اعلامیۀ رفع خشونت علیه زنان و روش جمع آوری اسناد نقض حقوق بشر زنان توسط عوامل دولتی و غیر دولتی
 

اعلامیۀ رفع خشونت علیه زنان و روش جمع آوری اسناد نقض حقوق بشر زنان توسط عوامل دولتی و غیر دولتی

 
ترجمه‌ی رضا ناصحی/ بنیاد برومند
 
آنیس کالامار/ترجمه‌ی ‌رضا ناصحی تهرانی
 
ژان بائر و آنیسا هلی/ ترجمه‌ی رضا ناصحی

منبع:پژواک ایران