اجرای حکم شلاق در ملاعام به اتهام تهدید به چاقو در خراسان (عکس)

اجرای حکم 74ضرب شلاق در ملاعام به اتهام تهدید به چاقو در بجستان خراسان رضوی:

اجرای حکم شلاق در ملاعام به اتهام تهدید به چاقو در خراسان (عکس)

 

منبع:پژواک ایران