بازپس‌گیری حدود ۲۰۰ ملک شهرداری که از سوی قالیباف در اختیار اشخاص حقیقی، حقوقی و نهادهای قرار داده شده بود

 

منبع:پژواک ایران