مراسم تودیع و خاکسپاری رفیق مبارز به سفر رفته عباس محمد رحیمی

 
به هزار دشنه در پشت 
چو از این کویر تهمت
چو زخطه ی رذالت 
به سوی دگر گذشتی
به تمامی شهیدان. برسان سلام مارا

 

***
مراسم تودیع و خاکسپاری رفیق مبارز به سفر رفته عباس محمد رحیمی
شنبه 23 ژانویه
ساعت ده و سی دقیقه
محل تودیع و تدفین
HENDON  CEMETERY
HOLDERS  HILL  ROAD
MILL  HILL
LONDON
NW7 1NB
 
مراسم بزرگداشت روز یکشنبه24ژانویه برگزار میشود که آدرس و ساعت آن متعاقبا به اطلاع خواهد رسید

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران