سردار آزمون: واقعا نمی‌دانم چطور سوریه برادر ماست، سوری ها به ما فحش ناموس می دادند!

 

سردار آزمون بعد از تساوی ایران مقابل سوریه : 

* واقعا نمی دانم چطور سوریه برادر ماست ولی بازیکن آن ها در زمین با فحش ناموس ما را مورد اهانت قرار می دادند. با این حال ما به آن ها احترام گذاشتیم و واکنشی نشان ندادیم.

* سردار آزمون: واقعا نمی‌دانم چطور سوریه برادر ماست ولی بازیکن آنها در زمین با  فحش ناموس ما را مورد اهانت قرار می‌دادند.  

سردار آزمون: سوری ها به ما فحش ناموس می دادند!  آن‌ها در مالزی هم به ما فحش ناموسی می دادند اما به احترام آن ها، کاری نکردیم.

* متاسفانه (مسئولان ورزشی)به ما بازیکن‌ها احترام نمی گذاند . ما باید چه کار می‌کردیم؟ شما دیدید وقتی از کره جنوبی به ایران آمدیم چه کار کردند.

* هنوز پاداشی به بازیکنان تیم ملی پرداخت نشده است/خبرورزشی

منبع:پژواک ایران