پنج شهروند بهایی اهل شیراز در شعبه یک دادگاه انقلاب این شهر به یک سال حبس و یک سال تبعید محکوم شدند. جلسه دادگاه غیابی و بدون اطلاع متهمان و وکیل آنها برگزار شده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، فرهاد سرافراز، شهرام منصور، وحید دانا، سعید عابدی و ادیب حق‌پژوه، پنج بهایی‌ای هستند که غیابی و بدون اطلاع وکیلانشان به یک سال حبس تعزیری و یک سال تبعید محکوم شده‌اند.

اتهام این افراد «فعالیت تبلیغی علیه نظام» عنوان شده است و بر اساس احکام صادر شده، علاوه بر یک سال حبس، فرهاد سرافراز به یک سال تبعید به جهرم، شهرام منصور به یک سال تبعید به اقلید، وحید دانا به یک سال تبعید به ارسنجان، سعید عابدی به یک سال تبعید به داراب و ادیب حق‌پژوه به یک سال تبعید به لارستان محکوم شده‌اند. این افراد دهم و چهاردهم مرداد ماه ۹۳ توسط نیروهای امنیتی در شیراز بازداشت شده بودند. قانون اساسی جمهوری اسلامی آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد و بهاییان در ایران از حق آزادی عقیده و باور برخوردار نیستند.

این محرومیت سیستماتیک در حالی است که بر اساس ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر فردی حق دارد از آزادی دین و آزادی تغییر دین و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. منابع غیررسمی در ایران می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار بهایی در این کشور ساکن هستند.