طرفي با وجود دهها فيلتر براي ورود دانشگاه مي بينيم خيلي از دانشجويان با هزاران مانع وارد دانشگاه ميشوند كه خود نشانگر اراده جوانان است كه مي توانند در مقابل   موانع سفت و سخت  مبارزه كنند و وارد دانشگاهها شود . گرچه رژيم ولايي مي خواهد دانشگاهها را به قبرستان تبديل كند ولي اگر تمامي دانشجويان با اراده قوي تَر در مقابل  رژيم بايستند رژيم عقب نشيني خواهد كرد اين را در سالهاي ١٣٧٨ و ٨٨  با حرکات و اعتراضات حود نشان دادند ودنیا نظارگر جنایات رزیم ولایی بودند.  ولی همین رژیم با تمامی سرکوب  هنوز هم از آن سالها با ترس ياد مي كند . اگر طلوع فرداي ايران را مي خواهيم بايد امروز  از حركت باز نايستاد اين وظيفه تك تك ايرانيان است اما دانشجويان كه  دبيران اين آب و خاك هستند در جايگاه اول  مبارزات قراردارند براي همين است كه رژيم ولايي از دانشگاه و دانشجو وحشت دارد.  و رهبر و بنیانگزارش، آنرا چون بمبی تصور می کرد.

 باید گفت : "هستم اگر میروم   گر نروم نیستم "

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*نانو چيپ براي كنترلِ كرونا، تا رديابي اطلاعات درجهان؟!  [2020 May] 
*جنگ بيولوژيك ( بيوتروريسم) با نام كرونا؟! [2020 May] 
*اتحادیه اروپا تحت فشار چین گزارش خود در مورد کرونا را تغییر داد [2020 Apr] 
*نگراني جهان از شيوع ويروس ديگر در آينده!  [2020 Apr] 
*جن و أنس و رهبري ولايت فقيه  [2020 Apr] 
*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]