ملت ايران سرفراز ایستاده است
مژگان پورمحسن

 

چهل سال است که جوانان ايران در برابر رژیم سر اندرپا جنايت آخوندی ایستاده اند. نسل من جوانان سالهای ۵۷ تا ۶۱ بودند. سپس نسلی دیگری ازجوانان در سال ۷۸ قيام کرد و در سال ۸۸ نسل جوان بعدی پايهٔ مستحکم جنبش مردمی شد و اکنون در سال ۹۶ نسل جوان ديگری که در جنبش ۸۸ سنی حدود هشت تا ده سال داشته خيابانهای همهٔ شهرهای ایران را با فرياد اعتراضاتش و شعار «مرگ بر خامنه ای» و « آخوند برو گمشو» مجدداً زنده و شاداب کرده است و چون هميشه پاسخ رژيم تير و تفنگ و کشتار است.

من در هيچ ملتی اين پتانسيل انقلابی و این شجاعتِ مبارزه را نديده ام. گويی هر ده سال کودک ديروز مبارز و انقلابی امروز میشود و در برابر ددمنش ترین رژيم موجود در جهان قد راست کرده و محکم و استوار می ایستد و آنچه لازم است همراهی نسلهای جوان پیش از آنها تا پيروزیست. شايد برخی بگويند از منِ پنجاه ـ شصت ساله چه برمی آيد؟ عرض می کنم حضور و حمايت از جوانان؛ بسیج همکاران و هم سن و سالان در تظاهرات و دور گرفتن هستهٔ اصلی جوانان و سد کردن راه عبور و دسترسی بسیجيان و لباس شخصيها؛ بستن راه مأ مورانِ 
سرکوب با وسايل نقليهٔ شخصی يا عمومی. اينها صرفاً موارديست که در جا بنظرم ميرسد.

آرزو می کردم امروز ۲۰ ساله بودم و درميهن در اين اعتراضات مردمی شبانه روز شرکت می کردم. حتی آرزو می کردم در اين سن و سالِ امروزم در کنار مردم قد رآست کردهٔ وطنم بودم و رژیم نحس آخوندی را با هم جارو کرده و به جايگاه واقعيش يعنی مستراح تاریخ می فرستادیم.

درود بر شما جوانان آزاده و غيور که قلبِ و مغز رژیم سراندرپا جنايت آخوندی را با هدف قرار دادن 
حوزه هایِ جهل و تجاوز آخوندی به رهبریِ ولی سفيهِ رژیم آخوندِ فاسد و جنايتکار خامنه ای و شعار « مرگ بر خامنه ای» رشد فکری، آگاهی و جهت داری تظاهرات هايتان را نشان می دهید. بدانيد که ايران با همهٔ راهها و خیابانها متعلق به شماست، پس زمینتان را از دست ندهيد و بدانيد شما با حمايت اقشار مختلف قادر به پاک نمودن خاک ايران از لوث وجود آخوندها هستيد.

سربازان و افسران و درجه دارانِ ارتش، 
شما فرزندانِ مردم جان به لب آمده وخانوادهٔ همين جوانان شجاع و غيوری هستيد که در همين لحضات با دست خالی در برابر پاسداران و بسيجيان و ديگر مأمورين سرکوب اين رژيم ضد ايران و ايرانی ايستاده اند. وظيفهٔ شماست که نيروهای مسلح هستيد که فرداً و جمعاً به مردم معترض و جوانانِ فداکار ميهن بپيونديد و به وظيفهٔ ملی و ميهنی خود يعنی دفاع تمام عيار از هموطنانتان در مقابل هر مهاجمی عمل نماييد. شما بايد از دختران و پسرانمان در برابر حملاتِ وحوش و اراذل و اوباش رژيم که مسلح به همه نوع سلاحی هستند جانانه دفاع کنيد.

کارگران و زحمتکشان ايران، 
چهل سال است رژیم آخوندی بجز بيکاری، بستن کارخانجات و کارگاهها، ندادن حقوق معوقهٔ شما، توهين و حمله به خواسته های صنفی و بحقتان ، دستگيری و ضرب وشتم و شکنجه و زندانِ نمايندگانتان، به خاک سياه نشاندن شما و خانواده تان اگر آسيب کاری ديده و معلول شده ايد، بی خانمان کردن بسیاری از کارگران زن و مرد و کارتن خواب و گورخواب کردن شما هیچ عايدی برای شما نداشته است. حتی دکه های محقر خيابانی تان را هم بر سرتان خراب و نابود کرده است. حال نوبت شماست که فرداً يا بطورجمعی به تظاهرکنندگان شجاع در خيابانها بپيونديد و با بيل و کلنگتان هم که شده از فرزندانتان در برابر يورش رژيم دفاع کنيد. داشتن يک کار مناسب و درآمد کافی، داشتن بيمهٔ کافی بيماری و از کار افتادگی، داشتن يک زندگی سالم برای شما و خانوادتان، 
حق تحصيل رايگان و پيشرفت تحصيلی فرزندانتان تا هر درجهٔ علمی، تکنيکی، هنری، ورزشی بدون دغدغهٔ مالی حق فرزندان شماست. برای محقق کردن اين خواسته های بحق می بايست برخاست و به ميليونها هموطنی
که در خيابانها برای آب و نان و آزادی و تمام حقوق از دست رفتهٔ مردممان تظاهرات می کنند پيوست و اين موقعيت طلايی مردمی را از دست نداد. احقاق حقوق شما و همهٔ ملت ايران از جارو کردن آخوندها و عمالشان از دست درازی به سرمايه ها و محصول رنج شما می گذرد. پس بپا خيزيد و حق خود را در فريادهای « مرگ بر خامنه ای» و « آخوند برو گمشو» اعلام کنيد.

پدران و مادران، عزيزانم،

چهار نسل از جوانان وطنمان از زمان روی کار آمدن رژیم ملاها برای بگور سپردن اين ديوان وددان حاکم بر میهنمان قیام کرده و جان خویش را عاشقانه و معصومانه و سرفرازانه برای آزادی ايران و ايرانی تقديم کردند.
این جوانان همگی فرزندان ما و افتخار ملت و ميهن بوده و هستند. اگر اراده و جديت و رزم و شجاعت آنها نبود آخوندهای رذل و آدمکش نمادهای ملی ايرانيان به دنيا معرفی ميشدند و جهان، ايرانی را جانوری بغايت وحشی باقیمانده از عهد دايناسورها می پنداشت. اين مبارزهٔ دائمی فرزندان شما بوده که در برابر مردم دنيا حساب ملت ايران را از رژيم ضدبشری آخوندها جدا کرده است. پس با همراهی و حمايت از فرزندانتان نشان دهيد که از رژیم نمی ترسيد و از باتوم و گاز اشک آور وحشت نمی کنيد و شما نيز همچون جوانانتان عزم جزم کرده ايد آخوندها و عمالشان را به گور تاریخ بسپاريد. آرزو داشتم با شما و در جلوی صف جوانان حرکت می کردم که اگرتيری شليک ميشد بتن و قلب من ميخورد و نه خيل فرزندانمان. اگر نجنبيم آخوندها همچنان بر مملکت سوار خواهند بود در حاليکه بود و نبود کشور را بر باد داده اند. خودشان می گويند از بی آبی تا چند سال ديگر ۵۵ ميليون ايرانی بايد از کشور فرار کرده و به کشورهای ديگر پناه ببرند در حاليکه هیچ کشوری آنها را 
نمی پذيرد. ما بايد وطن ده هزار سالمان را از شر اين سم تاریخی ـ آخوندها ـ آزاد کنیم.

پيروز باد مبارزاتتان 
جاويد ایران
مژگان پورمحسن
۲ ژانويه ۲۰۱۸

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مژگان پورمحسن در سایت پژواک ایران 

*رژیم جمهوری اسلامی خواهان جنگ است نه مردم ايران [2019 May] 
*جنگيدن با مقاومت کردن کاملأ متفاوت است [2019 May] 
*اديان قديم و اديان جديد  [2019 May] 
*من ملی گرا و ناسيوناليست هستم [2019 Mar] 
*هموطنان مخالف رژيم، همديگر را پشتيبانی کنيم  [2018 Sep] 
*نوشتاری دررابطه با بيانات خانم فرشته هدايتی  [2018 Aug] 
*مردم کجا و حکومت کجا واپوزيسيون ها کجا [2018 Aug] 
*ايدئولوژی رجوی در نوک پيکان تکامل  [2018 Jul] 
*« مشگل اصلی دوران همانا مشگل جنسی است»  [2018 Jul] 
*یک تاريخ درد گفته نشده  [2018 Jun] 
*تلاقی نئوليبراليسم و رژيم آخوندی  [2018 Jun] 
*چشممان به جمال مجاهدی روشن!  [2018 May] 
*چند نکته در امرفتوحات های رهايی بخش رجوی  [2018 Apr] 
*فتح قله های رهايی توسط چند هزار اسير  [2018 Apr] 
*پس از رقص رهايی نوبت قلهٔ رهايی است!  [2018 Apr] 
*دگرديسی تا به کجا؟  [2018 Apr] 
*رقص رهايی بر بالای دار  [2018 Apr] 
*اسلام و تشيع و ما ايرانيان  [2018 Mar] 
*کشتن آرزوها چه حکمی دارد؟  [2018 Feb] 
*آيا دردِ مردم ايران نبودن آلترناتيو است؟ [2018 Jan] 
*ملت ايران سرفراز ایستاده است  [2018 Jan] 
*اخلاقیات آخوندی و اخلاقیات گروه رجوی [2017 Dec] 
*انسان فروشی دستاورد حکومت آخوندها [2017 Nov] 
*بشر ثابت کرده هیچ چیز مقدّس نیست [2017 Nov] 
*الله و پیامبر و آخوند در جنگ با ما زنان ایرانی  [2017 Oct] 
*آتنا، اهورا، ایران با هویت آخوندی  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی [2017 Oct] 
*اخلاق و معنویت محصول فکری بشر است  [2017 Oct] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*قرآن و تضادهایش  [2017 Sep] 
*قرآن و ما زنان ایرانی  [2017 Sep] 
*معنویّت در قرآن [2017 Sep] 
*قرآن و اسلام و ما زنان ایرانی [2017 Sep] 
*تغيیر قرآن و اسلام توسط ایرانیان  [2017 Sep] 
*قرآن ما و لباسهای نو پادشاه [2017 Aug] 
*قرآن نه کتابی اخلاقی. نه معنوی.تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! (قسمت‌های اول تا هفتم) [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیاتش می باشد! (بخش سوّم)  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش از آیه هایش می باشد! ( قسمت دوّم)‏‎  [2017 Aug] 
*تضادهای قرآن بیش ازآیه هایش می باشد! ( قسمت اوّل)  [2017 Aug] 
*خدای یکتای توحیدی دانا ترست یا شیطان؟  [2017 Aug] 
*خدای ادیان «توحیدی» از بشرش کمتر است [2017 Aug] 
*مگر خداوند انسان است؟ [2017 Aug] 
*خداوند ادیان توحیدی، کلامی با آقای یغمايی و تلویزیون میهن [2017 Jul] 
*ترکی الفیصل مرد جدید گروه رجوی [2016 Jul] 
*بیشعوری و بی فرهنگی مسعود و مریم رجوی [2016 Jan] 
*عیاران [2016 Jan] 
*جنگ مردم با رژیم آخوندی  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ مسلحانهٔ چریک مخفی ـ قسمت آخر [2015 Jul] 
*دمکراسی و سازمانهای چریک مخفی ـ قسمت چهارم  [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی ـ قسمت سوّم [2015 Jul] 
*دمکراسی و مبارزهٔ چریک مخفی درایران ـ قسمت دوّم [2015 Jul] 
* دمکراسی خواهی درمبارزهٔ مسلحانهٔ و زندگی مخفی چریکی ! [2015 Jul] 
*از محمّد حنیف نژاد تا مسعود و مریم رجوی [2015 Mar] 
*کلامی با اعضاء فعلی و سابق گروه رجوی  [2015 Feb] 
*آنها که جان خویش را فدای خلق قهرمان کردند و آنها که خلق قهرمان را فدای جان خویش نمودند [2015 Feb] 
*اگر نخواهیم حقّ و نا حقّ را بهم گره بزنیم (۲ ) [2015 Jan] 
*اگرنخواهیم حق و نا حق را بیکدیگر گره بزنیم [2015 Jan] 
*تبریک به خانواده های رهاشدگان از زندان لیبرتی و ایرانیانِ مخالف آخوند ها [2014 Dec] 
*تبریک به خانواده و دوست دارانِ زندانیانِ جُسته از اسارتِ در عراق [2014 Dec] 
*جهانِ سرمایه و جنگ هیچگونه شرافتی نمی شناسد  [2014 Aug] 
*اسراييل جنایتکارو یهودیان  [2014 Jul] 
*از اوج باورهای انسانی تا سقوط ذلّت بار واقعیت ها [2014 Apr] 
*هشدار! [2014 Mar] 
*سؤال وجواب [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوند ها چه شد؟ ( قسمت چهارم ) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش آخر) [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع ( بخش دوّم)  [2014 Feb] 
*کلامی با خانم شقایق ـ ع از ایران [2014 Feb] 
*سرنگونی آخوندها چه شد؟ ( بخش سوّم) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش دوّم ) [2014 Feb] 
*سرنگونی رژیم آخوندها چه شد؟ (بخش اوّل) [2014 Feb] 
*رابطهٔ انتقاد با پروژهٔ سرنگونی آخوندها [2014 Feb] 
*انتقاد در فرهنگ ما ایرانیان [2014 Feb] 
*حالا سکوت کنید، شما نمیدانید، به خون شهدا خیانت نکنید! [2014 Feb] 
*ما ایرانیانِ خارج از کشور به کدام سو می رویم؟ [2014 Jan] 
*ادب را از که آموختی؟ از بی ادبان [2014 Jan] 
*توان مدیریت یا رهبری سیاسی بحران حیات گروه رجوی [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت آخر [2014 Jan] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست قسمت ـ ششم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست ـ قسمت سوّم  [2013 Dec] 
* ما ایرانیان وسیاست ـ قسمت دوّم  [2013 Dec] 
*ما ایرانیان و سیاست  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هشتم** [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت هفتم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت ششم ملی گرایی وعاطفهٔ ایرانی [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت پنجم  [2013 Dec] 
*آیا اعتصاب غذای نا محدود مبارزه با رژیم آخوندیست؟  [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت چهارم [2013 Dec] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ قسمت سوّم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست ـ بخش دوم [2013 Nov] 
*ولایت ناپذیری گناه ماست [2013 Nov] 
*به زجر کش کردن افراد تا مرگ پایان دهید [2013 Nov]