تعداد کارگران بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد اهواز به 31 نفر رسید

 

بنا بر  گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، تعداد کارگران بازداشتی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در حال افزایش است و بر اساس آخرین خبر، تعداد کارگرانی که از شب گذشته تاکنون بازداشت شده اند به 31 نفر رسیده است.

اسامی این کارگران عبارتند از:

1- میثم علی قنواتی 2- عیسی مرعی 3- امین علوانی 4- مرتضی اکبریان 5- طارق خلفی 6- مسعود عفری 7- جعفر سبحانی 8-مصطفی عبیات 9-غریب حویزاوی 10- کریم سیاحی 11- حامد باصری ۱2- حافظ کنعانی ۱3- حامد جودکی 14- حسین داودی  15- کاظم حیدری 16-یاسر ابراهیمیان 17- مجید جنادله 18- کوروش اسماعیلی 19- علی عقبا 20- محسن بلوطی 21- محمد پور حسن 22- محسن بهبهانی 23- سید حبیب طباطبائی 24- جاسم رومزی 25- علی اتمامی 26- سید علی جواد پور 27- جواد غلامی 28 - عبدالرضا دستی29- سید احمد سید نور 30- فریبرز شیخ رباط 31- احسان یوسفی

اتحادیه آزاد کارگران ایران - ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۷

منبع:پژواک ایران