مهرناز حقیقی، کنشگر مدنی به حبس محکوم شد کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی- مهرناز حقیقی، کنشگر مدنی و پزشک ساکن بندرعباس که در اسفندماه سال ۹۵ از سوی ماموران اداره اطلاعات این شهر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» بازداشت و در خردادماه ۹۶ با تامین وثیقه آزاد شده بود، طی حکمی از سوی دادگاه انقلاب بندرعباس به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

مهرناز حقیقی کنشگر مدنی و پزشک ساکن بندر عباس، طی حکمی از سوی دادگاه انقلاب این شهر به اتهام «تبلیغ علیه نظام» به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شد.

منبع:پژواک ایران