سعید عسگر قبل از حجاریان چه کسى را ترور کرده بود؟

6DF12C84-43A2-4616-8700-3451C5C004B4.jpeg

محسن رفیق دوست در گفت‌وگویی با وب سایت آرمان ملی مدعی شد سعید عسگر٬ ضارب سعید حجاریان٬ در یک ترور دیگر نیز دست داشته است.

او در این رابطه توضیح داد :در آن زمان من با آقای علی ربیعی تماس گرفتم و سعید عسگر را به‌عنوان ضارب معرفی کردم. علی ربیعی هم تعجب کرد که چرا این کار را کردم. به برادر سعید حجاریان (مسعود حجاریان) که با من همکار بود صراحتا گفتم من می‌دانم این کار سعید عسگر بوده است چون چند روز قبل از آن نیز ابوالقاسم شفیعی را ترور کرده بود.»

منبع:زیتون