صالحی: ظرف سه هفته‌آینده قسمت ثانویه راکتور اراک راه‌اندازی می‌شود

 

علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از راه اندازی قسمت ثانویه راکتور اراک "ظرف سه هفته‌ آینده" خبر داده است.

به گزارش ایرنا ، صالحی گفته: "ما ظرف حداکثر سه هفته آینده قسمت ثانویه راکتور آب سنگین اراک را راه اندازی خواهیم کرد."

او همچنین گفته:" دوستان توانستند در ۴ سال گذشته قسمت ثانویه را به جایی برساند که ما ظرف دو سه هفته آینده بتوانیم آن را راه اندازی کنیم و مهمتر از آن ماشین جایگذاری و جابجایی سوخت را هم که ناقص بود و یک بعد آن کامل نبود آن هم کامل شده و ظرف دو سه هفته آینده نصب می‌شود."

منبع:ایرنا