« عباس نماد مظلومیت و صداقت »


امروز بالاخره کشتی طوفان زده عباس عزیز در ساحل جاودانگی لنگر انداخت و آرام گرفت و ما ماندیم  و هزاران افسوس . افسوس برای خود که نتوانستم در واپسین روزهای بودنش در کنارش باشم و او را وداع گویم و  از صلابتش درس جاودانگی بر گیرم . او که تمامی تلاش بی وقفه اش در امر مبارزه با رژیم خونریز آخوندی ، لحظه ای از زندگی را برای مصلحتی حرام نکرد و افتخارش اینکه ، در برابر هر مقتدرتر از خودش ، متکبرترین بود و در برابر هر ضعیف تر از خودش ، متواضع ترین .                              

او از متن مردم بود و افسوس که همواره از کشف این غامض ترین مجهول حرکتهای اجتماعی و سیاسی عصر خویش عاجزیم و پیش از آنکه به هر مکتبی بگرویم باید زبانی برای حرف زدن با مردم را بیاموزیم و متاسفانه هنوز بعد از اینهمه سال گنگیم و او را در نوشته ی خویش لمپن نامیده وآنرا دلیل کم آوردنش بر شمرده ایم  وا اسفا وا اسفا بر این تفکر . فراموش نکنیم زنده یاد حبیب بیابانگرد و دیگر دوستان همبند گروه نود نفره که همگی از بچه های مقاوم و استوار و موی دماغ حاج داوود رحمانی بودند ، و او آنها را لمپن سیاسی نامیده بود ، از محله نازی آباد و جنوب شهر تهران بر آمده بودند و از تبار عباس خودمان بودند و زهی انصاف .  

و افسوس که خانم فیروزان  ، ضمن احترام بنده  نسبت به مواضع و انتخاب ایشان بعنوان یک انسان آزاد ، فرصت پیش آمده را استثنایی دانسته  و پاسخگویی به آخرین درخواست همسر از موضع انسانی  و با حفظ مواضع ، که میتوانست بستر یک همدلی در جبهه رزم بر علیه رژیم منفور را فراهم نماید اما افسوس و صد افسوس که این فرصت نیز از دست رفت و ایشان ماندند  که با وجدان انسانی ، وجدان مادری و وجدان همسری که خود از نحوه جدایی آن آگاه است ، چه کند .                                                            

و افسوس که دوستان همبند عباس عزیز  که با او هم نظر نبودند نیز سکوت پیشه کردند و از او یک پیام همدلی و هم نفسی را دریغ کردند و حداقل آموخته های سالها زندان بودن را که جذب حداکثری افراد دگراندیش و یا حتی بریده بود ، را فراموش کرده و فرصت های به منصه عمل درآوردن آموخته ها را با غفلت اینچنین از دست دادند . و افسوس وووووووووو                                            

اینجانب این ضایعه جانگداز را به خانواده محترم و مبارز محمد رحیمی و دوستان همرزم و همبندش و همچنین همبندان وفادارش که تا آخرین لحظه ها در کنارش بودند تسلیت عرض نموده و صحت و سلامتی برای مادر صونا و خانواده محترم آرزومندم .             

روحش شاد و یادش همواره جاودان باد                                                                                                                                                                             

فعلا امضا محفوظ                                                                                                                                                                                                                   

بیست و هفتم دیماه نود و چهار                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران