جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!
عباس رحمتی

 

وقتي به بعضي ها ميگفتيم اين رژيم جمهوري اسلاميِ "ملا ها"  توتاليتر است و يك قدم هم فراتر از توتاليتر رفته است ،در جواب مي گفتند "نه "هنوز چند فاز ديگر با( توتاليتر )فاصله دارد تا بتوانيم  بگويم رژيم ِتوتاليتاريسم ! براي اينكه به معنا و مفهوم توتاليتر پي ببريم و بين رژيم ها مقايسه كرده باشيم ابتداء  به معنياي لغوي آن مي پردازيم و  به چند نمونه از كارهايي كه رژيم  در طول اين چهل سال انجام داده دقت بيشتري مي كنيم، بعد از آن  خيلي راحت به مفهوم توتاليتر پي ميبريم و احتياج به مثنوي هزار من كاغذ نداريم . 

واژه توتالیتر در منابع علوم سیاسی، دستِ کم به سه صورت آمده است: توتالیتر (Totaliter)؛ توتالیتاریسم (Totalitarisme) و توتالیتاریانیسمTotalitarianisme1)

اصطلاح توتالیتر از ریشه لاتینی «Totus» به مفهوم «همه» مشتق شده است و در لغت به معنای «جامع، فراگیر، کل گرا، همه گیر، یکه تاز» است.

در اصطلاح علوم سیاسی به رژیمها و حکومتهایی گفته می شود که خواهان فراگیر شدن نقش حکومت در همه جنبه های زندگی جامعه هستند. همچنین توتالیتر، ایدئولوژی یا جنبشی است که طرفدار گسترش این نوع سیطره باشد. در برخی از نوشته ها، توتالیتاریسم صفت نگرش و گرایش قرار گرفته و توتالیتر صفت حکومت و رژیمهاي تماميت خواه است . حال بايد پرسيد اين رژيم به معناي واقعي كلمه تماميت خواه هست يا نه؟ رهبري و ولايت فَقِيه اول از ابتداء فرا قانوني عمل ميكرد و ولايت فقيه دوم درست پاي در  جاي پاي او گذاشت ولايت فقيه به فقيه مطلقه تبديل شد "گل بود و به سبزه آراسته شد و براحتي هر فرماني كه به حفظ نظام ولايي كمك كرده و ميكند صادر مي كند.حفظ نظام از اوجب واجبات است ،گفته خميني ولايت فقيه اول بوده است ، معني اين حرف از توتاليتريسم عبور كرده و به فاشيست رسيده است،  يعني براي حفظ نظام هر كاري و جنايتي و تجاوزي ، دروغي ، رشوه اي ، باج دهي  سياسي و خيانت و جنايت و... لازم است تا قدرت سركوب همچنان باقي و رژيم حفظ شود و ولايت فقيه مطلقه بماند!براي اينكه روشنتر شود به گوشه اي ديگر از صحبتهاي خميني برمي خورديم آنجا كه گفته بود : "اگر بطور انقلابي عمل كرده بوديم ، قلم تمام مطبوعات را شكسته و تمام مطبوعات و تمام مجلات فاسد را تعطيل كرده بوديم و رؤساي آنها را به محاكمه كشيده بوديم و حزب هاي فاسد را ممنوع اعلام كرده و روساي آنها را به سزاي خودشان رسانده بوديم و چوبه هاي دار را در ميدانهاي بزرگ برپا كرده بوديم و مفسدين و فاسدين را درو ( اعدام )كرده بوديم ( كه اعدام هاي بسياري در همين رابطه در ايران  شد)اين زحمت ها پيش نمي آمد!( فيلم اين صحبت ها موجود است ) خامنه اي كه با كمك رفسنجاني ،دوستش را جانشين خميني كرده بود ، درست جا پاي او گذاشت . او با اينكه خودش را قبول نداشت  گفته بود "اولا درجامعه اسلامي بايد خون گريست حتا احتمالِ مثل بنده در او ( من ) مطرح بشه (من را رهبر كنند) مسئله اشكال فني دارد"،( اين گفته هادر فيلم جديد مطرح شد ) با اينكه اشكال فني در هبري ولايت فَقِيه بود  با دروغهاي يار غارش براي رهبري انتخاب  ميشود البته اينبار با عدم رهبري كاريسماتيك ، يك رژيم توتاليتريسم   در ايران تكميل ميشود.تا  در تمام امورات مردم دخالت كند و كار را به جايي رساندن كه در  مسائل زناشويي تا بچه دار شدن و حجاب و نماز و نيازو تبديل دانشگاه به نمازخانه و نماز جمعه  و قبرستان !! اين مورد از روزهاي اول حاكميت سياه رژيم توتاليتر در  دانشگاه تهران شكل گرفت و دخالت ولايت فقيه ، در رشته هاي دانشگاهي  مواردي ديگر از اوجب واجبات شد، از دخالتهاي ولايت فقيه  در رشته هاي دانشگاهي تا آتش به اختيار كردن سركوبگران بسيجي از شنود گذاشتن در اتاق هاي خواب  خودي و غير خودي ( نمايندگان و وزراء) تا دستور  سركوبهاي گسترده مردم در إقصاء نقاط كشور ، از كودتاي خميني  برعليه بني صدر رئيس جمهور قانوني و تا كودتاي خامنه اي بر عليه ملت ايران و تعيين كردن رئيس جمهوري به اختيار او تا سركوب و كشتار و زنداني كردن جوانان در جاي جاي كشور و در روز روشن در مقابل جهانيان به هشتاد ميليون ايراني  دروغ گفتن و در مقابل مردم ايستادن براي حفظ قدرت مطلقه ، چه نامي جز " رهبر رژيم توتاليتر" مي توان بر آن نهاد؟ رهبري ولايت فَقِيه اول كه اقتصاد را مال خر ميدانست دومي ولايت فقيه مطلقه با اينكه چيزي از اقتصاد نمي داند در مسائل اقتصادي بيحد و حصر دخالت مي كند و اقتصاد كشور را به ويرانه اي تبديل كرده است و اقتصاد ورشكسته اي را بجاي اقتصاد مقاومتي به خورد جامعه ما ميدهد. بايد گفت ؛ رژيم ولايي در ايران  پا را فراتر از يك رژيم توتاليتري گذاشته است ، دست درازي به أموال  و منابع طبيعي مردم ايران و سهم خواهي از نفت ( روزانه از فروش هر بشكه نفت يك دلار تعلق به خامنه اي دارد) از خصوصيات بارز اقتصاد مقاومتي ولايت فَقِيه (مطلقه) است .با مراجعه به ويژگيها و خصلت  يك رژيم توتاليتر متوجه ميشويم كه رژيم كنوني در ايران  چقدر مطابقت با اينگونه نظامه ها دارد گوئيا كه اين ويژه گي براي امروز ايران نوشته شده است.نمونه‌هایی چون نازیسم، فاشیسم، مائوئیسم، لنینیسم و... در حقیقت زیرگونه‌های این گونه‌های حکومتی می‌باشند. استالین واژه تمامیت‌خواه را برای توصیف حکومتش به کار برد. حکومت استالین در شوروی چنين بود كشورهاي ديگري راهم مي توان نام برد مانند ، جمهوري اسلامي  ایران،  هیتلر در آلمان، پولپوت در کامبوج، موسولینی در ایتالیا از مهم‌ترین نمونه‌های حکومت‌های تمامیت‌خواه هستند.با مقايسه ويژگي ها نظامهاي توتاليتر در زير مي توان مقايسه كرد كه آيا اين رژيم ولايت فقيه مطلقه فراتر از توتاليتر رفته است يا نه؟ !

از ویژگیهای رژیم و یا اندیشه توتالیتری چنین مي توان نوشت:

١- نظارت و کنترل دولت بر همه بنیادهای اقتصادی، اجتماعی و حتی کنترل اخلاق خصوصی؛[١]

٢-انحصار قدرت سیاسی در دست یک حزب و حذف همه اشکال نظارتهای مردمی؛ خميني مي گفت حزب فقط حزب الله !

٣- تلاش برای شکل دادن به جامعه بر اساس ایدئولوژی حزبی ( خميني ميگفت حزب الله تنها حزب است ) و به کارگیری همه ابزارها برای تحقق این امر؛ مثلاً ایدئولوژی نازیسم که مصداق توتالیتر بود در راستای برتری نژاد و ناسیونالیسم تا سر حد نابودی تلاش کرد و نیز اندیشه فاشیسم برای احیای تمدن و افتخارات گذشته تلاش می کرد و امروز ايدئولوژي اسلامي هيچ اقليتي را بر نمي تابد.

٤-هسته مرکزی توتالیتاریسم، وجود رهبری است( ولايت  مطلقه فقيه) که هدفش سرکوبی هر گونه نهادی است که در برابر او قد برافرازد. از این رو هیچ گاه خود را به نهاد قانون وابسته نمی داند؛ یعنی اساس نظام توتالیتر بی قانونی است و مبناي كارش ، تصميم هاي فراقانوني است .

٤٠ سال است كه ايران تحت رهبري رژيم ولايت مطلقه فَقِيه است و كشور ، تحت فرمان يك نَفَر كه هم رهبر است هم فرمانده كل قواست و هم غير مستقيم رئيس دولت است كه كابينه دولت را تعيين مي كند،اداره ميشود. در طول اين سالها مردم اجازه برگزاري جشنهاي ملي خود را ندارند ،در خيابان و پاركهاي تفريحي و حتا در كوهستان ، دختران و پسران ، يا خواهران و برادران در خيابانها مرتب مورد سوال قرار ميگيرند، حجاب معضل اصلي رژيم توتاليتر شده است .جوانان به هنگام جشن تولد(زادروز) حتا در خانه هاي شخصي خود مورد حمله قرارمي گيرند كه در مواردي ،جوانان توسط پاسداران ،در آپارتمان خود دستگير شده و يا آنها از ترس خود را به پايين پرتاب كرده اند! در كوچه و خيابان بخاطر روسري و يا موي بلند و رنگ و نوع لباس ، مرتب مورد سوْال هاي مأمورانِ "امر به معروف و نهي از منكر" قرار ميگيرند و گاهاً جريمه هاي سنگين هم بايد پرداخت كنند . رژيم توتاليتر براي آرايش دختران و پسران  ليست جريمه تعيين كرده است  ، جوانان بيشتر اوقات از حمله گله پاسداران و أسيد پاشان أهل بيت رهبري در امان نيستند. بايد أضافه كنم در سالهاي اول، همين مزدوران اهل بيت به مطب پزشكان وارد ميشدند و به زنان دكتر كه حجاب نداشتند حمله مي كردند و حتا مؤهاي خانم دكترها و كراواتِ آقايان ِدكترها  را قيچي مي كردند و عده اي باز مي گفتند اين كه توتاليتر نيست ! ذوب شدگان در ولايت طبق فرمان رهبري از برخوردها اجتماعي فضا را براي اعمال  و برخوردهاي سياسي  خود مناسب ميديدندو ان عبور  از مرحله اجتماعي  به مرحله سياسي بود . بگذار خيالتان را راحت كنم ؛ ولايت فقيه زماني كه راه حلي فقهي  براي معضل سياسي كشور نمي يابد به  استخاره متوسل مي شود در سال ١٣٥٨ در جريان نا آرامي هاي كردستان خميني با استخاره كردستان را بمباران كرد تا نظام ولایي بماند و" هلال شيعه" را گسترش دهد، در سال ١٣٦٠ دهها هزار نفر از بهترين جوانان را  در دادگاههاي چند دقيقه اي به جوجه هاي مرگ سپرد و تمامي گروه هاي سياسي را سركوب كرد. از آن تاريخ به بعد نظام توتاليتر همه چيز را بر وفق مراد خود مي بنيد و به ترورهاي داخلي و خارجي خود روي آورد در خارج افرادي مانند دكتر بختيار ( پاريس ) و دكتر كاظم رجوي ( سوئيس )و حسين نقدي ( ايتاليا)  فريدون فرخزاد ( آلمان ) صدها تن ديگر ترور ميشوند و در داخل ترور و قتلهاي زنجيره اي بسيار صورت ميگيرد و  ماجراجوييهاي نظام توتاليتر تمامي نداشته و ندارد. در داخل هم دولت در دولت ادامه پيدا مي كند و رهبري ولاي به هيچكس پاسخگو نيست ، هيچ كس جلو دار اين افسارگسيختگی  رژيم توتاليتر نيست ، تمامي منابع در جال از بين رفتن است ، پنج درصد جمعيت كه وابستگی به رژيم ولايي ايران دارند خاك كشور و خون ملت و آب  دريا و أب رودخانه ها را مكيده اند [٣]( به گفته خود ي هاي رژيم ) جنگهاي ايران را لقمه لقمه مي كنند آرام آرام كشور را به ويرانه اي تبديل مي كنند  و هيچ دادگاهي تشكيل نمي شود و فاجعه آميز تَر اينكه خارجيان هم با چنين نظامي تا آخر با آنها همكاري مي كنند و قاتلين مقتولين را تحويل رژيم توتاليتر ميدهند! در مورد رژيم توتاليتر مي توان از ابعاد ديگر  هم بسيار نوشت. به دو نمونه ديگر اشاره مي كنم و بحثم را مي پايان ميدهم.  

هوشيار باشيم :

اخيرا شنيده ام  كه رژيم توتاليتر ميخواهد،تلگرام خانگي راه بياندازد تا بيشتر مردم را زير نظر داشته باشد ولي مردم ايران اكثرا ميدانند كه زير ساخت هاي نظام توتاليتر فقط  براي كنترل است و نه براي امكانات دادن اينترنتي به ملت است! مشكل اصلي مردم ، امنيت است كه چنين سيستمي نمي تواند امنيت مردم را تأمين كند ، تمامي تلاش هاي رژيمهاي توتاليتر براي كنترل مردم و حفظ نظام ضد مردمي است.رژيم هاي توتاليتر نميتوانند مردم را آزاد بگذارند.مردم بايد از هيچكدام از رسانه هاي اينترنتي چنين رژيمهايي استفاده نكنند، در صورت استفاده از اين رسانه ها كشورهايي هم كه با رژيم كار مي كنند مي توانند از مسائل  خصوصي افراد با خبر شوند.مردم  ما كه با پليس سايبري نظام آشنايي كامل دارند ، اعتمادي به چنين رژيمي ندارند وقتي كه از طرق مختلف مي خواهند وارد حريم خصوصي افراد شوند. بايد هوشيار بود گول دروغهاي نظام ولاي را نخورد، بقول معروف نبايد آتو را بدست آنها داد.

با نمونه ديگري به عمق تفكرات يك رژيم توتاليتر پي ميبريم ، رژيمي كه هميشه با برگزاري كنسرت مسئله داشته است ، آنزمان كه خانمي در گروه  " كر"شركت داشته رگ گردن مراجع باد كرده و فتوي صادر مي كنند تا كنسرتی برگزار نشود فاجعه آميز تر اينكه ، قبلا براي هر كنسرتي كه نوازنده زن  در آن شركت ميداشت ، چند نفر حراستي  را پشت پرده ي سن  نمايش قرار ميدادن كه  اتفاقي نيفتد! بعداً ديدن بهتر آن است كه خانم ها اصلا روي سن نروند بهتر است ! در همين رابطه ، مراجع تقليد و ائمه جمعه  فتوي داده اند كه تك خواني زنها اشكال شرعي دارد ممكن است مطابق قانون اساسي نباشد! جل الخالق! اخيرا هم به برگزار كننده هاي  كنسرت گفته اند  كنسرت ها بايد ساعت دو بعدازظهر برگزار شود و زن براى زن بخواند[٢] يكي از رهبران كنسرت هم گفته است ( علي رهبر) اگر زنان در كنسرت نباشند ما هم كنسرت را برگزار نمي كنيم . ملاحظه مي كنيد  اين يكي پايان خط يك رژيم تماميت خواه و توتاليتر است كه مي خواهد همه چيز را در دست كنترل داشته باشد.در هنر و سينما در اقتصاد و سياست و حتا در امورات و  خصوصي ترين مسائل مردم دخالت ميكند. در پايان بايد پرسيد؛آيا چنين نظامهايي در قرن بيست ويكم مي توانند اتوريته قرن نوزدهم را داشته باشند؟آيا مردم دراين قرن تكنولوژي ، تحمل چنين نظامهايي را دارند يابرعليه توتاليتاريسم سر به شورش مي گذارند؟ آينده درخشاني در انتظار است با اتحاد و همبستگي مي توان  رژيم توتاليتر را از صحنه روزگار حذف كرد همانطوري كه فاشيست و نازيسم و ساير ديكتاتور ها سرنگون شدن، ما هم مي توانيم حكومتي  دموكراتيك و آزاد بدست آوريم و ايراني آزاد  بسازيم  . 

___________________________________________________________________________________________

[١]فرهنگ آشوري

[٢] مصاحبه خانم سپيده جندقي از خواننده گان موسيقي سنتي ، كه مي گفت با اين وضع امكان تماشاچي آوردن نيست و اكثرا سالنها خالي مي ماندو مجبوريم كلا كنسرت را برگزار نكنيم! 

[٣] هاشمي طباء در سحام نيوز

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب عباس رحمتی در سایت پژواک ایران 

*ويروس كرونا و رنسانس  [2020 Mar] 
*بيت خامنه اي وتيم امنيتي ،براي مهار خبرها ونه ويروس كرونا!  [2020 Feb] 
*لائيسيته !  [2020 Feb] 
* مُرده گردونی ولايت فَقِيه !  [2020 Feb] 
*ابوبكر البغدادي و علي الخامنه اي هردو تروريست؟!  [2019 Dec] 
*چهل سال رابطه مخفي آمريكا با ملايان تهران!  [2019 Dec] 
*گراني بنزين وعبور از فاشيست مذهبي !  [2019 Nov] 
*‏ بيست و ششمين فستيوال تئاتر ايرانيان تبعيدي ،شهر كلن آلمان!‏  [2019 Nov] 
*‏«روح الله زم »، اپوزيسيون يا مهره ي سوخته؟!‏  [2019 Oct] 
*بانوان ايران استاديوم هاي كاملن آزاد ميخواهند!‏  [2019 Oct] 
*چپاول ثروت و عطش خونریزی را حمایت نکنید! سیری کوتاه در نشست سازمان ملل [2019 Sep] 
*پشت پرده سياست ولايت فقيه، مذاكره با آمريكا !  [2019 Sep] 
*سپاه پاسداران با چهل سال تروردرصدر فهرست سازمانهای تروريستي خارجی آمریکا ! [2019 Apr] 
*چهل سال جنايت و ترور سركوب و عقبگرد كامل (شماره يك)‏  [2019 Feb] 
* سال ۲۰۱۸ سال هشدار و پر حادثه به پایان رسید! [2019 Jan] 
* فرار سرمايه از ايران افزايش مي يابد!‏  [2018 Dec] 
*یک ربع قرن فستيوال تئاتر تبعيدي در كلن!  [2018 Nov] 
*ترور به بهانه هموار کردن جاده بهشت براي تروریست ها!  [2018 Nov] 
*خيانت روحاني ( فريدون) به مردم ایران از زبان یک آشنا! [2018 Oct] 
*احضار روحانی به مجلس و رویای دیر باز خامنه ای!‏  [2018 Sep] 
*غول ديماه بر مي خيزد!  [2018 Aug] 
* ١٣٦ مين سالگشت زاد و بود دكتر محمد مصدق در شهر كلن چگونه برگزار شد؟  [2018 Jul] 
*خامنه اي و رؤياهاي آشفته بمب اتم!‏  [2018 Jun] 
*سود و زيانهاي خروج آمريكا از برجام  [2018 May] 
*رضا شاه جزئي از تاريخ ايران است!  [2018 Apr] 
*ارمنستاني ها فقط با اراده بود که ديكتاتور را سرنگون كردند!  [2018 Apr] 
*احمدي نژاد بدنبال اپوزيسيون سازي است ؟  [2018 Feb] 
*فاز تغيير ! [2018 Feb] 
*جمهوري اسلامي ؟ نه ، رژيم توتاليتر!  [2018 Feb] 
*جنبش ملي ،پايه هاي نظام ولايي را فرو خواهد ريخت!‏  [2018 Jan] 
*احمدی نژادی ها؛ واکنش تهدید آمیز خامنه ای  [2018 Jan] 
*شعله جنگ منطقه خليج فارس زبانه مي كشد [2017 Dec] 
*بيست و چهارمين سال فستيوال تئاتر در تبعيد كلن بياد مجيد فلاح زاده  [2017 Dec] 
*جنگ أفروزي هاي دوباره جمهوري اسلامي ، تمام منطقه را درگير خواهد كرد!‏  [2017 Nov] 
*رفراندوم اقليم كردستان و دخالت ملاها و افزايش بحران در عراق!  [2017 Nov] 
*فوتبال ايران و سوريه، نقش زنان و مردان ايران !‏  [2017 Oct] 
*فردوسي را بايد جدي گرفت و خوب شناخت !‏  [2017 Oct] 
*انتخابات آلمان ، شكست سنگين دو حزب برتر و رشد پوپوليست ها !‏ [2017 Sep] 
*‎ ‎دو رهبر در يك موضع و حمله به ملاها درسازمان ملل  [2017 Sep] 
*همكاري كاشاني و بهبهاني با انگليسيها در كودتاي ٢٨ مرداد عليه دكتر مصدق  [2017 Sep] 
*معامله بزرگ بر سر كابينه آينده و نقش ولايت فَقِيه ! ‏  [2017 Aug] 
*دولت امام زمان معجزه هزاره سوم ( قسمت ششم)‏  [2017 Aug] 
*«ماجراي نيمروز» نيمه پنهان ماجرا بود!‏  [2017 Jul] 
*جنبش دانشجویی و ادامه مبارزه  [2017 Jul] 
*اتحاد اپوزيسيون با مردم رمز پيروزي است!‏  [2017 Jul] 
*دولت امام زمان ،معجزه هزاره سوم ( قسمت پنجم )‏  [2017 May] 
*چهار سال با دولت تدبير و اميد و ركوردهاي تازه !‏ [2017 Apr] 
*اسكار سياسي! ‏  [2017 Mar] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ( قسمت چهارم )  [2017 Feb] 
*«اوباما» با اُونا، ماند و به تاریخ پیوست! [2017 Jan] 
*گورخوابان ارمغان ديگر جمهوري اسلامي‎!‎  [2017 Jan] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم ! ( قسمت سوم)  [2016 Dec] 
*بيست و سومين فستيوال تئاتر در تبعيد شهر كلن با موفقيت برگزار شد  [2016 Nov] 
*پيروز انتخابات‎ ‎‏ آمریکا كيست ؟ ‏  [2016 Nov] 
*دولت امام زمان ، معجزه هزاره سوم( قسمت دوم)‏  [2016 Oct] 
*دولت امام زمان و معجزه هزاره سوم !( بخش اول)‏ [2016 Oct] 
*فوتبال و حزب اله ، ياحسين ، گل تاسوعائي!‏  [2016 Oct] 
*مردم چون كوه مي مانند تا علم الهدي برود [2016 Sep] 
*جنگنده های روسی در پايگاه شاهرخي (نوژه) همدان ، خيانتي كه كتمان نتوان کرد؟ [2016 Aug] 
*كودتاي نافرجام تركيه و روياهاي اردوغان  [2016 Jul] 
*زلزله خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا و پس لرزه هايش [2016 Jul] 
*قضاوت كنيد!  [2016 Jun] 
*نقش مستشاران و مدافعان حرم، حضور محرز جمهوري اسلامي در جنگ سوريه!  [2016 Jun] 
*أهداف خامنه اي با رياست جنتي در مجلس خبرگان [2016 May] 
*ترس خامنه اي از فرا گيري زبان انگليسي چيست ؟  [2016 May] 
*فرار مالياتي و پولشويي هاي گسترده جهاني درپاناما، بهشت مالياتي! [2016 Apr] 
*انتخابات دهم و حیله های جدید نظام ولايي  [2016 Mar] 
*ميزان رأي يك نَفَر است! [2016 Feb] 
*ريشه ها را بايد شناخت ! [2016 Feb] 
*سفر روحاني به فرانسه و معامله پشت پرده بر سر مجاهدین  [2016 Jan] 
*بيست و دومين فستيوال تئاتر درتبعيد «كلن» با شعار «ما پارازيت نيستم » [2015 Dec] 
*جنايات اخير رژيم فاشيستي مذهبي ايران يك عمل تروريستي و محكوم است  [2015 Nov] 
*خودرو ملي يا اسلامي ،ايدئولوژيك ( مكتبي ) ؟ [2015 Oct] 
*داستان دعواها و بر هم زدن رابطه ایران با آمريكا و توافقنامه هسته اي وین ! [2015 Sep] 
*چه سیاستی پشت هجوم گسترده پناهندگان به اروپا نهفته است؟ [2015 Sep] 
*چرا پزشكان به مناطق دور افتاده نمي روند؟( بخاطر روز پزشک ) [2015 Aug] 
*گروه اسلامي داعش بهانه اى براى حضور هميشه آمريكا در خاورميانه! [2015 Aug] 
*توافق هسته اي وين ، فرصتي براي خواسته هاي مردم ايران!  [2015 Jul] 
*مذاكرات هسته اى و هسته اصلی ترور در خاورمیانه  [2015 Jul] 
*تنها راه نجات ايران بازگشت به اصالت خويشتن خويش! [2015 Jun] 
*رعايت حفظ فاصله با بمب اتم ، راه حل پشت درهاي بسته است!  [2015 May] 
*تفاهم يا توافق لوزان شكستِ دلواپسان و جام زهر ديگر [2015 Apr] 
* تاكسي جعفر پناهى به برلين آمد ،شوخى نيست !  [2015 Feb] 
*خاكسپارى بيژن دادگرى و بعضى دوستان ! [2015 Feb] 
*راز اشغال سفارت آمریکا درتهران ! [2014 Dec] 
*بزرگداشت فريدون تنكابنى، در شهر كلن كارى پسنديده !  [2014 Dec] 
*بيست و يكمين سال فستيوال تئاتر كلن به همراه يار دبستانى !  [2014 Nov] 
*از هيچِ خمينی تا پيچ بی احساسی مطلق! [2014 Nov] 
*ترور خاموش و پيچيده سرهنگ عزيز خزاعى ! [2014 Oct] 
*ایران و بردگی مدرن ؟! [2014 Oct] 
*چه درسهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت؟ ( قسمت دهم ، پايانى ) [2014 Sep] 
*چه درسهایی میتوان ازبهمن پنجاه و هفت گرفت ؟(بخش نهم) [2014 Aug] 
*آلمان معادلات فيفا را بهم ريخت !  [2014 Jul] 
*آلمان چگونه مجددا ،جام را به خانه آورد؟ [2014 Jul] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت (بخش ٨) [2014 Jul] 
*چه در سهايى ميتوان از انقلاب ٥٧ گرفت ؟ ( بخش هفتم) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از انقلاب ٥٧ گرفت ( بخش ششم ) [2014 May] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن پنجاه وهفت گرفت ؟ ( بخش پنجم) [2014 Apr] 
*چه درسهايى مي توان از بهمن ٥٧ گرفت ؟ (بخش چهارم ) [2014 Apr] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت ( بخش سوم ) [2014 Mar] 
*چه درسهايى ميتوان از بهمن ٥٧ گرفت؟( بخش دوم)  [2014 Feb] 
*چه درسهايي می توان از انقلاب بهمن ٥٧ گرفت !(بخش نخست ) [2014 Feb] 
*پزشك ، نقدى بر فيلم مديكووس [2014 Jan] 
* نلسون ماندلا سنبل مبارزه با آپارتايد ( تبعيض نژادى ) و درسهايى كه بايد از او گرفت! [2013 Dec] 
*بيستمين فستيوال تئاتر ايرانيان در تبعيد خجسته باد [2013 Nov] 
*تروريست كيست ،تروریست دولتی کدام است ؟ [2013 Nov] 
*حل مسئله اتمى ايران با سوريه گره خورده است ! [2013 Oct] 
*اوباما يك گام به پيش ، روحانى دو گام به پس !  [2013 Oct] 
*روحاني و باب مذاكره با آمريكا در سازمان ملل ! [2013 Sep] 
*حزب مرکل در آلمان اکثریت آراء را کسب کرد، ولى ائتلاف با كدام حزب ؟  [2013 Sep] 
*سوريه خط مقدم و خاكريز اول جمهورى اسلامى! [2013 Sep] 
*جنايت ضد انسانى در اشرف و يا ليبرتى محكوم است  [2013 Sep] 
*رای اعتماد وزارت اطلاعات یا مجلس؟! [2013 Aug] 
*اتحاد ، مبارزه ، تنها راه مقابله با رژيم فاشيستى مذهبى است ؟ [2013 Aug] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر؟!(قسمت سوم) [2013 Jul] 
*حسن روحانى ، شايد فرصتى ديگر ؟!( قسمت دوم ) [2013 Jul] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ (قسمت چهارم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت سوم ) [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال ؟ ( قسمت دوم)- مضحكه انتخابات ١٣٩٢ [2013 Jun] 
*انتخابات يا ابتذال؟ قسمت اول [2013 Jun] 
*انگليس پشت پرده انتخابات ايران  [2013 May] 
*" مادورو " و " چاوز " دو روى يك سكه اند ! [2013 Apr] 
*جريان فتنه چيست ، فتنه گر كيست ؟ [2013 Apr] 
*اپوزیسیون سازی ! [2013 Feb] 
*تابلوی فساد جمهوری اسلامی! [2012 Dec] 
*کاریکلماتور سی یاسی! [2012 Nov] 
*انتساب احمدی ‌نژاد کلاه گشاد بر سر خامنه ای! [2012 Sep] 
*پارازیت قربانی مماشات ! [2012 Jun] 
*آیا سوسیالیست های فرانسه با انتخاب اولاند مسیرکشور را عوض خواهند کرد؟ [2012 May] 
*انتخابات مجلس نهم فریب دیگری برای جهانیان ! [2012 Mar] 
*فیسبوک وشبکه های اجتماعی مجازی ! [2012 Feb] 
*تحلیلی بر گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی [2011 Nov] 
*چراغ سبز هیلاری کلینتون به رژیم فاشیستی ایران رشته ها را پنبه خواهد کرد!  [2011 Nov] 
*قذافی رفت ، آینده لیبی به کجا می رود ؟ [2011 Oct] 
*استبداد و پیامد های آن درجامعه ! [2011 Aug] 
*هدی صابر و بابی ساندز دو فدایی آزادیخواه ! [2011 Jun] 
*ولایت فقیه بدتر از فرعونیت !  [2011 Jun] 
*حمله به اشرف ، چرا ؟ [2011 Apr] 
*تفاوت های دو قیام در دو نظام دیکتاتوری ایران و مصر ! [2011 Mar] 
*مصر به کدام حکومت تن در خواهد داد [2011 Feb] 
*بی بی سی ، بی بی باجی رژیم برای تست دستگیری موسوی و کروبی ! [2011 Jan] 
*اعدام ها در روند جنبش مردم ایران چه تاثیری می گذارد؟  [2011 Jan] 
*آیا جزایر سه گانه بهانه ای برای حمله نظامی به ایران خواهد شد ؟ [2010 Dec] 
*مرضیه گل سر سبد هنرمندان [2010 Nov] 
*دیه گو و محمود را باهم به چه کار آیند ؟ [2010 Jul] 
*میزبانی جام جهانی فوتبال برای آفریقا جنوبی براحتی بدست نیامد ! [2010 Jul] 
*سی سال مبارزه و یکسال فعالیت بی امان مردم بر علیه ولایت فقیه در ایران [2010 Jun] 
*ترور نرم در زندانهای رژیم  [2010 May] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود ! [2010 May] 
*پشت صحنه ارتجاع ولایت فقیه !  [2010 May] 
*خامنه ای قاتلی که باطل است !  [2010 Apr] 
*آواتار ( Avatar) جنبش سبزی که سرخ می شود !  [2010 Mar] 
*پیروز میدان مردم متحدند !  [2010 Feb] 
*مبارزه و سازماندهی ( شماره 2 ) [2010 Jan] 
*مبارزه و سازماندهی تنها راه حل در مقابل رژیم (شماره 1)  [2010 Jan] 
*" نه "  [2009 Dec] 
*جنبش سبز وارد مرحله دیگری شد !  [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟ (شماره ۳) [2009 Nov] 
*جنبش سبز به کجا میرود ؟( شماره 2)  [2009 Oct] 
*جنبش سبز به کجا می رود ؟! (شماره1)  [2009 Oct] 
*رد پای رژیم و حمایت علنی از حماس در غزه ! [2009 Jan]