۴۰ تا ۷۰ درصد فاضلاب اهواز به رودخانه کارون می‌ریزد

استان‌وایر- فاضلاب عفونی شش بیمارستان در اهواز به صورت تصفیه نشده و خام وارد رودخانه‌ها و منابع آبی می‌شود و ۴۰ تا ۷۰ درصد فاضلاب اهواز هم وارد کارون می‌شود.

محمدجواد اشرفی، مدیرکل حفاظت محیط زیست خوزستان  در پنجاه و یکمین شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون این مطلب را بیان و از سیستم ناکارآمد تصفیه فاضلاب‌های بیمارستانی انتقاد کرده است.

اشرفی افزوده فاضلاب بیمارستان‌های زینب، گلستان، منفرد نیاکی، سینا و امام رضا به صورت تصفیه نشده به رودخانه‌ها تخلیه می‌شود.

وی با اشاره به وجود ۵۹ بیمارستان در خوزستان هم گفته «به طور کلی وضعیت مدیریت سیستم تصفیه فاضلاب ۱۳ بیمارستان نامناسب است.»

این مقام افزوده «هیچ توجیهی وجود ندارد که بیمارستان‌ها سیستم تصفیه فاضلاب نداشته باشند و فاضلاب آنها به صورت مستقیم در محیط زیست و منابع آبی تخلیه شود.»

اشرفی همچنین اعلام کرده «هم اکنون حجم قابل توجهی از فاضلاب اهواز معادل ۴۰ درصد، از پنج خروجی اصلی به صورت مستقیم و بدون تصفیه وارد رودخانه کارون می‌شود.»

براساس گزارش‌ها شرکت آب و فاضلاب خوزستان متعهد شده بود تا نیمه نخست سال ۹۸، پنج تصفیه خانه فاضلاب را به بهره برداری برساند، اما این طرح هنوز به اتمام نرسیده است.

مهدی حسینی‌زاده، رییس مرکز بهداشت خوزستان هم در این جلسه گفته «بیش از ۷۰ درصد فاضلاب اهواز وارد رودخانه کارون می‌شود.»

تشکیل شورای حفاظت کیفی رودخانه کارون به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۸۱ به تصویب هیات وزیرات رسید.

هدف از تشکیل این شورا، هماهنگی در جلوگیری از آلودگی رودخانه کارون و بهبود کیفیت آب این رودخانه اعلام شده تا آب شرب شهرهای آبادان و خرمشهر را با کیفیت مناسب تأمین کند.


منبع:ایران وایر