محکومیت یک‌ هموطن بهائی در دادگاه انقلاب به جرم آموزش نقاشیدادگاه تجدید نظر “شهریار سیروس” استاد نقاشی و هموطن بهائی بعد از دو سال در تاریخ ۴ دی در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر مستقر در دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد.

این شهروند بهائی پیشتر در شهریور سال ۹۵ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به یاست قاضی مقیسه بدلیل تدریسِ هنرِ نقاشی به کارآموزان به پنج سال زندان محکوم شده است که آموزش‌های هنریِ ایشان در دادگاه انقلاب به اقدام علیه امنیت ملی تعبیر شده است.

منبع:پژواک ایران