هشت درویش «مفقود شده» در سلول‌های انفرادی بسر می‌برندصالح‌الدین مرادی، درویش زندانی که به دلیل پیگیری وضعیت هشت درویش گنابادی «مفقود شده» در زندان تهران بزرگ، به همراه محمدرضا درویشی، یکی دیگر از درویشان زندانی، دست به اعتصاب غذا زده‌بود، می‌گوید که توانسته روز یک‌شنبه ۲۷ آبان‌ماه، ملاقات کوتاهی، با آن‌ها داشته‌باشد. وی پس از این ملاقات به اعتصاب غذای خود پایان داد.

این درویش گنابادی با هشت درویشی که پس از حمله‌ی گارد زندان فشافویه به درویشان متحصن در تیپ ۳ آن زندان به مکانی نامعلوم منتقل شده‌بودند، پس از ۸۲ روز بی‌خبری، دیدار کرد.

این دیدار در سلول‌های انفرادی زندان فشافویه انجام شده و صالح‌الدین مرادی پس از ملاقات با هشت درویش به اعتصاب غذای خود پایان داده است.

به گفته‌ی آقای مرادی این هشت درویش پس از حمله‌ی گارد زندان فشافویه به درویشان زندانی در روز هفتم شهریور، به سلول‌های انفرادی منتقل شده و در آنجا محبوس بوده‌اند.

از جزئیات این ملاقات و وضعیت جسمی هشت درویش گنابادی اطلاعی

منبع:پژواک ایران