یاد جانباختگان قتل‌عام ۶۷ گرامی باد

رقص ققنوس‌ها و آواز خاکستر
ایرج مصداقی

پیش‌درآمد

روزشمار قتل‌عام ۶۷

فهرست نام‌ها – ۱

بهشت زهرا – ۱

بهشت زهرا – ۲

خاوران

فهرست نام‌ها - ۲

اسناد – اعضای هیئت کشتار

نسخه‌ی کامل «رقص ققنوس‌ها و آواز خاکستر» (۲۴ مگابایت)

برای تهیه این کتاب می‌‌توانید با آدرس زیر تماس بگیرید:
irajmesdaghi@gmail.com