محمد خنیفر کارگر نیشکر هفت تپه

اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشته است ایمان خنیفر آزاد شده اما موج جدید احضار کارگران این مجتمع که از ظهر یکشنبه هفتم بهمن آغاز شده است همچنان ادامه دارد و بنا بر برخی خبرهای تایید نشده به جز محمد خنیفر، کارگران دیگری نیز بازداشت شده اند.

اسماعیل بخشی یکی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه که در جریان اعتصاب طولانی کارگران همراه سپیده قلیان دانشجو و فعال کارگری دستگیر شده و مورد شکنجه قرار گرفته بود، در پی انتشار فیلم به اصطلاح مستند از اعترافات اجباری او و سپیده قلیان مجددا دستگیر شد و خانواده‌اش نسبت به وضعیت سلامتی او اظهار نگرانی کرده‌اند.