خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟
مژگان پورمحسن

 

داستان نویسی هنر بسیار پیچیده ایست و بقول استادان ادبیات باید برای کسب این هنر بسیار بسیار خواند و مطالعه کرد. هر چه داستان و موضوع اصلی به زندگی مردم نزدیک تر و مربوط ترو پرسوناژ پرنسیپال 
( اصلی) دارای مشخصات روشنتر، عمیق ترو همه جانبه تری باشد، و همچنین پرسوناژهای کم اهمیت تر بهترتوضیح داده شوند، خوانندگان داستان را بهتر درک می کنند و تعداد خوانندگان بیشتر میشود واحتمالأ موفقیت آن داستان و کتاب جدی تر خواهد بود. 
« داستان خلقت توسط خدای یکتا » در ادیان توحیدی جزء داستانهای شگفت انگیز محسوب میشود و بسیار هیجان انگیز است و بزبان فرانسه می گويیم پِریپِسی زیاد دارد، اتفاقات زیادی می افتند ولی نویسنده در تعریف مشخصات پرسوناژ اصلی و نقش او و نقش پرسوناژهای بعدی دچار مشکلات منطقی بسیاری شده بصورتیکه 
داستان دروغ می نماید و بعد وحشتناک میشود و به دستهٔ داستانهای ترسناک و وحشت انگیز پسیکوپاتیک میرسد و نه شگفت انگیز مثل  اولین رمان هاری پاتر که توسط خانم جی کی رولینگ انگلیسی نوشته شده. 
بطور مثال سری به قرآن میزنیم که به ادعای محمد رسول الله توسط خود الله بیان شده و توسط فرشتهٔ مسئول ارتباط با برگزیدگان زمینی ـ یعنی پیامبران ـ طی چندین سال در غار حرا و جاهای دیگر به وی ابلاغ شده.
بنابراین هیچ اشتباهی، دروغی و کلکی نیست. من اینجا به بخش احکام کاری ندارم بلکه صرفأ به داستان خلقت میپردازم. پرسوناژ اصلی « الله » و همنام یکی از خدایان بت پرستان در کعبه است! آخر الله اسمی است که انسان آنرا ابداع کرده مثل ژاله یا بهروز یا ابوطالب. این خدا با محمد فقط عربی صحبت می کند و میگوید که قبل از خلقت آسمانها وزمین هیچ نبود بجزخودش. نویسنده او را اینطور معرفی می کند که نه جسم دارد، نه شکل دارد، تنهاست و همتا ندارد، از نوع گیاهان و حیوانات و انسانها نیست، از بین رفتنی، پیرشدنی، ضعیف شدنی و مردنی نیست. هیچ وسیله ای برای دیدن مستقیم او یا شنیدن مستقیم صدایش یا کلامش و یا برخورد با او وجود ندارد. بنابراین برای خواننده « الله » از نوع موجودات فانتَستیک یا فانتَسمَگوریک است. بالاخره الله از اینکه هیچ نبود ( احتمالأ ) حوصله اش سر میرود و کائنات را درست میکند. روش خیلی با نمکی دارد، میگوید «باش» و همان  چیز عینأ بوجود می آید. مرا یاد فیلمهای آمریکایی تلویزیونی بچگیم می اندازد: سامانتا جادوگر زیبا که بینی اش را تکان می داد و آنچه میخواست بوجود می آمد وقرنها عمر داشت در حالی که جوانی وزیبايی و لطافت خانمی سی ساله را داشت یا جینی خانم جوان و زیبای دیگری که هزاران سال عمر داشت و منزلش بطری کوچکی بود که وقتی اربابش می خواست بصورت دود صورتی رنگی از بطری درمیامد و قادر بود با چشم بهم زدن زمان و مکان و هر چه بود را تغییر دهد. بهر رو قهرمان داستان، الله که هیچ چیز وهیچ کس شبیه 
او نیست تصمیم میگیرد و « آدم » را خلق می کند و آنقدر از این خلقتش خوشش می آید که به فرشتگانش ( یک گروه موجودات فانتَستیک) دستور می دهد همه به آدم سجده کنند. همه گوش می دهند بجز بالاترین فرشته که به الله هشدار می دهد که این « آدم » به تو گوش نخواهد داد و بر تو قیام خواهد کرد وفرمانبر تو نخواهد بود و بهمین دلیل هم من به این خلقتت سجده نخواهم کرد. الله عادل و مهربان و بخشنده فرشتهٔ راستگو و دلسوزش را که از خودش باهوش تر بوده به جرم « عدم فرمانبری » از خود دور کرده برای همیشه به جهنم می فرستد با یک امتیاز به شیطان که وی از میان « آدمیان » هر که نافرمانی کرد را با خودش به آن مکان وحشت انگیز ببرد تا آدمی تا ابد بسوزد. جهنم جای انسان نیست. درواقع این نهایت و غایت « داستان خلقت قرآنی » است.

حتمأ از بهشت هم می گویم. بدرد آدمهای نرمال نمی خورد زیرا انسان سالم جسمی و فکری انقدر در اِروتیک مطلق بی در و دروازه غرق نیست و وجودش در جنسیتِ کاملأ بیمار روانی که بالاترین هدفش در زندگی رسیدن به این داستان تهوع آور از بردگی جنسی پسران نوباوه و دختران نابالغ و فرشتگانِ مهروی باشد حل نشده. با این ایدهٔ بهشت، «آدمیان» این ایمان آورندگان به « الله »،  کرهٔ خاکی ما را بهشت خویش گرفته اند و از 
بچهٔ شیرخوار تا کودک نوباوهٔ دختر و پسر تا پسرجوان و دختر رعنا تا زن باردار و مادر شیرده تا زن میانسال و سپید موی ، از هر دین و باورو سنتی ، را در شهوت دیوانه وار و پسیکوپاتیک خویش لِه کردند و تجاوز نمودند ، خورد کردند، بر جسم و روح پاکشان آتش زدند و آنها را سوزاندند.
من داستان خلقت الله  بروایت پیامبرش محمد و کتابش قرآن را هرگز برای کودکی نقل نمی کنم.

این داستان خلقت الله و غایت و نهایت خلقتش می باشد. از تهوع دیگر نمی توانم ادامه دهم.

مژگان پورمحسن
۴ اوت ۲۰۱۷

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]