در سوگ شجریان
مسعود عطایی

 

بیائید بیائید، خروشید و بجوشید، " شجر" رفت ز دنیا

بگریید، بگریید، سیه جامه بپوشید "شجر" رفت ز دنیا 

 

همان بلبل آواز، همان جلوه هر ساز، همان همدل و همراز

همان صوت که می کرد بس اعجاز، "شجر" زفت ز دنیا 

 

به سر داشت دو صد پند، به لب همیشه لبخند، دلش همیشه در بند

دلی همیشه عاشق، ولی دل ز جهان کند، "شجر" رفت ز دنیا 

 

همه آرزویش این بود، که ایران شود آزاد ز فریاد، ز بیداد

نشد برده ی جلاد، بر او سینه سپر داد، "شجر" رفت ز دنیا 

 

بگو: تار و نی و عود، به این بدرقه، بدرود چنان چشمه، چنان رود 

بگریند و بنالند، به سوگ دل "مسعود" ، "شجر" رفت ز دنیا 

 

مسعود عطائی   

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب مسعود عطایی در سایت پژواک ایران