دخالت جمهوری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و رشد احساسات ضد ایرانی در میان اعراب
بهروز ستوده

در راستای پیاده کردن افکارمالیخولیائی خمینی مبنی بر صدور انقلاب اسلامی و شیعه گستری دردنیا و خاورمیانه که سیاست خارجی جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال گذشته برآن پایه استوارگردیده است، و همچنین سیاست‌های مخرب قدرتهای جهانی که جز به گسترش حوزه نفوذ سیاسی و اقتصادی خود و کسب سود و منافع بیشتردر کشوردیگر به چیزی نمی‌اندیشند، این منطقه ازجهان امروزه به صحنه جنگها و زد وخوردهای خونینی تبدیل شده است که قربانیان اصلی این منازعات مردم بی پناه خاورمیانه هستند واین منازعات حاصلی جز مرگ وفقر وآوارگی چیز دیگری برایشان برجای نمیگذارد. گرچه برخی ازگروههای سیاسی اپوزیسیون و لابی‌های جمهوری اسلامی در خارج از کشورتلاش دارند نقش مخرب جمهوری اسلامی را در منازعات جاری خاورمیانه را کم رنگ جلوه دهند ونقش امریکا و اسرئیل و عربستان سعودی را دراین جنگها پٌررنگ سازند، اما واقعیت این است که نقش عمده و عامل اصلی اوضاع آشفته کنونی خاورمیانه، جمهوری اسلامی و سیاست توسعه طلبانه حاکمیت فاشیسم مذهبی ولایت فقیه است که رؤیای برپائی خلافت شیعه را بر بخشی از خاورمیانه در سر می‌پرود. فاشیسم مذهبی که به هیچ قاعده و قانون بین المللی و همزیستی مسالمت آمیز با دیگران وهمسایگان خود پای بند نیست وحیات و بقای خود را درجنگ وستیز با دیگران و صدور انقلاب اسلامی به سرزمین‌های دیگرمیداند.

 

اگر روزی آمار دقیقی ازبودجه‌ای که جمهوری اسلامی صرف صدورانقلاب و شیعه گستری دردنیا و بویژه درخاورمیانه وشمال افریقا نموده است بدست آید خواهید دید که این حکومت تبهکار چه سرمایه عظیمی را که میبایستی صرف عمران وآبادی ایران گردد، برای ناآرام کردن و آشوبگری درخاورمیانه وبه خیال خود "ضربه زدن به استکبار" به هدر داده است. امروزه کشوری در خاورمیانه سراغ نداریم که جمهوری اسلامی درآن کشور دار و دسته‌ای تروریستی براه نینداخته باشد. ازپاکستان و افغانستان و تاجیکستان درشرق خاورمیانه گرفته تا عراق و سوریه و لبنان ونوار غزه درغرب خاورمیانه و یمن و بحرین و عربستان و کشورهای شمال افریقا درجنوب، همه جا گروههای تروریستی شیعه مذهب بوسیله شاخه برون مرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (نیروی قدس به فرماندهی قاسم سلیمانی) از نظرمالی، تسلیحاتی و آموزشی تغذیه میشوند. خطر دستیابی فاشیسم مذهبی حاکم برایران به بمب اتمی تنها بخشی کوچکی ازخطربزرگترآشوبگری وسلب امنیت از تمام کشورهای خاورمیانه است که در دستور کاررهبرجمهوری اسلامی قرار دارد. آنچه که رهبران جنایتکار جمهوری اسلامی طی ۴۰ سال حکومت خود آموخته‌اند نه فن مدیریت جامعه و پاسخگوئی به نیازمندی‌های مردم، بلکه فقط وفقط سرکوب وحشیانه معترضان و منتقدان و توسل به ترور و زندان وشکنجه و اعدام و ایجاد رعب و وحشت در عرصه سیاست داخلی، وصدور انقلاب و شیعه گستری و بحران سازی و تنش آفرینی و گروگانگیری و باج خواهی درعرصه سیاست خارجی بوده است. کارنامه سیاه ۴۰ سال حکومت ننگین جمهوری اسلامی را که ورق بزنید جزاین چیزی مشاهده نخواهید کرد.

هم اکنون بادهای مخالف علیه حکومت تروریست و تروریست پرور جمهوری اسلامی از هرسو وزیدن گرفته است. سیاست صدور انقلاب و شیعه گستری حکومتی که درازای ویرانی ایران و رشد روزافزون فقر و بیکاری و گرانی و فحشا واعتیاد وفرار مغزها از ایران وغیره وغیره توسط جانیان حاکم برایران دنبال شده است، اینک نتایج شوم خود را ببارآورده است، ومردم درکشورهای خاورمیانه بدرستی دریافته‌اند که شبه نظامیان و نیروهای وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کشورهای خاومیانه، روی دیگر سکه داعش‌اند که هدفی جز ایجاد رعب و وحشت در مردم برای پیاده کردن قوانین ضدبشری شرعی در جامعه نداشته وندارند. دو دولت عراق و لبنان که بخاطر نفوذ نیروهای وابسته به جمهوری اسلامی در ساختارسیاسی معیوب این کشورها به فساد سیاسی و اقتصادی کشیده شده‌اند نمونه بارزی از تبهکاری و دخالت جمهوری اسلامی دراین کشورها است. تقسیم قدرت در ساختار سیاسی کشور براساس مذهب و قوم وسهمیه بندی پارلمان و کابینه دولت ومسئولیت‌های مدیریتی کشوردر بین احزاب وگروههای مذهبی، عملاً ناکارآمدی خود را در عراق و لبنان به اثبات رساندند و زمینه مناسبی را برای نفوذ جمهوری اسلامی در این کشورها فراهم کرده‌اند. بیهوده نیست که یکی از خواسته‌های مردم درعراق و لبنان اعتراض به قانون اساسی وساختارسیاسی این کشورها است، و بیهوده نیست که خامنه‌ای جنایتکارکه مزدوران وجیره خواران‌اش بخاطر ساختارمعیوب قانون اساسی وقانون انتخابات این کشورها، دردولت‌های عراق و لبنان امکان حضورپیدا کرده‌اند اینک در مقابل مردم معترض به ساختار سیاسی قرار گرفته‌اند. مردم در لبنان و عراق خواهان تغییرساختارسیاسی کنونی کشور خود شده‌اند، اما خامنه جنایتکار درایران از تغییرساختار سیاسی در این دو کشور به هراس افتاده و میگوید: "مطالبات معترضان باید در چارچوب ساختارهای قانونی مطرح وپیگیری شوند"! خامنه‌ای خوب میداند که اگر خواسته‌های معترضان درعراق و لبنان مبنی بر اصلاح قانون اساسی واصلاح قانون انتخابات دراین کشورها تحقق یابد، مزدوران و جیره خواران ولایت فقیه دراین دوکشوربراحتی نخواهند توانست دولت را بازیچه سیاست‌های مخرب جمهوری اسلامی کنند. مردم عراق ولبنان بدرستی دریافته‌اند که لازمه وپیش شرط مبارزه با فساد و فرقه گرائی در کشورشان، قطع نفود جمهوری اسلامی و دست نشاندگان و وابستگان به ولایت فقیه در کشورخودشان میباشند.

خبرگزاری رویترز گزارش کرده است که قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس برای حمایت از دولت عادل المهدی نخست وزیرعراق با فرماندهان حشد الشعبی وابسته به جمهوری اسلامی و برخی از مقام‌های عراقی ملاقات کرده است، دخالت جمهوری اسلامی درعراق و سایر کشورهای خاورمیانه اکنون امر پوشیده وپنهانی نیست، همه میدانند که حکومت اسلامی در عراق و سوریه و لبنان و یمن نیروی نظامی و شبه نظامی دارد و این نیروها در راستای منافع مذهبی جمهوری اسلامی و بی ثبات کردن حکومت‌های کشورهای منطقه عمل میکنند. بی تردید مردم در کشورهای عربی از خود میپرسند که جمهوری اسلامی به چه حقی در کشورشان از پیروان شیعه مذهب که شهروند عراقی یا لبنانی هستند نیروهای شبه نظامی سازماندهی کرده است تا این نیروها به سرکوب معترضان و مخالفان دولت اقدام کنند. بدون شک مردم عراق و لبنان وسوریه و یمن از خود میپرسند که آیا این امربه معنی نقض حاکمیت ملی کشورشان توسط جمهوری اسلامی نیست؟

مردم معترض درعراق ولبنان طی هفته‌های اخیر، در بسیاری از تظاهرات پرجم جمهوری اسلامی و عکس‌های خمینی و خامنه‌ای را به آتش کشیده و مراکز وابسته به حزب الله و حشد الشعبی عراق یعنی دو بازوی تروریستی جمهوری اسلامی در منطقه را تخریب کرده‌اند. شاهدان عینی ازحمله مردان موتورسوار ونقاب دارحشدالشعبی به صفوف تظاهرکنندگان وتیراندازی تک تیراندازهای کمین کرده درمعابر و پشت بامها به سوی مردم گزارش داده‌اند. و این همان شیوه آدمکشی و مقابله با مبارزات مردم است که جمهوری اسلامی ۴۰ سال است علیه مردم ایران بکار میبرد و به مزدوران خود در کشورهای خاومیانه آموزش داده است. حزب الله لبنان، حشد الشعبی عراق و دهها گروه تروریستی دیگر درکشورهای خاورمیانه و شمال افریقا همه توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی وبا پول مردم ایران تربیت و تعلیم دیده‌اند و هم اکنون نیز حقوق ماهیانه خود را از بودجه سری بیت رهبری حکومت ولایت فقیه دریافت میکنند. دخالت جمهوری اسلامی و جنایات جیره خواران شیعه مذهب وابسته به بیت رهبری ولایت فقیه درکشورهای خاورمیانه، گذشته از اینکه سیاستی است جنایتکارانه و برخلاف منافع ملی مردم ایران، در دراز مدت نیز به همزیستی مسالمت آمیز و روابط ملت‌های این منطقه آسیب‌های جبران ناپذیر وارد خواهد کرد.

ضروری است گروههای سیاسی اپوزیسیون و نیروها و شخصیت‌های ملی و صلح طلب ایرانی، با مردم کشورهای عراق ولبنان وسوریه و یمن و غیره که جمهوری اسلامی درکشورهای آنان دخالت نظامی و سیاسی کرده و برای تحقق اهداف پلید شیعه گستری و ایجاد امپراتوری مذهبی، جنایات فراوانی در آن کشورها مرتکب شده است ابرازهمدردی کنند و یاد آور شوند که مردم ایران با آنچه مزدوران و جیره خواران جمهوری اسلامی درکشورآنان و علیه شهروندان آن کشورها انجام میدهند شدیداً مخالف‌اند. باید به مردم کشورهای خاورمیانه یادآورشد که حساب جمهوری اسلامی را از حساب مردم ایران که خود قربانی جنایات جمهوری اسلامی‌اند جدا کرده، اجازه ندهند اقدامات جنایتکارانه جمهوری اسلامی باعث رشد احساسات ضد ایرانی در میان پاره‌ای از شهروندان کشورهای عربی گردد.

منبع:پژواک ایران


بهروز ستوده

فهرست مطالب بهروز ستوده در سایت پژواک ایران 

*در تدارک مرگ و تعیین جانشین خامنه‌ای [2020 Jun] 
*داس مرگِ ناموس‌پرستی و زن‌ستیزی حکومت اسلامی بر گردن زنان و دختران ایران [2020 May] 
* نه به خودکشی خواسته، نه به جمهوری اسلامی، آری به زندگی شرافتمندانه [2020 May] 
*چرا ویروس حکومت آخوندی خطرناک‌تر و کُشنده‌تر از ویروس کروناست؟  [2020 Apr] 
* پیام شیرزن زندانی فاطمه سپهری و یارانش: «نه به عفو رهبر، نه جمهوری اسلامی» [2020 Apr] 
*«نه به جمهوری اسلامی» آغازی بر پایان آن «آری» [2020 Mar] 
*دربهشت زهرا چه دیدم؟! (یک نامه )  [2020 Mar] 
*بااین همه دردورنج، عمونوروزدرتک تک خانه های ایرانیان حضوردارد [2020 Mar] 
*شرکت در «انتخابات» حمایت از داعش شیعه و تأییدجنگ وکشتار مردم درایران وخاورمیانه است. [2020 Feb] 
* مٌهر«نتخابات» لکه ننگی خواهد شد برپیشانی صاحب شناسنامه [2020 Feb] 
*خامنه‌ای در نماز جمعه: مرگ قاسم سلیمانی "یوم الله" است! کشتار مسافران هواپیما هیچ است!  [2020 Jan] 
*سیدعلی ضحاک فریاد دانشجویان را بشنود «خونی که دررَگ ماست خوراک رهبرما ست»  [2020 Jan] 
*آقای محمود دولت آبادی درمرگ قاسم سلیمانی سوگواراست؟! [2020 Jan] 
*آقای محمود دولت آبادی درمرگ قاسم سلیمانی سوگواراست؟! [2020 Jan] 
*غنایم گیری بسیجی ها وسپاهی ها از دستگیرشدگان! نامه یک دستگیرشده.  [2019 Dec] 
*انقلابِ مردم عراق علیه انقلابِ اسلامی ایران [2019 Dec] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم. [2019 Nov] 
*لحظه‌ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم [2019 Nov] 
*بایکوت بنزین میتواند جنبش مدنی میلیونی برپا کند [2019 Nov] 
*دخالت جمهوری اسلامی در کشورهای خاورمیانه و رشد احساسات ضد ایرانی در میان اعراب [2019 Nov] 
*اقوس مرگ صدورانقلاب و شیعه گستری جمهوری اسلامی در عراق به صدا درآمده است [2019 Oct] 
*«همه با هم» وعلت مخالفت فرقه گرایان اپوزیسیون با آن [2019 Sep] 
*با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست [2019 Aug] 
*پیوستن ۱۴ زن شیردل ایرانی به جنبش ملی «نه به جمهوری اسلامی» خجسته باد [2019 Aug] 
*تجّلی یک حرکت ملی وفراگروهی در حمایت از بیانیه ۱۴ فعال مدنی،سیاسی وحقوق بشری داخل کشور ‏ [2019 Jul] 
* انقلابی که حس رهبرش به ایران "هیچ" بود، وطنش اسلام وهدفش کسب قدرت بود [2019 Feb] 
*اقای رضا پهلوی ! با طناب دیکتاتورپرورها وچاپلوس ها به چاه نروید [2019 Jan] 
*حسن روحانی درسازمان ملل چه دروغ هائی خواهد گفت وچه راست هائی را کتمان خواهد کرد؟ [2018 Sep] 
*به هوش باشید! سپاه، بسیج، قوه قضائیه و شورای نگهبان و... برای تقلب بسیج شده‌اند [2017 May] 
*حماس مرزهای اسرائیل را به رسمیت شناخت، ولایت فقیه همچنان به دنبال نابودی این کشور است [2017 May] 
*روسیه و جمهوری اسلامی شریک جنایت های بشاراسد در سوریه [2017 Apr] 
*درمراسم ۲۲ بهمن شرکت نکنید، به خامنه ای وحکومت فقیه مشروعیت ندهید [2017 Feb] 
*مرقد«امام راحل» است یا محل دفن «ساکت فتنه»  [2017 Jan] 
*بازیگرسینما از «کرامات» سردارسلیمانی میگوید! [2016 Oct] 
*آیا جمهوری اسلامی کمتراز حکومت ارتیره علیه بشریت مرتکب جنایت شده است!؟ [2016 Jun] 
*به یاد تراب حق شناس، نقدی برنوشته آقای تقی رحمانی. [2016 Feb] 
* رؤیای حضانت کعبه! جدال بی پایان ولایت فقیه شیعه با آل سعود وهابی [2016 Jan] 
*مرزهای ناشناخته مرگ و زندگی [2015 Sep] 
*باتوافق وین دل واپسان وجنگ طلبان آرام نخواهند گرفت [2015 Jul] 
*بند"ميم" وصيت‌نامه خمينی و جلوگيری از ورود زنان به ورزشگاه! [2015 Jun] 
*پزشکی که مجری حکم قصاص شود یک مُجرم وقابل تعقیب است . [2015 Mar] 
*نقل جمله «من شارلی هستم» در ایران مجازات دارد! [2015 Jan] 
*آیت الله اصلاح طلب : بهائی نه حق تحصیل دارد نه حقوق شهروندی!  [2014 Dec] 
*آمران بمعروف (اوباش اسیدپاش وچاقوکش) بسیجی اند و گوش بفرمان رهبر  [2014 Dec] 
*علم الهدی (امام جمعه مشهد) نگران جام زهر و مردن رهبر است ! [2014 Nov] 
*قصه یونس پیامبر واعدام محسن امیراصلانی ! [2014 Sep] 
*باریکه غزه نمایشگاه توحش هردو طرفِ جنگ [2014 Jul] 
*عراق درآستانه تجزیه و دور جدیدی ازجنگهای خونین مذهبی . [2014 Jun] 
*تعریف جُرم سیاسی درمجلس شوربای اسلامی ! [2014 May] 
*بهاره هدایت : «به زنده دفن شدن محکو م نشده ایم»  [2014 May] 
*شیرین کردن جام زهررهبر با اعدام و شکنجه وحمله به زندانیان سیاسی ! [2014 Apr] 
*عارف نبود قاتل بود! [2014 Mar] 
*حقوق بشر، چشم اسفندیارحکومت خودکامه خامنه ای .  [2014 Mar] 
*فرزانه مرادی، قربانی قانون قصاص و جامعه مردسالار [2014 Mar] 
*حقوق شهروندی پيش‌کِش، از حقوق و اختيارات خود دفاع کنيد آقای روحانی! [2014 Feb] 
* دیکتاتورها اصلاح نمی شوند ، سرنگون میشوند ، آقای حجاریان !  [2014 Feb] 
*سوریه ولبنان وعراق قربانی«داعش وماعش» [2014 Jan] 
*مدّاح ششلول‌بند و مهاجم «شکوفا» شده است!  [2014 Jan] 
*قوه قضائیه عامل فساد و بی عدالتی وناامنی درجامعه [2014 Jan] 
*ماهی حکومت اسلامی از سر و دُم گنديده است [2014 Jan] 
*جنجال‌آفرينی سه قوه جمهوری اسلامی برای اثبات يک دروغ!  [2013 Dec] 
* دیدارنمایندگان پارلمان اروپا با دو چهره نامدار و سوزش کیهان شّر. [2013 Dec] 
*نخودسیاهِ منشورحقوق شهروندی با چاشنی اعدام ! [2013 Dec] 
*گفتمان جدائی دين از دولت ضرورت امروز است [2013 Nov] 
*انفجار سفارت و نعل وارونه سفير خامنه‌ای در لبنان [2013 Nov] 
*زن ستیزی و شیعه سالاری در فرمان رهبربرای افزایش جمعیت  [2013 Nov] 
*«برادران قاچاقچی» درجه می‌گيرند، خرده‌پاها اعدام می‌شوند! [2013 Nov] 
*دادگاه بلخ است نه قوه قضائیه ! [2013 Oct] 
*چرا خامنه ای آقای توفیقی را از گردونه خارج ساخت؟  [2013 Oct] 
*همجنس‌گرايان ايران، بی‌دفاع‌ترين گروه اجتماعی [2013 Oct] 
*لگدپرانی کيهان شريعتمداری به جام زهر رهبر! [2013 Oct] 
*لنگه کفش و نیروهای خودسر(بخوانید نوچه های رهبر)  [2013 Oct] 
*روضه خوانی«قهرمانانه» آقای روحانی درسازمان ملل متحد . [2013 Sep] 
*«نرمش قهرمانانه» همان جام زهر است [2013 Sep] 
*باند خامنه‌ای شريک جنايات در سوريه [2013 Sep] 
*خانم وآقای رجوی! به نشستن درلانه عقرب خاتمه دهید [2013 Sep] 
*اتحاد سکولار – دمکرات های جمهوریخواه درآینده ای نزدیک . [2013 Aug] 
*روح خمینی : «هرچه فریاد دارید سرتحریم ها بکشید» [2013 Aug] 
* «خود تنظیمی» نام جدید خودسانسوری دردولت اعتدال! [2013 Aug] 
*نقدی بر یک جانبه نگری در نامه زندانیان سیاسی به اوباما [2013 Aug] 
*در صد وهفت سالگی مشروطیت ، شیخ فضل الله نوری هنوز زنده است !  [2013 Aug] 
*رهبرنانجیب ، کمتر از «توبه» رضایت نمیدهد ! [2013 Jul] 
*زياد نخواهيد! عجله نکنيد! مبادا «اعتدال» به‌هم بخورد! [2013 Jul] 
*فرمان رهبر! مرگ تدریجی برای زندانیان سیاسی نافرمان ! [2013 Jul] 
*فرقه رجوی ، تونل اتمی دیگری را درایران کشف کرد !  [2013 Jul] 
*خامنه ای خودکامه از رویدادهای مصر درس بگیرد !  [2013 Jul] 
*اصلاح‌طلبانی که برای بازگشت به قدرت «معتدل» می‌شوند  [2013 Jun] 
*بدون هيچ دليلی - خاک تو سر جليلی! شعارهای اين روزهای مردم [2013 Jun] 
*تجّلی جنبش ملی ایرانیان در جشن پیروزی تیم ملی فوتبال .  [2013 Jun] 
*رأی به آقای روحانی ، رأی به تغییراست نه رأی به حکومت اسلامی [2013 Jun] 
*مقاله [2013 Jun] 
*کمدی مناظره "انتخاباتی" ! در سیمای جمهوری اسلامی ! [2013 Jun] 
*نقدی بر پیام آقای تاج زاده به مردم ایران بمناسبت رد صلاحیت رفسنجانی! [2013 May] 
*پایان دوران طلائی انتخاب بین بد و بدتر و اینک انتخاب بدتر! [2013 May] 
*رهبر، نشانی نوکر"اصلح" را اعلام کرد .  [2013 May] 
*هراس آقای خاتمی از صف آرائی مردم در مقابل جمهوری اسلامی . [2013 May] 
*«حق» مردم ایران ! ازانتخاب بین بد وبدتر تا انتخاب بهترین نوکربرای رهبر!  [2013 Feb] 
*خامنه ای کمتر از توبه و ذوب در ولایت قبول ندارد آقای عبدالله نوری [2013 Jan] 
*پیامی برای تجمع فرانکفورت‎ [2013 Jan] 
*سالگرد پنجاه سالگی کنفدراسیون ، تجربه ای دمکراتیک وموفق .  [2013 Jan] 
*دفاع از زندانيان سياسی - عقيدتی ، مهم ترين وظيفه اپوزيسيون خارج [2012 Dec] 
*جمهوری اسلامی ، آتش بیار جنگ در باریکه غزه . [2012 Nov] 
*سودای کسب قدرت در سایه جنگ وحمله نظامی به ایران  [2012 Oct] 
* کنفراس"غیرمتعهد ها" فرصتی تاریخی برای احیای خیزش سبز [2012 Aug] 
*سخن بگوئید شاه زاده ! [2012 Jul] 
*به احترام زرین تاج قزوینی ، نخستین منادی آزادی زن ایرانی . [2012 Mar] 
* جنبش گسترده تحریم"انتخابات"مقدمه ای است بر وفاق ملی ایرانیان .  [2012 Feb] 
*نامه سرگشاده ای به آقای پرویز ثابتی(مقام امنیتی ساواک)  [2012 Feb] 
* حزب توده ایران هنوز منتقدان را عامل [2012 Feb] 
*بحران سازی به امید باج گیری ، جنگ افروزی به امید خروج از بن بست [2011 Dec] 
*«شاه درون و حلقه منحوسه استبداد» ! [2011 Nov] 
*طرح «کنگره ملی» و فقدان اراده ملی [2011 Oct] 
*LC چيست؟  [2011 Oct] 
*سرنگونی قذافی ، وسوسه ی«دخالت محدود نظامی خارجی»! [2011 Aug] 
* مردم سوریه را دریابیم ، «سکوت شما ، ما را میکُشد»  [2011 Aug] 
*امروز مبارک در قفس آهنی و فردا خامنه ای ، اسد و قذافی و... [2011 Aug] 
*وداع با دروازه بان محبوب ایران ، فرصتی برای خیزشی دیگرعلیه دیکتاتور [2011 May] 
*فردا جوانان ایران زمین «حرام» بودن چهارشنبه سوری را به شما نشان خواهند داد ! [2011 Mar] 
*«ای رجال ایران ، زن مگر بشر نیست؟» [2011 Mar] 
*روز 25 بهمن ماه ، زنگ سرنگونی خامنه ای به صدا در خواهد آمد [2011 Feb] 
*ازمیدان آزادی تهران تا میدان آزادی قاهره ، در چهار پرده  [2011 Feb] 
*کسی هست که صدای رودابه های ایران را بشنود ؟! [2011 Jan] 
*ادامه اعدام ها: کسی نیست جلوی این وحشی ها را بگیرد؟  [2011 Jan] 
*بر محور دفاع از زندانیان سیاسی و قطع شکنجه و اعدام و سنگسار متحد شویم [2011 Jan] 
*این همه اعدام و خون ریزی برای چیست؟ [2011 Jan] 
*نقدی بر « نقش رسانه ها در اعدام شهلا جاهد»  [2010 Dec] 
*تکرار توّحش جمهوری اسلامی درسومالی ، دعوت به تماشای اعدام !  [2010 Nov] 
*آقای کروبی و بهانه «روز قدس»!  [2010 Aug] 
*نه حماس وحزب الله نماینده فلسطین ولبنان اند و نه آقای کدیورسخنگوی جنبش سبز [2010 Jul] 
*مجوّزسرنگونی حکومت فقیه خون ریز را از کجا باید گرفت ؟ [2010 Jun] 
*حلقه ی دار برگردن شیرین ! حلقه ی ُگل برگردن قاتل بختیار!  [2010 May] 
*«امام راحل و خرد جمعی» !؟ این را چگونه باورکنیم آقای موسوی؟!  [2010 Apr] 
*خیزش سبزملی در چهارشنبه سرخ باستانی [2010 Mar] 
*آخوند هرزه ای که ما را به تکرارکشتار 67 تهدید میکند! او را بهتربشناسید [2010 Mar] 
*آقای رفسنجانی ! 31 سال توطئه گری و خیانت به مردم ایران کافی نیست ؟ [2010 Feb] 
*پرده آخرکودتا: خواندن آیه های یأس و شکست در گوش مردم ! [2010 Feb] 
*لحظه ای است تاریخی، به مار زخمی ولایت فقیه فرصت ندهیم  [2010 Feb] 
*استراتژی کودتاچیان : خانه نشین کردن مخالفان در روز 22 بهمن [2010 Feb] 
*برای مهار جنبش ، رهبر به خواص روی آورده است [2010 Jan] 
*بهائی ، مرغ عزا وعروسی در توبره خونین شریعت مداران [2010 Jan] 
*طرح لبنانیزه کردن ایران در بیت کودتا کلید خورد  [2010 Jan] 
* ساطورخونین"محارب" آخرین تدبیرفاشیسم ولایت فقیه  [2010 Jan] 
*از شب یلدا گذشتیم به استقبال طلوع خورشید برویم  [2009 Dec] 
*عقل و وجدانتان کجاست آقایان؟ مردم را وارد بازی قاتلان نکنید [2009 Dec] 
*دنیاخروش دانشجویان ایران را شنید ، خامنه ای خبیث نشنید !  [2009 Dec] 
*موج سواران سبز اسلامی و مخالفت با شعار «جمهوری ايرانی» [2009 Oct] 
*فاشیسم جمهوری اسلامی توهّم است یا یک واقعیت ملموس؟ [2008 Feb]