دادگاه تجدید نظر احکام زندان سه نوکیش مسیحی در اقلید استان فارس تایید کرد

دادگاه تجدید نظر استان فارس حکم دادگاه انقلاب اقلید در مورد «محمدرضا رضائی، اصغر صالحی و یک نوکیش مسیحی با نام نامشخص» را عینا تایید کرد و هر یک از این سه تن را به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق ترویج مسیحیت صهیونیستی» به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم کرد.
به گزارش سایت حقوق بشر در ایران، محمدرضا رضائی۳۵ ساله، اصغر صالحی ۴۳ ساله و یک نوکیش مسیحی با نام نامشخص و محبوس در زندان شهرستان اقلید از توابع استان فارس پیش از این و در مرحله بدوی از سوی دادگاه شهرستان اقلید به اتهام «تبلیغ علیه نظام از طریق ترویج مسیحیت صهیونیستی» هر یک به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند و این حکم صادره توسط دادگاه بدوی عینا از سوی دادگاه تجدید نظر بر علیه این افراد تایید شد.

اصغر صالحی پیشتر در ۲۱ آذر ماه ۱۳۹۸ از سوی ماموران امنیتی در محل کار خود بازداشت شد و در حال حاضر محمدرضا رضائی و دیگر نوکیش مسیحی، در زندان شهرستان اقلید استان فارس در حال سپری کردن دوران محکومیت حبس هستند.

منبع:پژواک ایران