نوروتان فرخنده و پیروز باد نوروز باستانی

نوروتان فرخنده و پیروز باد

نوروز باستانی، این یادگار بجا مانده از نیاکان را به هموطنان ایرانی و تمام مردمی که در سایر کشورها نوروز را جشن میگیرند شادباش میگوئیمراز بقای نوروز در پیام های زیبا و انسانی و شادی بخش نهفته در این جشن باستانی است.

همچنین راز دشمنی و تلاش های ناکام حکومت مرگ آفرین و شادی و زندگی ستیز جمهوری اسلامی برای براندازی و منسوخ کردن نوروز و سایر جشن های باستانی را میبایستی در پیامهای نمادین این جشن ها جستجو کردپیام هائی که نمادی از شور و شوق و شادی در زندگی، عشق و احترام انسان به طبیعت، خانه تکانی و پاکیزه سازی فکر و اندیشه از آلودگی ها و پلشتی های مادی و معنوی، ابراز عشق و علاقه نسبت به خانواده و فامیل و دوستان و همسایه و همشهری، رفع کدورت ها و کینه ها و غیره که خوش آیند حکومت مرگ آفرین و شادی ستیز که بنیادش بر دشمنی و نفرت پراکنی است همخوانی ندارد.

در نوروز۱۳۹۸ مانند نوروزهای گذشته، ما مدافعان حقوق بشر در ایران ضمن اعلام همدردی با خانواده هائی که حکومت جهل و جنایت در سال گذشته و یا سالهای گذشته، گل زندگی عزیزی از آنان را به جرم آزادی خواهی پرپرکرده است، توجه ویژه و دلجوئی و حمایت از خانواده هائی که عزیزی از آنان به جرم آزادی خواهی و عدالت جوئی در اسارت جمهوری اسلامی و در زندان بسر میبرند را به هموطنان ایرانی توصیه مینمائیم.

درطول ۴۰ سالی که از عمر ننگین این حکومت شادی ستیز میگذرد، زندانیان سیاسی و عقیدتی، این زنان و مردان شیردل و آزاده، درسخت ترین شرایط زندان و شکنجه گاه، نوروز را جشن گرفته اندرو در روی پاسداران حکومت مرگ آفرین همراه با هم سرود زندگی و شادی خوانده اند و فردای آزادی و برچیده شدن ظلم و بیداد را نوید داده اندبه زنان و مردان دریا دل زندانی این طلیعه داران و چاووشی های نوروز و زندگی نو افتخار کنیم و پشتیبانی مادی و معنوی را از خانواده های محترم و صبور آنان یک وظیفه ملی و انسانی بشماریم و از هر طریقی برای آزادی عزیزان از جان گذشته تلاش کنیم و صدای آزادی خواهی آنان در جهان شویم!

 

شبکه همبستگی برای حقوق بشر در ایران

نوروز ۱۳۹۸

 

منبع:پژواک ایران