* چند شعر و طرح خالد بایزیدی
* گام خیال محمود سراجی
* مست مست محمود سراجی
* ای آسمان ثریا پاستور
* محکوم خالد بایزیدی
*  چند شعر کوتاه فرناز جعفرزاده
* چند سروده کوتاه خالد بایزیدی
*  جان جهان محمود سراجی
* در آستانه انقلاب۲۲ بهمن!
* پنج شعرکوتاه خالد بایزیدی
* چند شعر کوتاه فرناز جعفرزاده
* «اتوبوس زلف زرد» شیرکو بیکس
* درد دل سیاسی ثریا پاستور
* طرح های برای هایکو خالد بایزیدی
* آوار فرناز جعفرزاده
* از لعل لبت شهد و شکر می ریزد محمود سراجی
* نعلیات. چند رباعی اسماعیل وفا یغمایی
* آش نشان سوخته دل ثریا پاستور
* شعرهایی ازشیرین جهانی(که ویار)شاعره معاصرکرد
*  چندعاشقانه خالد بایزیدی
*  «تنها یک روز» خالد بایزیدی
* در بدر میخانه ها ملاقات پنجم ۵ با حکیم عمر خیام محمود سراجی
* هدیه‌ی وجود ثریا پاستور
* چندکوتاه سروده از:کازیوه خور(شاعره معاصرکرد)
* آرزوی تو نرفت محمود سراجی
* کاش می‌توانستم خالد بایزیدی
* چند دوبیتی (مناظره عقل و عشق) محمود سراجی
* ترانه من بازخواهم گشت(آواز شیپورها) اسماعیل وفا یغمایی
* بسته ی شادمانی ثریا پاستور
* حکیم عمر خیام که بود ؟ ساقی و خمار یا عالم و عارف بی بدیل ؟ محمود سراجی
* زیباترین گل / حمه سعیدحسن(شاعرمعاصرکرد)
* «روسپی گری» شیرکو بیکس
* در به در میخانه ها... ملاقات اول با حکیم عمر خیام محمود سراجی
* پرواز بوسه‌ها ثریا پاستور
* وطن خالد بایزیدی
*  حبذا خالق و ... مرحبا مخلوق ! محمود سراجی
* «ای دلیر» دکتر فاروق صفی زاده
* «اتاق خواب» روناک کاکه حمه
* آخرین درگیری (ساناز داودزاده فر)
* قصیده سفر اسماعیل وفا یغمایی
* مست رهت ثریا پاستور
* ساقی بریز باده محمود سراجی
* «کاشکی» خالد بایزیدی
* سمبل رحمت اسماعیل وفا یغمایی
* نوئل و پایان سال میلادی خوش.عاشقانه زمستانی اسماعیل وفا یغمایی
* برای شب یلدا خالد بایزیدی
* بوسه اناالحق خالد بایزیدی
* [ شب یلدا با گیسوی چلیپا ] محمود سراجی
* غزل قصيده طواف وحدت وجود محمود سراجی
*  این منم که در"حَلب"، دوباره کشته می شوم رضا مقصدی
* پولاد و فرهنگ اسماعیل وفا یغمایی
* نوای ساز ثریا پاستور
* چند شعرتازه خالد بایزیدی
* مناجات با حضرت دوست محمود سراجی
* چندهایکواز قبادجلی زاده(شاعرمعاصرکرد)
* زمان دگری نیست مینا اسدی
*  اولین نفر و این میکروفون صاحب مرده + پیش آغاز ما مینا اسدی
* دعا اسماعیل وفا یغمایی
* لحظه ای که درآنم ثریا پاستور
* غزل دل هوایی محمود سراجی
* چهارشعر کوتاه خالد بایزیدی
*  طواف وحدت خویش محمود سراجی
* چندشعر کوتاه تقدیم به معلولین خالد بایزیدی
* هوس ثریا پاستور
* چندشعراز:شیرکوبی کس(شاعرمعاصرکرد)
* مرات در وحدت وجود چیست محمود سراجی
* سر ميزند دوباره خورشيد مهرباني اسماعیل وفا یغمایی
* عشق در شعرشاعران معاصر کورد
* کوتاه سروده ای از: صالح بیچار(شاعرمعاصرکرد)
* آتش و شراب ثریا پاستور
* کوتاه سروده ای از: قباد جلی زاده(شاعرمعاصرکرد)
* «بابانوئل» خالد بایزیدی
* خلاصه ای از مجموعه افسانه خدایان محمود سراجی
* فریاد یک کودک ثریا پاستور
* چند شعر از دکتر عبدالله پشیو (شاعر کرد) ترجمه خالد بایزیدی
* قصیده اول ۱ - سرود های عرفانی [ مزامیر عشق ] محمود سراجی
*  اهل کردستانم خالد بایزیدی
* تجلی گاه عدم .... در وحدت وجود محمود سراجی
* محاكمه‌ی غيابى ثریا پاستور
*  «نان وغم» خالد بایزیدی
* *این* ِیا *آن* مینا اسدی
* از رباعی‌ها اسماعیل وفا یغمایی
* سه عاشقانه اسماعیل وفا یغمایی
* چهارشعراز حسیب قرداخی ‎
* شعری از رزگار عمر(شاعرمعاصرکرد)
* چند شعر کوتاه خالد بایزیدی
* شعرهای «گریلا» و «کورد» خالد بایزیدی
* راز هستی‌ ثریا پاستور
* شعری از:آریناحمید(شاعره کرد) ترجمه:خالد بایزیدی(دلیر)
*  آنان که تنها نگران خود بودند اسماعیل وفا یغمایی
* چندشعراز دکترعبدالله پشیو(شاعرمعاصرکرد) ترجمه:خالدبایزیدی (دلیر)
* ضیافت تیرباران چشم هایم ( با یادی از اسید پاشی‌های اصفهان) ثریا پاستور
* دوشعراز:شیرکوبی کس(شاعرمعاصرکرد)
* چند شعر کوتاه خالد بایزیدی
*  وطن امروز، موزیک و اجرا: دکتر علی گوشه
* چندشعراز:شیرکوبی کس(شاعرمعاصرکرد)
* در پیچ و خم چرخ فلک ثریا پاستور
* «سرخ» زهره مهرجو
* چند سروده کوتاه خالد بایزیدی
* نفرین بر جنگ ادیب برومند