اعلامیۀ رفع خشونت علیه زنان و روش جمع آوری اسناد نقض حقوق بشر زنان توسط عوامل دولتی و غیر دولتی 
ترجمه‌ی رضا ناصحی/ بنیاد برومند
 
آنیس کالامار/ترجمه‌ی ‌رضا ناصحی تهرانی
 
ژان بائر و آنیسا هلی/ ترجمه‌ی رضا ناصحی


منبع: پژواک ایرانپنجشنبه ۱۰ فروردين ۱۳۹۶ 
 ۳۰ مارس ۲۰۱۷