بمناسبت چهلمین روز درگذشت عباس رحیمی / شکرالله متحمل - علی اکبر نیکبخت سروستانی

آمد بهار عاشقان، معشوق گل رخسار کو

بضرورت در جهت توصیف خصوصیات اخلاقی، واندیشهٔ سیاسی،اجتمایئ شادروان،هرچند مختصربه آن میپردازم، ناراستان همواره تخم و بذر هرز می افشانند و با آب غرور و فریب آن را آبیاری می کنند،و محصول آنرا که ذلت و بدبختی است به مردم به ارمغان می آورند.

از خصایص و ویژه گیهای داش عباس، باصفابودن و صمیمی بر خورد کردن در تنظیم رابطه هاومهارت در نقاّدی در تمام ابعاد میتوان نام برد و این موهبت تماماًاز قلب پاک و سلیم سرچشمه میگرفت.

زنده یاد میگفت از مرگ نباید ترسید برای آن باید خودمان را حاضرکنیم و برای همین هم در زمان اسارت همواره از روحیه قوی و مقاومی برخوردار بود. واعتقاد و اطمینان قلبی او بود که در ناملایمات ودر میان امواج سهمگین،میتوانست،غم و غصه٘ ها راکنار زده و شاد باشد.

داش عباس دربرابر سخن حق،تواضع کار بود،وخانواده محترمش رنج اسارت کشیدند و هرگز درامان نبودند،وچندین نفر از عزیزان و اعضای خانواده اش توسط دژخیمان به جوخهٔ اعدام سپرده شده بودند. و در یک کلام داش عباس،از صورت و سیرت انسان واقعی برخوردار بود...

ناخودآگاه داستان بنی امیه خصوصاً،فرزند امیه یزید، در ذهنم تداعی شد. بنی امیه و دارودسته اش هرچند از منتقدستیزی دست بر نمیداشتند،وکوششی عبث و بی سرانجام آغاز کرده بودند،افشاگری با وجدانهای آگاه سبب شد کژدم هایی چون یزید، بیش از پیش، رذیلانه رسوا شوند و مدتها در پنهان سرای خود از پرخوری دوپهلویشان باد کرده، آنچنان که همواره بین  مطبخ ومحل قضای حاجت سرگردان بودند.

 

آیا شجاع وبا صفا و با سخاوت بودن در قاموس شما مترادف جور محض است (آقای سازمان)و آیا عزلت و وحشت و رذایل، در باور شما بطور کلی اینچنین تعبیه شده،که آنرا فضیلت میپندارید؟!!! مگر نه اینکه تصور میکنید از نبوغ یا ابداع و خلاقیت بهره مند هستید و ماهیان سرخ رنگ ساده دل را باترفند رنگ آمیزی میتوانید سحر نمائید، بطوربکه خود را در کانون عشق وبهار آرزوها تصور کنند. آقای سازمان جایز و قاعده انصاف نیست که به چنین خانواده محترمی از القاب زشت و چندش آور، الدنگ و مزخرفاتی از این قبیل استفاده کنید،و حتی بدور از اخلاق و گفتار صریح قرآنی است که به دروغ از آن دم میزنید: یا ایهاالذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسی ان یکونوا خیرا منهم...ای ایمان آورندگان ،نباید گروهی،گروه دیگر را مسخره و استهزا ٔکند(شما چه میدانید)شاید آن گروه بهتر و برتر از مسخره کنندگان باشند،آقای سازمان بهتر است از ویراژ دادن دست بردارید وخود را به حضور در دادگاه وجدان ترغیب نمائید

درود به روان پاک زنده یاد،عباس محمد رحیمی،آنکه میگفت حتی دلبران و عشوه گران و طنازان سیاسی هم کارشون درست نباشه من اعتراض میکنم و حرفم رو میزنم،خواه پند گیرند.خواه ملال

شکرالله متحمل - علی اکبر نیکبخت سروستانی
 
 
 
 

منبع:پژواک ایران


فهرست مطالب  در سایت پژواک ایران