پارلمان اروپا از اتحادیه اروپا خواست مذاکرات با ترکیه را تعلیق کند

پارلمان اروپا خواستار تعلیق مذاکرات اتحادیه اروپا با ترکیه برای پیوستن این کشور به اتحادیه اروپا شد. از مجموع ۶۶۰ نماینده پارلمان اروپا ۳۷۰ نماینده به تعلیق این مذاکرات رأی مثبت دادند. نمایندگان پارلمان اروپا نقض حقوق بشر و سرکوب مخالفان در ترکیه از سوی دولت این کشور را دلایل این خواسته خود عنوان کرده‌اند. این تصمیم پس از ارائه گزارش کیتی پیری، نماینده هلندی در مورد وضعیت حقوق بشر و دستگیری گسترده مخالفان در ترکیه اتخاذ شد. 

این برای نخستین بار است که پارلمان اروپا خواستار تعلیق مذاکرات اتحادیه اروپا با یکی از نامزدهای عضویت در این اتحادیه شده است. از آنجایی که کمیسیون اروپا در تصمیم‌گیری‌های پارلمان اروپا مشارکت ندارد، مصوبه‌های پارلمان غیرالزام‌آور بوده و بیشتر جنبه نمادین دارند. 

سخنگوی حزب عدالت و توسعه، حزب حاکم در ترکیه نسبت به این مصوبه واکنش نشان داده و گفت: «این تصمیم از نظر ما بی‌ارزش، غیرمنصفانه و غیرمحترمانه است.» عمر چلیک با انتشار پیامی در توییتر نوشت تصویب چنین لایحه‌ای نشان‌دهنده "وجود راست‌های افراطی در سطح مدیریت اتحادیه اروپاست."

 

 

منبع:دویچه وله