PEZHVAKEIRAN.COM بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی رجایی شهر;تجاوز جمهوری اسلامی در منطقه محکوم است
 

بیانیه جمعی از زندانیان سیاسی رجایی شهر;تجاوز جمهوری اسلامی در منطقه محکوم است

 

بدون تردید دموکراسی سکولار و مخالفت جدی با هر نوع بنیاد گرایی ، اعم از شیعه یا سنی راه حل ملت های خاورمیانه و خواسته ای به حق است ، که از طریق مبارزات دموکراتیک به دست می آید. اما شوربختانه رژیم حاکم بر ایران راه حل خودش ، که همانا عبور از بحرانهای خودساخته داخلی است را در جنگ امروزی و تجاوز در منطقه یافته است .

دخالت های تجاوز کارانه و غیر قانونی جمهوری اسلامی در بحرین ، عراق ، سوریه ، لبنان و به ویژه یمن و هزینه میلیاردها دلار از سرمایه های ملت ایران صرفاٌ موجب می شود ،ملت ها و دولت های منطقه به جنگ و دشمنی علیه یکدیگر بپردازند و هزاران انسان بی گناه کشته شوند . این جنگ افروزی های رژیم حاکم بر ایران، بر خلاف منافع ملی ایران و بر علیه دموکراسی ، حقوق بشر و به ضرر قطعی مردم یمن و سایر کشور هایی است ، که جمهوری اسلامی حاکم بر ایران ، امکان دخالت در آن ها را پیدا کرده است .

جنگ و خشونت در یمن ، نتیجه قطعی مماشات دولت اوباما در برخورد با سیاست های تجاوزکارانه داعشی های حاکم بر ایران در کل منطقه،به دلیل اعمال سیاست های مضحک مقابله با داعش عراق و سوریه با همکاری دولت جمهوری اسلامی است . این سیاست مضحک و متناقض دولت حاکم بر آمریکا ، موجب گردید رژیم حاکم بر ایران از خلاً قدرت در خاورمیانه سوء استفاده نماید و اینک منطقه را به کام خشونت ، نا امنی و جنگ کامل فرو ببرد . هزینه چنین سیاست های کاسب کارانه و غیر معقولانه را مردم ایران و سایر ملت های منطقه خواهند داد در تجاوز ، جنگ افروزی و خشونت بر علیه کودکان ، زنان ، غیر نظامی ها و در واقع حقوق بشر و دموکراسی است که قربانی می شود . اما حکومت ها و گروه های بنیاد گرا و افراطی حیات خود را در آن می بینند ، به همین دلیل جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران قطعاٌ دخالت های رژیم حاکم بر ایران در منطقه را محکوم می کند و پیامد هر اتفاق ناگوار ناشی از جنگ در یمن یا هر امر خسارت آفرین دیگر برای مردم ایران را متوجه ملاهای حاکم بر ایران می داند .

زندانیان سیاسی اسامی به ترتیب حروف الفبا 1.امیر امیرقلی 2.مجید اسدی 3.رضا اکبری منفرد 4.سهیل بابادی 5.خالد حردانی 6.افشین حیرتیان 7.شاهرخ زمانی 8.شاهین ذوقی تبار 9.سعید شیرزاد 10.حشمت الله طبرزدی 11.ابوالقاسم فولادوند 12.صالح کهن دل 13.علی اکبری مشهدی کاظم 14.علی معزی 15.پیروز منصوری 16.اسدالله هادی

منبع:پژواک ایران