پرویز صیاد: اگر انقلاب نمی‌شد ۴۸ فیلم صمد ساخته بودم

منبع:رادیو فردا