محکومیت ذبیح الله رئوفی شهروند بهایی به یک سال زندان و تبعیدیک منبع مطلع به کمپین حقوق بشر در ایران گفت دادگاه تجدیدنظر استان کردستان با تایید رای دادگاه بدوی، ذبیح الله رئوفی، شهروند بهایی ۶۹ ساله ساکن سنندج را به یک سال زندان تعزیری و یک سال تبعید به شهرستان میناب محکوم کرد.

ذبیح الله رئوفی اواسط شهریور ۹۴، از سوی وزارت اطلاعات در سنندج، به اتهام تبلیغ علیه نظام و اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ بهاییت بازداشت و پس از یک هفته بازجویی بدون حضور وکیل، با سپردن وثیقه تا زمان دادگاه، آزاد شد. منبع نزدیک به آقای رئوفی به کمپین گفت دادگاه در مرحله بدوی و تجدیدنظر به دفاعیات وکلا توجهی نشان نداده است.

این منبع به کمپین گفت مستند حکم صادر شده از سوی دادگاه، گزارش ضابطان قضایی (بازجوهای وزارت اطلاعات) و اعترافاتی است که نزدیکان ذبیح الله رئوفی در اداره اطلاعات سنندج، در سلول انفرادی و بدون حضور وکیل انجام داده‌اند.

منبع:پژواک ایران