طبری‌های دیگر را دریابید!

1CFEC5A5-63E9-4BE9-8273-CD17C650CE2A.pngسایت الف

ماجرای دادگاه اکبر طبری بسیار مهم و قابل بررسی است . چه فرقی بین طبری و کشمیری و کلاهی است ؟ آن یکی چند نفر از مسئولان را می کشد و این یکی اعتماد مردم به سیستم قضائی کشور را (که مهمترین بخش یک نظام حکومتی است که مردم باید به آن اعتماد داشته باشند ) به حراج می‌گذارد. کدام خسارت بارتراست؟ جنایت کشمیری ها مردم را متحدتر کرد و مظلومیت نظام را عیان ساخت اما جنایت این یکی مردم را به نظام بدبین و مأیوس کرد . کدامیک بیشتر جنایت کردند ؟ آن دو طی یکسال به سیستم" نفوذ " کردند . این یکی طی بیست سال در سیستم " رشد" کرد !

چرا طبری و طبری ها می توانند در سیستم - و آنهم دستگاه مهم قضائی - رشد کنند ؟ چرا طبری توانسته است بمدت دو دهه و در کنار گوش دو رئیس دستگاه قضا و در دفتر آنان حضور داشته باشد و آبی از آب تکان نخورد ؟ چه عاملی و یا چه عواملی موجب رشد طولانی مدت این افراد می شود که هیچ عکس العمل و برخوردی را در پی ندارد ؟ اعتمادی بی اندازه ؟ مقدس مأبی ؟ عدم نظارت ؟ یا عوامل دیگر ؟

طبری در سیستم "نفوذ" نکرد. در سیستم" رشد" کرد . حساس ترین بخش نظام حکومتی یعنی قوه قضائیه ، استعداد آن را داشته است که طبری در آن پرورش یابد و در بالاترین سطوح در دوران طولانی به هر اقدامی که می خواهد ، دست زند .

دستگاه های نظارتی در این مدت طولانی چه می کردند ؟ حفاظت اطلاعات قوه قضائیه کجا بوده است ؟ بقیه دستگاه های اطلاعاتی دیگر کشور چه می کردند ؟

این سوال مهم را چه کسی باید پاسخ دهد که چرا ورود آقای رئیسی به قوه قضائیه باید مقارن با برکناری و دستگیری طبری شود ؟ آیا آقای رئیسی از طبری اطلاعات قبلی داشت و بقیه دستگاههای نظارتی این اطلاعات را نداشتند؟ و یا دستگاههای نظارتی اطلاع داشتند ولی گزارشات آنان مسموع نظر روسای قوه قضائیه قرار نمی گرفت ؟

پاسخ به این سوالات و واکادی سیستم موجود ، بسیار مهمتر از محاکمه طبری و مجازات او و رد اموال نامشروع است . اگر علاج واقعه نکنیم ، باز هم طبری ها رشد می کنند! در پیش چشمان مسئولان و حتی در دفاتر آنها !

براستی چند نفر از طبری ها هم اکنون در سیستم وجود دارند و ما خبر نداریم ! برخورد فعلی قوه قضائیه با طبری ستودنی است ولی برخورد با رشد طبری ها و برخورد بموقع با آنها ستودنی تر است .

منبع:الف