عبدالله رمضان زاده: چه کسی دستور پرداخت حدود بیست هزار میلیارد تومان از بیت المال بابت جبران تخلف موسسات مالی را داده است

 

 

 

منبع:پژواک ایران