نسرین ستوده بازداشت شد

نسرین ستوده بازداشت شد

صبح امروز نسرین ستوده با اتهام کشف حجاب و فعالیت علیه امنیت روانی جامعه بازداشت شد.

خبرگزاری فارس به نقل از  منابع امنیتی خبر داد كه صبح امروز نسرین ستوده با اتهام کشف حجاب و فعالیت علیه امنیت روانی جامعه بازداشت و در اختیار مقام قضایی قرار گرفته است.

منبع:پژواک ایران