عباس رحیمی از حامیان کمپین چشم از جهان فروبست

 

عباس رحیمی از حامیان کمپین و از خانواده های ساکنان لیبرتی، ساعت یک شب گذشته در بیمارستانی در لندن چشم از جهان فرو بست. عباس یازده سال از جوانی خود را برای آن " نه " بزرگی که به دشمنان آزادی گفته بود، در زندانهای جمهوری اسلامی گذراند. مادر صونا که خود از زندانیان سیاسی دهه شصت میباشد  و  پنج فرزندش توسط رژیم جمهوری اسلامی سربردار شده اند. امروز سوگوار عباس است. سپهر که از شش ماهگی بدون پدر و مادر بزرگ شده  و بعد از پانزده سال  پدرش را بازیافته بود امروز او را دوباره از دست داد. عباس اما!  تا آخرین لحظات، مرگ را با لبخندش به سخره گرفت.

 
در درگذشت عباس رحیمی، با مادر صونا و پسرش سپهر عزیز، و تک تک اعضای خانواده رحیمی، یاران زندان و دوستانش همدرد هستیم. باشد که روزی آتش این درد در قلب این خانواده بزرگ فرو بنشیند.  یاد شریف عباس رحیمی یاد باد.
 
عاطفه اقبال – 17 ژانویه 2016
 
از طرف کمپین برای انتقال فوری ساکنان لیبرتی به کشور ثالث

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران