خامنه ای مانع اصلی است + سند

یادداشت خامنه‌ای به احمدی نژاد بار دیگر توسط تیم احمدی‌نژاد منتشر شد. در این یادداشت خامنه‌ای مخالفت خود با حضور زنان در ورزشگاه را اعلام میکند و از احمدی‌نژاد میخواهد نظرش درباره آزاد کردن ورود زنان به ورزشگاه را تصحیح کند.

 

منبع:پژواک ایران